Giáo án môn Tiếng Việt Lớp 1 Công nghệ giáo dục - Chương trình cả năm

Giáo án môn Tiếng Việt Lớp 1 Công nghệ giáo dục - Chương trình cả năm

HS đọc lại 2 lời ca. Hỏi:

+ Dòng 1 có mấy tiếng? dòng 2 có mấy tiếng?

- GV hướng dẫn HS mỗi tiếng vẽ 1 mô hình hình vuông.

- GV làm mẫu trên bảng lớp

- HS vẽ vào vở tập viết

- GV hướng dẫn HS đọc 2 câu đồng dao

- GV nêu yêu cầu HS phải làm. Hỏi:

+dòng 1 có mấy tiếng? phải vẽ mấy mô hình hình tam giác (dòng 2, 3, 4 GV nêu câu hỏi tương tự)

- GV làm mẫu trên bảng lớp

- HS vẽ vào vở tập viết

- GV hướng dẫn HS đọc 3 câu hát. Hỏi:

+ Câu 1 phải vẽ mấy mô hình hình tròn

- GV làm mẫu trên bảng

- HS vẽ vào vở tập viết

- GV nhận xét giờ học

 

doc 145 trang Cát Tiên 03/06/2024 360
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Tiếng Việt Lớp 1 Công nghệ giáo dục - Chương trình cả năm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 1
(Từ ngày ... đến ngày ... năm 201..)
Thứ ba, ngày ...tháng ...năm 201...
LUYỆN VIẾT
VẼ MÔ HÌNH
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 - HS vẽ được các mô hình hình vuông, hình tam giác, hình tròn theo đúng quy trình
 - Biết vẽ mô hình cho các tiếng trong câu thơ, câu đồng dao, câu hát.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
NỘI DUNG
CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
1. Giới thiệu bài (1 phút) 
2. Luyện viết
 a. Vẽ ở bảng con (12 phút)
 Nghỉ giữa giờ (5 phút)
 b. Vẽ trong vở tập viết (20 phút)
 Bài 1
Tháp Mười đẹp nhất bông sen
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ
Bài 2: Nhong nhong nhong
 Ngựa ông đã về
 Cắt cỏ bồ đề 
 Cho ngựa ông ăn
Bài 3: Bống bống bang bang
 Lên ăn cơm vàng
 Cơm bạc nhà ta
3. Củng cố dặn dò (2 phút)
- GV giới thiệu trực tiếp
- GV hướng dẫn lại cách vẽ các mô hình hình vuông, hình tam giác, hình tròn
- HS vẽ vào bảng con lần lượt từng mô hình
- GV quan sát chỉnh sửa để HS vẽ đúng quy trình
- HS đọc lại 2 lời ca. Hỏi:
+ Dòng 1 có mấy tiếng? dòng 2 có mấy tiếng?
- GV hướng dẫn HS mỗi tiếng vẽ 1 mô hình hình vuông.
- GV làm mẫu trên bảng lớp
- HS vẽ vào vở tập viết
- GV hướng dẫn HS đọc 2 câu đồng dao
- GV nêu yêu cầu HS phải làm. Hỏi:
+dòng 1 có mấy tiếng? phải vẽ mấy mô hình hình tam giác (dòng 2, 3, 4 GV nêu câu hỏi tương tự)
- GV làm mẫu trên bảng lớp
- HS vẽ vào vở tập viết
- GV hướng dẫn HS đọc 3 câu hát. Hỏi:
+ Câu 1 phải vẽ mấy mô hình hình tròn
- GV làm mẫu trên bảng 
- HS vẽ vào vở tập viết
- GV nhận xét giờ học

Thứ tư ngày ...tháng ...năm 201...
LUYỆN ĐỌC
TIẾNG GIỐNG NHAU
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 - HS nhận ra được các tiêng giống nhau trong 1 câu hay 1 khổ thơ.
 - Biết thay các tiếng giống nhau bằng các mô hình giống nhau.
 - Ôn lại cách nói to, nói nhỏ, nói nhẩm, nói thầm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
NỘI DUNG
CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
1. Giới thiệu bài ( 1 phút)
2. Luyện đọc
a. Tháp Mười đẹp nhất bông sen (16 phút)
 Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ
 Nghỉ giữa giờ (5 phút)
b. Hoa thơm thơm lạ thơm lùng (16 phút)
 Thơm cành, thơm rễ, người trồng cũng thơm
3. Củng cố, dặn dò (2 phút)
- GV giới thiệu trực tiếp
- HS đọc lại 2 lời ca
- HS nói theo 4 mức độ
- HS tìm tiếng giống nhau trong 2 câu
- HS xếp mô hình thay các tiếng giống nhau bằng các hình giống nhau
- HS đọc các tiếng giống nhau.
- GV hướng dẫn đọc 2 câu ca dao
- HS nói theo 4 mức độ
- HS nêu các tiếng giống nhau
- HS xếp mô hình tiếng cho 2 câu, thay các hình giống nhau vào các tiếng giống nhau
- HS đọc lại các tiếng giống nhau
- GV nhận xét giờ học

LUYỆN VIẾT
TIẾNG GIỐNG NHAU
I. MỤC DÍCH YÊU CÀU
 - HS vẽ được mô hình cho các tiếng
 - Biết tô màu giống nhau vào các tiếng giống nhau
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
NỘI DUNG
CACH THƯC TIẾN HÀNH
1. Giới thiệu bài (1phút)
2. Luyện viết
 a. Viết vở tập viết (12 phút)
 Một ông sao sáng
 Hai ông sáng sao
 Nghỉ giữa giờ (5 phút)
 b. Viết vở luyện viết (20 phút)
Cái cò cái vạc cái nông
Sao mày giẫm lúa nhà ông hỡi cò
3. Củng cố dặn dò (2 phút)
- GV giới thiệu bài trực tiếp
- GV nêu nhiệm vụ
- Hướng dẫn HS đọc 2 câu đồng dao
- HS nêu các tiếng giống nhau
Hỏi: dòng 1 vẽ mấy hình vuông? Dòng 2 vẽ mấy hình vuông?
- HS vẽ vào vở tập viết, tô màu tiếng giống nhau.
- GV hướng dẫn HS đọc 2 câu
- GV đọc tùng tiếng, HS vẽ mô hình vào vở luyện
- HS viết xong dòng 1, đọc lại câu 1 trên mô hình. Hỏi
+ Những tiếng nào giống nhau?
- HS đọc những tiếng giống nhau, đánh dấu những tiếng giống nhau
(nếu còn thời gian cho HS viết tiếp dòng 2, cách làm như dòng 1)
- GV chấm điểm 1 số bài
- GV nhận xét giờ học

Thứ năm ngày .... tháng ...năm 201...
LUYỆN ĐỌC
TIẾNG KHÁC NHAU. THANH
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
	- HS nhận ra được các tiếng khác nhau
	- HS nhận biết được các dấu thanh
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
NỘI DUNG
CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
1. Giới thịêu bài (1 phút)
2. Luyện đọc
 a. Luyện tập (20 phút)
/ca/ /cà/, /ca/ /cá/, /ca/ /cả/, /ca/ /cã/, /ca/ /cạ/
 Nghỉ giữa giờ (5 phút)
 b. Đọc sách giáo khoa (12 phút)
3. Củng cố dặn dò (2 phút)
- GV giới thiệu trực tiếp
- GV vẽ mô hình 2 tiếng ca, cà lên bảng
- HS vẽ vào bảng con
- HS chỉ mô hình đọc: ca, cà
Hỏi: 2 tiếng này giống nhau hay khác nhau? Vì sao khác nhau? Tiếng ca có thanh gì? Tiếng cà có thanh gì?
(các trường hợp còn lại làm tương tự)
- HS đọc lại bài trong SGK: cá nhân, lớp
- GV nhận xét giờ học

LUYỆN VIẾT
TIẾNG KHÁC NHAU. THANH
I. MỤC DÍCH YÊU CẦU
	- HS biết viết các dấu thanh
	- Vẽ được các mô hình tiếng nguyên có dấu thanh
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
NỘI DUNG
CÁCH THƯC TIẾN HÀNH
1. Giới thiệu bài (1 phút)
2. Luyện viết
 a. Viết vở tập viết (12 phút)
 Nghỉ giữa giờ (5 phút)
 b. Viết vở luyện viết (20 phút)
 ca, cà, cá, cả, cã, cạ
3. Củng cố dặn dò (2 phút)
- GV giới thiệu trực tiếp
- GV nêu nhiệm vụ
- GV làm mẫu trên bảng lớp, lưu ý HS vị trí dấu thanh
- HS vẽ vào vở
- GV đọc từng tiếng
- HS vẽ mô hình vào vở luyện
- GV chấm 1 số bài
- GV nhận xét giờ học

Thứ sáu ngày ...tháng ...năm 201...
LUYỆN ĐỌC
TÁCH TIẾNG THANH NGANG RA HAI PHẦN. ĐÁNH VẦN
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
	- HS nắm vững cách phân tích tiếng, cách đánh vần tiếng có thanh ngang
	- Vẽ được mô hình tiếng có 2 phần, biết được 2 phần của tiếng là phần đầu và phần vần.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
NỘI DUNG
CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
1. Giới thiệu bài (1 phút)
2. Luyện đọc
 a. Ôn lại cách phân tích đánh vần, vẽ mô hình tiếng có 2 phần ( 20 phút)
s
en

x
anh

 Nghỉ giữa giờ (5 phút)
 b. Đọc bài trong SGK (12 phút)
3. Củng cố dặn dò (2 phút)
- GV giới thiệu trực tiếp
- HS phân tích các tiếng: sen, chen, xanh bông, trong
- HS phân tích xong 1 tiếng, GV hỏi:
+ Tiếng này có mấy phần, là những phần nào?
- GV vẽ mô hình tiếng có 2 phần lên bảng, đưa tiếng đó vào mô hình
- HS vẽ vào bảng con, chỉ vào mô hình đánh vần
- HS đọc bài: cá nhân, lớp
- GV nhận xét giờ học
Ngày ... tháng ... năm 201...
Kí duyệt của tổ chuyên môn
TUÀN 2
(Từ ngày ... đến ngày ... năm 201...)
Thứ ba ngày ...tháng ...năm 201...
LUYỆN VIẾT
Tiết 1: VẼ MÔ HÌNH TÁCH TIẾNG THÀNH HAI PHẦN
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 - HS nắm được quy trình vẽ mô hình tách tiếng làm 2 phần
 - Biết tô màu cho mỗi phần của mô hình tiếng khác nhau phần đầu, tiếng khác nhau phần vần
 - Giáo dục HS tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
NỘI DUNG
CACH THƯC TIẾN HÀNH
1. Giới thiệu bài (1phút)
2. Luyện viết
 a. Viết bảng con (12 phút)
 Nghỉ giữa giờ (5 phút)
 b. Viết vở tập viết (20 phút)
3. Củng cố dặn dò (2 phút)
- GV giới thiệu bài trực tiếp
- GV hướng dẫn lại cách vẽ mô hình tách tiếng làm 2 phần
- Hướng dẫn HS cách tô màu cho mỗi phần của mô hình tiếng khác nhau phần đầu, tiếng khác nhau phần vần
- HS vẽ lần lượt từng mô hình vào bảng con
- GV nêu nhiệm vụ
- GV gợi ý để HS biết:
+Tiếng khác nhau phần thanh: lanh lảnh, ngoan ngoãn 
+ Tiếng khác nhau phần dầu: lác đác, lốm đốm 
+ Tiếng khác nhau phần vần: tung tăng, vui vẻ 
- HS vẽ vào vở tập viết trang 16
- GV chấm điểm 1 số bài
- GV nhận xét giờ học

Thứ tư ngày ... tháng ... năm 201...
LUYỆN ĐỌC
Tiết 1: TIẾNG CÓ MỘT PHẦN KHÁC NHAU
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 - Củng cố cho HS nắm được các trường hợp khác nhau: khác nhau về thanh, khác nhau phần đầu, khác nhau phần vần
 - HS biết vẽ mô hình, biết tô màu vào các phần khác nhau
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
NỘI DUNG
CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
1. Giới thiệu bài ( 1 phút)
2. Luyện đọc
 a. Phát âm, đánh vần(16 phút)
 Lanh lảnh, lốm đốm. vui vẻ
 Nghỉ giữa giờ (5 phút)
b. Đọc bài trong SGK(16 phút)
3. Củng cố, dặn dò (2 phút)
- GV giới thiệu trực tiếp
- GV phát âm: lanh lảnh, HS phát âm lại
Hỏi: 2 tiếng này có phần nào khác nhau?
- HS vẽ mô hình, đánh dấu phần khác nhau
- GV kiểm tra, sửa sai cho HS
(Hai từ còn lại tiến hành tương tự)
- HS đọc bài trong SGK: cá nhân, lớp
- GV nhận xét cho điẻm
- GV nhận xét giờ học

LUYỆN VIẾT
Tiết 2: A, B, BA, BÀ
I. MỤC DÍCH YÊU CÀU
 - HS viết được các chữ a, b, ba, bà đúng độ cao, đúng cỡ chữ
 - HS viết chính tả: ba ba, bà ba
 - Giáo dục HS tính cẩn thận
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
NỘI DUNG
CACH THƯC TIẾN HÀNH
1. Giới thiệu bài (1phút)
2. Luyện viết
 a. Viết vở tập viết (12 phút)
 a, b, ba, bà 
 Nghỉ giữa giờ (5 phút)
 b. Viết chính tả (20 phút)
ba ba, bà ba
3. Củng cố dặn dò (2 phút)
- GV giới thiệu bài trực tiếp
- GV nêu nhiệm vụ
- HS viết vào vở tập viết theo mẫu
- GV chấm điểm 1 số bài
- GV nhận xét giờ học
- GV nhắc lại quy trình viết chính tả
- GV đọc từng tiếng
- HS nhắc lại tiêng
- HS phân tích tiếng
-HS viết vào vở luyện
- HS đọc trơn tiếng vừa viết
- GV nhận xét giờ học

Thứ năm ngày ... tháng ...năm 201..
LUYỆN ĐỌC
Tiết 2: NGUYÊN ÂM – PHỤ ÂM 
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
	- HS biết a là nguyên âm, b là phụ âm, phân biệt nguyên âm phụ âm dựa vào cách phát âm. HS biết phân tích, đánh vần tiếng ba, bà.
	- HS biết vẽ mô hình đưa tiếng ba vào mô hình.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
NỘI DUNG
CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
1. Giới thiệu bài ( 1 phút)
2. Luyện đọc
 a. Phát âm, đánh vần(16 phút)
 Nghỉ giữa giờ (5 phút)
b. Đọc bài trong SGK(16 phút)
3. Củng cố, dặn dò (2 phút)
- GV giới thiệu trực tiếp
- HS phát âm lại âm b, âm a
Hỏi: âm b là loại âm gì? Âm a là loại âm gì?
- HS phát âm tiếp các âm khác nhận xét xem âm đó là loại âm gì?
- HS vẽ mô hình, đưa tiếng ba, tiếng bà vào mô hình
- HS đánh vần tiếng ba, bà
- HS đọc bài trong SGK: cá nhân, lớp
- GV nhận xét cho điẻm
- GV nhận xét giờ học

LUYỆN VIÊT
Tiết 3: C, CA, CA BA
I. MỤC DÍCH YÊU CẦU
	- HS viết được các chữ: c, ca, ca ba theo đúng mẫu
	- HS viết chính tả các chữ: ca, cá, cà, ca ba
	- Rèn cho HS tính cẩn thận
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
NỘI DUNG
CÁCH THƯC TIẾN HÀNH
1. Giới thiệu bài (1 phút)
2. Luyện viết
 a. Viết vở tập viết (12 phút)
 Nghỉ giữa giờ (5 phút)
 b. Viết vở luyện viết (20 phút)
 ca, cá, cà, ca ba 
3. Củng cố dặn dò (2 phút)
- GV giới thiệu trực tiếp
- GV hướng dẫn viết chữ c, ca
- HS viết bảng con
- HS viết vở tập viết
- GV đọc từng tiếng
- HS viết vào vở luyện
- GV chấm 1 số bài
- GV nhận xét giờ học

Thứ sáu ngày ...tháng ... năm 201...
LUYỆN ĐỌC
Tiết 3 : ÂM C
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 - HS nhận biết được phụ âm c. Đánh vần được các tiếng có phụ âm c, nguyên âm a
 - Đọc được bài trong SGK 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
NỘI DUNG
CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
1. Giới thiệu bài (1 phút)
2. Luyện đọc
 a. Phân tích, đánh vần( 20 phút)
Nghỉ giữa giờ (5 phút)
 b. Đọc bài trong SGK (12 phút)
3. Củng cố dặn dò (2 phút)
- GV giới thiệu trực tiếp
- HS phân tích các tiếng ca, cà, cá
- GV vẽ mô hình tiếng có 2 phần lên bảng, đưa tiếng đó vào mô hình
- HS vẽ vào bảng con, chỉ vào mô hình đánh vần
- HS đọc bài: cá nhân, lớp
- GV nhận xét giờ học
Ngày 27 tháng 08 năm 2012
Kí duyệt của tổ chuyên môn
TUÀN 3
(Từ ngày 10/09 đến ngày 14/09 năm 2102)
Thứ ba ngày 11 tháng 09 năm 2012
LUYỆN VIẾT
Tiết 1: D, DẠ, DA CÁ
I. MỤC DÍCH YÊU CÀU
 - HS viết được các chữ d, dạ, da cá đúng độ cao, đúng cỡ chữ
 - HS viết chính tả: da cá, dạ, cá, bà ạ theo đúng quy trình
 - Giáo dục HS tính cẩn thận
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
NỘI DUNG
CACH THƯC TIẾN HÀNH
1. Giới thiệu bài (1phút)
2. Luyện viết
 a. Viết vở tập viết (12 phút)
 d, dạ, da cá
 Nghỉ giữa giờ (5 phút)
 b. Viết chính tả (20 phút)
 - Viết bảng con: da cá
 - Viết vở luyện viết: dạ, cá, bà ạ
3. Củng cố dặn dò (2 phút)
- GV giới thiệu bài trực tiếp
- GV nêu nhiệm vụ, nhắc HS chỉnh sửa lại tư thế ngồi viết
- HS viết vào vở tập viết theo mẫu
- GV chấm điểm 1 số bài
- GV nhận xét các bài đã chấm
- GV nhắc lại quy trình viết chính tả
- GV đọc từng tiếng
- HS nhắc lại tiêng
- HS phân tích tiếng
- HS viết vào bảng con
- HS đọc trơn tiếng vừa viết
- GV đọc từng tiếng để HS viết vào vở
(quy trình thực hiện tương tự như viết bảng con)
- GV chấm 1 số bài
- GV nhận xét giờ học

Thứ tư ngày 12 tháng 09 năm 2012
LUYỆN ĐỌC
Tiết 1: ÂM Đ
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 - HS nhận biết được phụ âm đ. Đánh vần được các tiếng có phụ âm đ, nguyên âm a
 - Biết vẽ mô hình tiếng có 2 phần, đưa tiếng vào mô hình, đọc trơn, đọc phân tích tiếng trên mô hình.
 - Đọc được bài trong SGK 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
NỘI DUNG
CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
1. Giới thiệu bài (1 phút)
2. Luyện đọc
 a. Phân tích, đánh vần( 20 phút)
 đa, đà, đá, đả, đã, đạ
 Nghỉ giữa giờ (5 phút)
 b. Đọc bài trong SGK (12 phút)
 - Đánh vần
 - Đọc trơn
3. Củng cố dặn dò (2 phút)
- GV giới thiệu trực tiếp
- HS phân tích tiếng đa 
- GV yêu cầu HS vẽ mô hình tiếng có 2 phần vào bảng con, đưa tiếng đa vào mô hình
- HS đọc trơn, đọc phân tích tiếng trên mô hình
- GV yêu cầu HS thêm dấu thanh vào tiếng đa để được tiếng mới
- Khi được tiếng mới, HS đọc trơn, đọc phân tích tiếng mới trên mô hình
- GV đọc mẫu, hướng dẫn cách đọc
- HS đánh vần theo từng hàng:
+ đa, đa đa
+ đá, đá
+ Đá à? Dạ, đá, bà ạ.
- HS đọc trơn từng hàng: cá nhân, lớp
- HS đọc trơn toàn bài: cá nhân, lớp
- HS nhận xét, GV đánh giá bằng điểm
- GV hướng dẫn cách học bài ở nhà
- GV nhận xét giờ học
LUYỆN VIẾT
Tiết 2: Đ, ĐÁ, ĐA ĐA
I. MỤC DÍCH YÊU CÀU
 - HS viết được các chữ đ, đá, đa, đa đúng độ cao, đúng cỡ chữ
 - HS viết chính tả: đa đa, đá à, dạ , đá, bà ạ theo đúng quy trình
 - Giáo dục HS tính cẩn thận
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
NỘI DUNG
CACH THƯC TIẾN HÀNH
1. Giới thiệu bài (1phút)
2. Luyện viết
 a. Viết vở tập viết (12 phút)
 đ, đá, đa đa
 Nghỉ giữa giờ (5 phút)
 b. Viết chính tả (20 phút)
 - Viết bảng con: đa đa
 - Viết vở luyện viết: đá à, dạ, đá, bà ạ
3. Củng cố dặn dò (2 phút)
- GV giới thiệu bài trực tiếp
- GV nêu nhiệm vụ, nhắc HS chỉnh sửa lại tư thế ngồi viết
- HS viết vào vở tập viết theo mẫu
- GV chấm điểm 1 số bài
- GV nhận xét các bài đã chấm
- GV nhắc lại quy trình viết chính tả
- GV đọc từng tiếng
- HS nhắc lại tiêng
- HS phân tích tiếng
- HS viết vào bảng con
- HS đọc trơn tiếng vừa viết
- GV đọc từng tiếng để HS viết vào vở
(quy trình thực hiện tương tự như viết bảng con)
- GV chấm 1 số bài
- GV nhận xét giờ học

Thứ năm ngày 13 tháng 09 năm 2012
LUYỆN ĐỌC
Tiết 2: ÂM E
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 - HS nhận biết được nguyên âm e. Đánh vần được các tiếng có nguyên âm e
 - Biết vẽ mô hình tiếng có 2 phần, đưa tiếng vào mô hình, đọc trơn, đọc phân tích tiếng trên mô hình.
 - Đọc được bài trong SGK 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
NỘI DUNG
CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
1. Giới thiệu bài (1 phút)
2. Luyện đọc
 a. Phân tích, đánh vần( 20 phút)
 đe, đè, đé, đẻ, đẽ, đẹ
 be, che, de
 Nghỉ giữa giờ (5 phút)
 b. Đọc bài trong SGK (12 phút)
 - Đánh vần
 - Đọc trơn
3. Củng cố dặn dò (2 phút)
- GV giới thiệu trực tiếp
- HS phân tích tiếng đe 
- GV yêu cầu HS vẽ mô hình tiếng có 2 phần vào bảng con, đưa tiếng đe vào mô hình
- HS đọc trơn, đọc phân tích tiếng trên mô hình
- GV yêu cầu HS thêm dấu thanh vào tiếng đe để được tiếng mới
- HS thay phụ âm đ bằng các phụ âm đã học: b, ch, d để được tiếng mới
- Khi được tiếng mới, HS đọc trơn, đọc phân tích tiếng mới trên mô hình
- GV đọc mẫu, hướng dẫn cách đọc
- HS đánh vần theo từng hàng:
+ dẻ, chè
+ dẽ, bè
+ be bé, e dè, da dẻ
- HS đọc trơn từng hàng: cá nhân, lớp
- HS đọc trơn toàn bài: cá nhân, lớp
- HS nhận xét, GV đánh giá bằng điểm
- GV hướng dẫn cách học bài ở nhà
- GV nhận xét giờ học
LUYỆN VIÊT
Tiết 3: E, BÉ, DA DẺ
I. MỤC DÍCH YÊU CẦU
	- HS viết được các chữ: e, bé, da dẻ theo đúng mẫu
	- HS viết chính tả các chữ: đe, dẻ, be bé, e dè, da dẻ theo đúng quy trình
	- Rèn cho HS tính cẩn thận
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
NỘI DUNG
CACH THƯC TIẾN HÀNH
1. Giới thiệu bài (1phút)
2. Luyện viết
 a. Viết vở tập viết (12 phút)
 e, bé, da dẻ
 Nghỉ giữa giờ (5 phút)
 b. Viết chính tả (20 phút)
 - Viết bảng con: đe, dẻ
 - Viết vở luyện viết: be bé, e dè, da dẻ
3. Củng cố dặn dò (2 phút)
- GV giới thiệu bài trực tiếp
- GV nêu nhiệm vụ, nhắc HS chỉnh sửa lại tư thế ngồi viết
- HS viết vào vở tập viết theo mẫu
- GV chấm điểm 1 số bài
- GV nhận xét các bài đã chấm
- GV nhắc lại quy trình viết chính tả
- GV đọc từng tiếng
- HS nhắc lại tiêng
- HS phân tích tiếng
- HS viết vào bảng con
- HS đọc trơn tiếng vừa viết
- GV đọc từng tiếng để HS viết vào vở
(quy trình thực hiện tương tự như viết bảng con)
- GV chấm 1 số bài
- GV nhận xét giờ học

Thứ sáu ngày 14 tháng 09 năm 2012
LUYỆN ĐỌC
Tiết 3 : ÂM Ê
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 - HS nhận biết được nguyên âm ê. Đánh vần được các tiếng có nguyên âm ê
 - Biết vẽ mô hình tiếng có 2 phần, đưa tiếng vào mô hình, đọc trơn, đọc phân tích tiếng trên mô hình.
 - Đọc được bài trong SGK 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
NỘI DUNG
CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
1. Giới thiệu bài (1 phút)
2. Luyện đọc
 a. Phân tích, đánh vần( 20 phút)
 dê, dề, dế, dể, dễ, dệ
 bê, chê, đê
 Nghỉ giữa giờ (5 phút)
 b. Đọc bài trong SGK (12 phút)
 - Đánh vần
 - Đọc trơn
3. Củng cố dặn dò (2 phút)
- GV giới thiệu trực tiếp
- HS phân tích tiếng dê 
- GV yêu cầu HS vẽ mô hình tiếng có 2 phần vào bảng con, đưa tiếng dê vào mô hình
- HS đọc trơn, đọc phân tích tiếng trên mô hình
- GV yêu cầu HS thêm dấu thanh vào tiếng dê để được tiếng mới
- HS thay phụ âm d bằng các phụ âm đã học: b, ch, đ để được tiếng mới
- Khi được tiếng mới, HS đọc trơn, đọc phân tích tiếng mới trên mô hình
- GV đọc mẫu, hướng dẫn cách đọc
- HS đánh vần theo từng hàng:
+ dê
+ dế, đê
+ bê, bê
- HS đọc trơn từng hàng: cá nhân, lớp
- HS đọc trơn toàn bài: cá nhân, lớp
- HS nhận xét, GV đánh giá bằng điểm
- GV hướng dẫn cách học bài ở nhà
- GV nhận xét giờ học
Ngày 10 tháng 09 năm 2012
Kí duyệt của tổ chuyên môn
TUÀN 4
(Từ ngày 17/09 đến ngày 21/09 năm 2102)
Thứ ba ngày 18 tháng 09 năm 2012
LUYỆN VIẾT
Tiết 1: K, KÊ, CÀ KÊ
I. MỤC DÍCH YÊU CÀU
 - HS viết được các chữ k, kê, cà kê đúng độ cao, đúng cỡ chữ
 - HS viết chính tả: bé kể cà kê theo đúng quy trình
 - Giáo dục HS tính cẩn thận
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
NỘI DUNG
CACH THƯC TIẾN HÀNH
1. Giới thiệu bài (1phút)
2. Luyện viết
 a. Viết vở tập viết (12 phút)
 k, kê, cà kê
 Nghỉ giữa giờ (5 phút)
 b. Viết chính tả (20 phút)
 - Viết bảng con: kể cả
 - Viết vở luyện viết: bé kể cà kê
3. Củng cố dặn dò (2 phút)
- GV giới thiệu bài trực tiếp
- GV nêu nhiệm vụ, nhắc HS chỉnh sửa lại tư thế ngồi viết
- HS viết vào vở tập viết theo mẫu
- GV chấm điểm 1 số bài
- GV nhận xét các bài đã chấm
- GV nhắc lại quy trình viết chính tả
- GV đọc từng tiếng
- HS nhắc lại tiêng
- HS phân tích tiếng
- HS viết vào bảng con
- HS đọc trơn tiếng vừa viết
- GV đọc từng tiếng để HS viết vào vở
(quy trình thực hiện tương tự như viết bảng con)
- GV chấm 1 số bài
- GV nhận xét giờ học

Thứ năm ngày 20 tháng 09 năm 2012
LUYỆN ĐỌC
Tiết 1: ÂM I
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 - HS nhận biết được nguyên âm i. Đánh vần được các tiếng có nguyên âm i
 - Biết vẽ mô hình tiếng có 2 phần, đưa tiếng vào mô hình, đọc trơn, đọc phân tích tiếng trên mô hình.
 - Đọc được bài trong SGK 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
NỘI DUNG
CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
1. Giới thiệu bài (1 phút)
2. Luyện đọc
 a. Phân tích, đánh vần( 20 phút)
bi, bì, bí, bỉ, bĩ, bị
chi, di, đi, ki, ghi, hi
 Nghỉ giữa giờ (5 phút)
 b. Đọc bài trong SGK (12 phút)
 - Đánh vần
 - Đọc trơn
3. Củng cố dặn dò (2 phút)
- GV giới thiệu trực tiếp
- HS phân tích tiếng bi 
- GV yêu cầu HS vẽ mô hình tiếng có 2 phần vào bảng con, đưa tiếng bi vào mô hình
- HS đọc trơn, đọc phân tích tiếng trên mô hình
- GV yêu cầu HS thêm dấu thanh vào tiếng bi để được tiếng mới
- HS thay phụ âm b bằng các phụ âm đã học: ch, d, đ, gh, h để được tiếng mới
- Khi được tiếng mới, HS đọc trơn, đọc phân tích tiếng mới trên mô hình
- GV đọc mẫu, hướng dẫn cách đọc
- HS đánh vần theo từng hàng:
+ bì, bi
+ bị, bí
+ Chị Chi à, chị kể đi. Bé kể đi, chị ghi
- HS đọc trơn từng hàng: cá nhân, lớp
- HS đọc trơn toàn bài: cá nhân, lớp
- HS nhận xét, GV đánh giá bằng điểm
- GV hướng dẫn cách học bài ở nhà
- GV nhận xét giờ học
LUYỆN VIÊT
Tiết 2: I, BI, BI ĐÁ
I. MỤC DÍCH YÊU CẦU
	- HS viết được các chữ: i, bi, bi đá theo đúng mẫu
	- HS viết chính tả các chữ: chị chi à, chị kể đi theo đúng quy trình
	- Rèn cho HS tính cẩn thận
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
NỘI DUNG
CACH THƯC TIẾN HÀNH
1. Giới thiệu bài (1phút)
2. Luyện viết
 a. Viết vở tập viết (12 phút)
 i, bi, bi đá
 Nghỉ giữa giờ (5 phút)
 b. Viết chính tả (20 phút)
 - Viết bảng con: bi đá
 - Viết vở luyện viết: bé kể đi, chị ghi
3. Củng cố dặn dò (2 phút)
- GV giới thiệu bài trực tiếp
- GV nêu nhiệm vụ, nhắc HS chỉnh sửa lại tư thế ngồi viết
- HS viết vào vở tập viết theo mẫu
- GV chấm điểm 1 số bài
- GV nhận xét các bài đã chấm
- GV nhắc lại quy trình viết chính tả
- GV đọc từng tiếng
- HS nhắc lại tiêng
- HS phân tích tiếng
- HS viết vào bảng con
- HS đọc trơn tiếng vừa viết
- GV đọc từng tiếng để HS viết vào vở
(quy trình thực hiện tương tự như viết bảng con)
- GV chấm 1 số bài
- GV nhận xét giờ học

Thứ sáu ngày 21 tháng 09 năm 2012
LUYỆN ĐỌC
Tiết 2 : ÂM GI
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 - HS nhận biết được phụ âm gi Đánh vần được các tiếng có âm gi
 - Biết vẽ mô hình tiếng có 2 phần, đưa tiếng vào mô hình, đọc trơn, đọc phân tích tiếng trên mô hình.
 - Đọc được bài trong SGK 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
NỘI DUNG
CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
1. Giới thiệu bài (1 phút)
2. Luyện đọc
 a. Phân tích, đánh vần( 20 phút)
 gia, già, giá, giả, giã, giạ
cha, da, đa, ga, ha
 Nghỉ giữa giờ (5 phút)
 b. Đọc bài trong SGK (12 phút)
 - Đánh vần
 - Đọc trơn
3. Củng cố dặn dò (2 phút)
- GV giới thiệu trực tiếp
- HS phân tích tiếng gia 
- GV yêu cầu HS vẽ mô hình tiếng có 2 phần vào bảng con, đưa tiếng gia vào mô hình
- HS đọc trơn, đọc phân tích tiếng trên mô hình
- GV yêu cầu HS thêm dấu thanh vào tiếng dê để được tiếng mới
- HS thay phụ âm d bằng các phụ âm đã học: b, ch, đ để được tiếng mới
- Khi được tiếng mới, HS đọc trơn, đọc phân tích tiếng mới trên mô hình
- GV đọc mẫu, hướng dẫn cách đọc
- HS đánh vần theo từng hàng:
+ gia, giã, giạ
+ giá, giả gia
+ già cả, giá cả, Giả da
- HS đọc trơn từng hàng: cá nhân, lớp
- HS đọc trơn toàn bài: cá nhân, lớp
- HS nhận xét, GV đánh giá bằng điểm
- GV hướng dẫn cách học bài ở nhà
- GV nhận xét giờ học
Ngày 17 tháng 09 năm 2012
Kí duyệt của tổ chuyên môn
	.............................................................................
	 .
	 .
	 .
	 .
	 .
	TUÀN 5
(Từ ngày 24/09 đến ngày 28/09 năm 2102)
Thứ ba ngày 25 tháng 09 năm 2012
LUYỆN VIẾT
Tiết 1: L, LÊ, KÌ LẠ
I. MỤC DÍCH YÊU CÀU
 - HS viết được các chữ l, lê, kí lạ. đúng độ cao, đúng cỡ chữ
 - HS viết chính tả: để bé lê la theo đúng quy trình
 - Giáo dục HS tính cẩn thận
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
NỘI DUNG
CACH THƯC TIẾN HÀNH
1. Giới thiệu bài (1phút)
2. Luyện viết
 a. Viết vở tập viết (12 phút)
 l, lê, kì lạ
 Nghỉ giữa giờ (5 phút)
 b. Viết chính tả (20 phút)
 - Viết bảng con: lí lẽ
 - Viết vở luyện viết: để bé lê la
3. Củng cố dặn dò (2 phút)
- GV giới thiệu bài trực tiếp
- GV nêu nhiệm vụ, nhắc HS chỉnh sửa lại tư thế ngồi viết
- HS viết vào vở tập viết theo mẫu
- GV chấm điểm 1 số bài
- GV nhận xét các bài đã chấm
- GV nhắc lại quy trình viết chính tả
- GV đọc từng tiếng
- HS nhắc lại tiêng
- HS phân tích tiếng
- HS viết vào bảng con
- HS đọc trơn tiếng vừa viết
- GV đọc từng tiếng để HS viết vào vở
(quy trình thực hiện tương tự như viết bảng con: nhắc lại tiếng, phân tích tiếng, viết, đọc trơn tiếng)
- GV chấm 1 số bài
- GV nhận xét giờ học

Thứ tư ngày 26 tháng 09 năm 2012
LUYỆN ĐỌC
Tiết 1: ÂM M
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 - HS nhận biết được phụ âm m. Đánh vần, đọc trơn được các tiếng có phụ âm m, nguyên âm a, e, ê, i
 - Biết vẽ mô hình tiếng có 2 phần, đưa tiếng vào mô hình, đọc trơn, đọc phân tích tiếng trên mô hình.
 - Đọc được bài trong SGK 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
NỘI DUNG
CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
1. Giới thiệu bài (1 phút)
2. Luyện đọc
 a. Phân tích, đánh vần( 20 phút)
 mi, mì, mí, mỉ, mĩ, mị
 ma, me, mê, mi
 Nghỉ giữa giờ (5 phút)
 b. Đọc bài trong SGK (12 phút)
 - Đánh vần
- Đọc trơn
3. Củng cố dặn dò (2 phút)
- GV giới thiệu trực tiếp
- HS phân tích tiếng mi 
- GV yêu cầu HS vẽ mô hình tiếng có 2 phần vào bảng con, đưa tiếng mi vào mô hình
- HS đọc trơn, đọc phân tích tiếng trên mô hình
- GV yêu cầu HS thêm dấu thanh vào tiếng mi để được tiếng mới
- Khi được tiếng mới, HS đọc trơn, đọc phân tích tiếng mới trên mô hình
- GV yêu cầu HS thay âm i bằng các nguyên âm đã học.
- Khi thay được tiếng mới, HS đọc trơn, đọc phân tích tiếng trên mô hình
- GV đọc mẫu, hướng dẫn cách đọc
- HS đánh vần theo từng hàng:
+ me
+ mẹ, mì
+ mẹ à, dì Hà chả kể gì cả.
+ Dì chỉ để chị Lí kể.
- HS đọc trơn từng hàng: cá nhân, lớp
- HS đọc trơn toàn bài: cá nhân, lớp
- HS nhận xét, GV đánh giá bằng điểm
- GV hướng dẫn cách học bài ở nhà
- GV nhận xét giờ học
LUYỆN VIẾT
Tiết 2: M, ME, LỄ MỄ
I. MỤC DÍCH YÊU CÀU
 - HS viết được các chữ m, me, lễ mễ đúng độ cao, đúng cỡ chữ
 - HS viết chính tả: Dì để chị kể theo đúng quy trình
 - Giáo dục HS tính cẩn thận
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
NỘI DUNG
CACH THƯC TIẾN HÀNH
1. Giới thiệu bài (1phút)
2. Luyện viết
 a. Viết vở tập viết (12 phút)
 m, me, lễ mễ
 Nghỉ giữa giờ (5 phút)
 b. Viết chính tả (20 phút)
 - Viết bảng con: mẹ
 - Viết vở luyện viết: dì để chị kể
3. Củng cố dặn dò (2 phút)
- GV giới thiệu bài trực tiếp
- GV nêu nhiệm vụ, nhắc HS chỉnh sửa lại tư thế ngồi viết
- HS viết vào vở tập viết theo mẫu
- GV chấm điểm 1 số bài
- GV nhận xét các bài đã chấm
- GV nhắc lại quy trình viết chính tả
- GV đọc từng tiếng
- HS nhắc lại tiêng
- HS phân tích tiếng
- HS viết vào bảng con
- HS đọc trơn tiếng vừa viết
- GV đọc từng tiếng để HS viết vào vở
(quy trình thực hiện tương tự như viết bảng con: nhắc lại tiếng, phân tích, viết, đọc trơn tiếng)
- GV chấm 1 số bài
- GV nhận xét giờ học

Thứ năm ngày 27 tháng 09 năm 2012
LUYỆN ĐỌC
Tiết 2: ÂM N
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 - HS nhận biết được phụ âm n. Đánh vần, đọc trơn được các tiếng có phụ âm n
 - Biết vẽ mô hình tiếng có 2 phần, đưa tiếng vào mô hình, đọc trơn, đọc phân tích tiếng trên mô hình.
 - Luyện để HS phân biệt n / l
 - Đọc được bài trong SGK 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
NỘI DUNG
CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
1. Giới thiệu bài (1 phút)
2. Luyện đọc
 a. Phân tích, đánh vần( 20 phút)
 na, nà, ná, nả, nã, nạ
 na, ga, gia, ha, kha, la, ma
 Nghỉ giữa giờ (5 phút)
 b. Đọc bài trong SGK (12 phút)
 - Đánh vần
- Đọc trơn
3. Củng cố dặn dò (2 phút)
- GV giới thiệu trực tiếp
- HS phân tích tiếng na 
- GV yêu cầu HS vẽ mô hình tiếng có 2 phần vào bảng con, đưa tiếng na vào mô hình
- HS đọc trơn, đọc phân tích tiếng trên mô hình
- GV yêu cầu HS thêm dấu thanh vào tiếng na để được tiếng mới
- HS thay phụ âm n bằng các phụ âm đã học: g, gi h, kh, l, m để được tiếng mới
- Khi được tiếng mới, HS đọc trơn, đọc phân tích tiếng mới trên mô hình
- GV đọc mẫu, hướng dẫn cách đọc
- HS đánh vần theo từng hàng:
+ na, la
+ ná, lá
+ má là chị dì na
+ bà là mẹ của bé, cả dì na.
- HS đọc trơn từng hàng: cá nhân, lớp
- HS đọc trơn toàn bài: cá nhân, lớp
- HS nhận xét, GV đánh giá bằng điểm
- GV hướng dẫn cách học bài ở nhà
- GV nhận xét giờ học
LUYỆN VIÊT
Tiết 3: N, NẺ, NA NÁ
I. MỤC DÍCH YÊU CẦU
	- HS viết được các chữ: n, nẻ, na ná theo đúng mẫu
	- HS viết chính tả các chữ: cả dì na theo đúng quy trình
	- Rèn cho HS tính cẩn thận
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
NỘI DUNG
CACH THƯC TIẾN HÀNH
1. Giới thiệu bài (1phút)
2. Luyện viết
 a. Viết vở tập viết (12 phút)
 n, nẻ, na ná
 Nghỉ giữa giờ (5 phút)
 b. Viết chính tả (20 phút)
 - Viết bảng con: na, la
 - Viết vở luyện viết: cả dì na
3. Củng cố dặn dò (2 phút)
- GV giới thiệu bài trực tiếp
- GV nêu nhiệm vụ, nhắc HS chỉnh sửa lại tư thế ngồi viết
- HS viết vào vở tập viết theo mẫu
- GV chấm điểm 1 số bài
- GV nhận xét các bài đã chấm
- GV nhắc lại quy trình viết chính tả
- GV đọc từng tiếng
- HS nhắc lại tiêng
- HS phân tích tiếng
- HS viết vào bảng con
- HS đọc trơn tiếng vừa viết
- GV đọc từng tiếng để HS viết vào vở
(quy trình thực hiện tương tự như viết bảng con: nhắc lại tiếng, phân tích , đọc trơn tiếng
- GV chấm 1 số bài
- GV nhận xét giờ học

Thứ sáu ngày 28 tháng 09 năm 2012
LUYỆN ĐỌC
Tiết 3 : ÂM NG
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 - HS nhận biết được phụ âm ng, ngh. Đánh vần, đọc trơn được các tiếng có phụ âm ng, ngh
 - Biết vẽ mô hình tiếng có 2 phần, đưa tiếng vào mô hình, đọc trơn, đọc phân tích tiếng trên mô hình.
 - Đọc được bài trong SGK 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
NỘI DUNG
CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
1. Giới thiệu bài (1 phút)
2. Luyện đọc
 a. Phân tích, đánh vần( 20 phút)
 nga, ngà, ngá, ngả, ngã, ngạ
 nghe, nghê, nghi
 Nghỉ giữa giờ (5 phút)
 b. Đọc bài trong SGK (12 phút)
 - Đánh vần
 - Đọc trơn
3. Củng cố dặn dò (2 phút)
- GV giới thiệu trực tiếp
- HS phân tích tiếng nga 
- GV yêu cầu HS vẽ mô hình tiếng có 2 phần vào bảng con, đưa tiếng nga vào mô hình
- HS đọc trơn, đọc phân tích tiếng trên mô hình
- GV yêu cầu HS thêm dấu thanh vào tiếng nga để được tiếng mới
- HS thay nguyên âm a bằng các nguyên âm e, ê, i để được tiếng mới
- Khi được tiếng mới, HS đọc trơn, đọc phân tích tiếng mới trên mô hình
- GV đọc mẫu, hướng dẫn cách đọc
- HS đánh vần theo từng hàng: tr. 44
+ bé ngã
+ ngã ba, ba ngả
+ ba ngả, ngã ba, ngã giá
Trang 45
+ nghé, nghệ
Các câu ứng dụng dành cho HS giỏi
- HS đọc trơn từng hàng: cá nhân, lớp
- HS đọc trơn toàn bài: cá nhân, lớp
- HS nhận xét, GV đánh giá bằng điểm
- GV hướng dẫn cách học bài ở nhà
- GV nhận xét giờ học

Ngày 24 tháng 09 năm 2012
Kí duyệt của tổ chuyên môn
 ..
 ..
 ..
 .
TUÀN 6
(Từ ngày 01/ 10 đến ngày 05/ 10 năm 2102)
Thứ ba ngày 02 tháng 10 năm 2012
LUYỆN VIẾ

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mon_tieng_viet_lop_1_cong_nghe_giao_duc_chuong_trinh.doc