Giáo án Tiếng việt Lớp 1 (Cánh diều) - Tuần 10: Ôn tập giữa học kì I - Năm học 2020-2021

Giáo án Tiếng việt Lớp 1 (Cánh diều) - Tuần 10: Ôn tập giữa học kì I - Năm học 2020-2021

. Ôn bài (Trải nghiệm)

- Chúng ta đã được học những âm, vần, gì?

- Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ học bài Ôn tập GK1 để củng cố lại tất cả các âm và chữ đã học.

3. Dạy học bài mới.

Hoạt động 1: Khám phá

Cách tiến hành

a, BT 1 (Trò chơi Hỏi vần đáp tiếng ) :

-GV đưa lên bảng 2 HS giơ lên 2 thẻ, bên cạnh là 8 thẻ ghi những vần, tiếng khác. GV chỉ từng thẻ vần, tiếng, cả lớp đọc: ăm, chăm/ âp, ơp, đêm, tiếp/ nấp, chớp, êm, iêp.

-GV y/c HS làm mẫu: ăm/ chăm.

-Gv chơi tiếp các vần khác, 2 HS đó tiếp tục:

-GV y/c HS đổi, hỏi tiếng đáp vần.

-Thực hành với các vần, tiếng mới.

-GV tổ chứ thi:

+ Lần 1: Hỏi vần đáp tiếng

+ Lần 2: Hỏi tiếng đáp vần

-Gv nhận xét, tuyên dương.

Hoạt động 2: Đọc từ

Cách tiến hành:

-Gv chỉ hình minh họa và giới thiệu: Bài đọc kể về buổi họp lớp học cũ xủa sẻ, gà, cua.

*Gv đọc mẫu :

*Luyện đọc từ ngữ:

-GV chỉ các từ được gạch chân.

+Tre ngà: tre có thân và cành màu vàng tươi.

+Kể lể rôm rả: kể với nội dung phong phú, không khí sôi nổi, vui vẻ.

 

doc 7 trang thuong95 29/09/2021 11252
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tiếng việt Lớp 1 (Cánh diều) - Tuần 10: Ôn tập giữa học kì I - Năm học 2020-2021", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I
Ngày soạn: 2/11/2020	Ngà dạy: 09/11/2020
I .Mục tiêu
1. Năng lực
-Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc: Họp lớp.
-Thực hiện đúng trò chơi: Hỏi vần đáp tiếng.
-Chép 1 câu văn đúng kiểu chữ, cỡ chữ, đúng chính tả.
2. Phẩm chất
-Biết vận dụng lời khuyên của câu chuyện vào đời sống.
II. Chuẩn bị
- GV: Máy chiếu, tranh minh họa.
- HS: SGK, bộ thẻ chữ.
III. Các hoạt động dạy – học:
TL
Hoạt động dạy
Hoạt động học
2’
4’
15’
15’
15’
5’
10’
5’
Tiết 1
1. Khởi động
2. Ôn bài (Trải nghiệm)
- Chúng ta đã được học những âm, vần, gì?
- Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ học bài Ôn tập GK1 để củng cố lại tất cả các âm và chữ đã học.
3. Dạy học bài mới. 
Hoạt động 1: Khám phá
Cách tiến hành
a, BT 1 (Trò chơi Hỏi vần đáp tiếng ) :
-GV đưa lên bảng 2 HS giơ lên 2 thẻ, bên cạnh là 8 thẻ ghi những vần, tiếng khác. GV chỉ từng thẻ vần, tiếng, cả lớp đọc: ăm, chăm/ âp, ơp, đêm, tiếp/ nấp, chớp, êm, iêp.
-GV y/c HS làm mẫu: ăm/ chăm.
-Gv chơi tiếp các vần khác, 2 HS đó tiếp tục:
-GV y/c HS đổi, hỏi tiếng đáp vần.
-Thực hành với các vần, tiếng mới.
-GV tổ chứ thi:
+ Lần 1: Hỏi vần đáp tiếng
+ Lần 2: Hỏi tiếng đáp vần
-Gv nhận xét, tuyên dương.
Hoạt động 2: Đọc từ
Cách tiến hành:
-Gv chỉ hình minh họa và giới thiệu: Bài đọc kể về buổi họp lớp học cũ xủa sẻ, gà, cua.
*Gv đọc mẫu :
*Luyện đọc từ ngữ:
-GV chỉ các từ được gạch chân.
+Tre ngà: tre có thân và cành màu vàng tươi.
+Kể lể rôm rả: kể với nội dung phong phú, không khí sôi nổi, vui vẻ.
+ rơm: Thân cây lúa khi đã vò, tuốt hết hạt.
+ khệ nệ: Dáng đi chậm chạp, nặng nề của người mang.
TIẾT 2
Hoạt động 3: Luyện đọc câu
Cách tiến hành:
-GV: Bài đọc có mấy câu?
-Gv chỉ từng câu.
-Y/c HS đọc nối tiếp câu .
-Thi đọc tiếp nối 2 đoạn.
+GV nhắc HS ngắt nghỉ hơi đúng.
* Thi đọc cả bài.
-Gv tổ chức thi đọc 
-Gv kết hợp nhận xét đánh giá.
* Tìm hiểu bài đọc:
-GV: Bài đọc giúp em hiểu điều gì?
- GV chốt lại nội dung bài đọc
Hoạt động 4: Luyện tập
Cách tiến hành:
 ( Em chọn chữ nào: g hay gh? )
-GV: Bài này giúp các em ghi nhớ, củng cố quy tắc chính tả g/ gh.
-GV chỉ bảng quy tắc chính tả g/gh
-GV y/c HS làm bài.
-GV chốt đáp án.
Hoạt động 5: Viết chính tả
Cách tiến hành:
-GV giới thiệu câu văn. Nêu YC
- YCHS đọc câu văn
- YCHS viết bài vào VBT
-GV quan sát, sửa sai.
-GV nhận xét, đánh giá.
4. Củng cố - Vận dung: 
- YCHS đọc lại bài đọc 
- GV nhận xét tiết học
- Về nhà đọc lại cho người thân nghe bài Tập đọc hôm nay.
- Xem trước bài 
Hát
- HS trả lời
- Lắng nghe
-HS đọc: 1-diêm, 2-yếm 
-HS 1: giơ vần ăm, đọc to ăm
-HS 2: đáp chăm, giơ thẻ chăm.
- HS1: giơ vần âp, đọc to âp
-HS 2: đáp nấp, giơ thẻ nấp.
-HS thực hiện.
-HS tự nghĩ ra. 
-HS thi theo tổ.
-HS quan sát và lắng nghe
 -HS lắng nghe.
-HS đọc( cá nhân/cả lớp): họp lớp, khóm tre ngà, kể lể rôm rả, hộp diêm, nắm rơm, khệ nệ ôm yếm, khắp hồ.
-HS đếm: 8 câu.
-1HS/ cả lớp đọc đồng thanh.
-HS thực hiện đọc tiếp nối cá nhân/ từng cặp.
-Các cặp, tổ thi nhau đọc đoạn ( mỗi đoạn 4/6 câu)
-1HS đọc cả bài.
-Cả lớp đọc đồng thanh.
-HS : các bạn cũ sau một thời gian gặp lại, có rất nhiều chuyện để kể cho nhau nghe.
-HS lắng nghe.
- Cả lớp đọc lại để ghi nhớ: 
Gh + e, ê, i/ G+ a, o, ô, ơ 
-HS làm bài vào VBT
-HS làm bảng.
-Cả lớp đọc: 1- gà, 2- gắp, 3- ghi.
-Lắng nghe
- Đọc câu văn
-HS đọc thầm câu văn, chú ý những từ các em dễ sai. 
-HS viết bài vào VBT
-Đổi chéo vở, nhận xét
- Đọc CN, lớp
- Lắng nghe
- Lắng nghe và vận dụng
Rút kinh nghiệm 
ÔN TẬP GIỮA KÌ I
ĐÁNH GIÁ ĐỌC THÀNH TIẾNG (6 TIẾT)
Ngày đánh giá: 10, 11, 12/10/2020
1.Mục tiêu
- Mỗi HS trong lớp đọc 1 đoạn văn, thơ khoảng 30 tiếng chứa vần đã học (bài Nằm mơ, Hứa và làm)
Cách thực hiện
- GV làm các thăm ghi số các đoạn 1, 2, 3, 4 (bài Nằm mơ), đaonj 1, 2, 3 (bài Hứa và làm)
- HS lên bảng bốc thăm đoạn đọc
- HS đọc trước lớp đoạn văn
- GV nhận xét, đánh giá theo hướng khich lệ HS để cố gắng hơn
ÔN TẬP GIỮA KÌ I
ÔN TẬP ĐỌC HIỂU, VIẾT.
Ngày soạn: 05/11/2020 	Ngày dạy: 12/11/2020 
Mục tiêu: 
1. Năng lực 
- Đọc đúng, hiểu và làm đúng các BT nối ghép, đọc hiểu.
-Nhớ quy tắc chính tả c/ k, làm dúng BT điền chữ c hoặc k.
-Chép đúng câu văn.
2. Phẩm chất.
-Biết vận dụng lời khuyên của câu chuyện vào đời sống.
II. Chuẩn bị:
- GV: Máy chiếu, tranh minh họa.
- HS: SGK, bộ thẻ chữ.
III. Các hoạt động dạy – học:
TL
Hoạt động dạy
Hoạt động học
3’
2’
15’
15’
15’
15’
5’
Tiết 1
1. Khởi động
2. Ôn bài (Trải nghiệm)
- Kết hợp trong giờ.
-.Giới thiệu bài, nêu MT
3. Dạy học bài mới. 
Hoạt động 1: Nối từ ngữ với hình
Cách tiến hành
a, BT 1 
-GV nêu y/c BT.
-GV chỉ từng chữ.
-GV y/c HS làm bài vào VBT
-Gv nhận xét chốt đáp án
Hoạt động 2: Đọc thầm và nối
Cách tiến hành
-GV chỉ từng câu.
*Nối:
-Gv chỉ từng vế câu.
-Gv nhận xét chốt đáp án.
TIẾT 2
Hoạt động 3: Điền c hay k?
Cách tiến hành
-Gv nêu yêu cầu.
-Gv chỉ từng tranh
-Gv y/c Hs nêu lại quy tắc chính tả c/ k
-Gv nhận xét chốt đáp án.
Hoạt động 3: Viết chính tả
Cách tiến hành
-GV giới thiệu câu văn. Nêu y/c.
-GV quan sát, sửa sai.
- YCHS tập chép vào VBT
-GV nhận xét, đánh giá.
4. Củng cố - Vận dung: 
- GV nhận xét tiết học
- Về nhà đọc lại cho người thân nghe bài Cò và quạ hôm nay.
- Xem trước bài 
Hát
-HS lắng nghe.
-HS đọc.
-HS làm bài vào VBT
-1 HS báo cáo:
1-Tam ca
2-Cửa chớp
3-Ấm trà
4-Quả mơ
5-Cá trăm
-HS đọc thầm.
- Các cặp/ cá nhân luyện đọc nối tiếp câu.
-1 HS đọc cả bài
-Cả lớp đọc đồng thanh cả bài.
- 1 HS đọc
-HS nối vào VBT
- 1 HS báo cáo: a-2/ b-1
-HS đọc cả câu sau khi nối
-HS lắng nghe
-HS nêu tên từng vật trong tranh.
-HS nêu: k+ i, e, ê/ c+ a, o, ô, ơ ..
-1 HS báo cáo: cam, của sổ, kim
-HS đọc lại đáp án.
-1 HS nghe, đọc to câu văn .
-HS đọc thầm câu văn, chú ý những từ các em dễ sai. 
-HS chép câu văn vào VBT
-Đổi chéo vở, nhận xét
- Bình chọn bạn học tốt
- Lắng nghe và vận dụng
Rút kinh nghiệm .
ÔN TẬP GIỮA KÌ I
KIỂM TRA ĐỌC HIỂU, VIẾT (2 tiết)
Ngày kiểm tra: 13/11/2020
- GV ra đề kiểm tra
- Photo đề, phát cho từng HS
- Hướng dẫn HS làm bài 
- HS làm bài
- Cuối giờ, thu bài kiểm tra, chữa bài
- Nhận xét tiết kiểm tra
Bài kiểm tra GKI. 
I. §äc thµnh tiÕng
NghØ hÌ, bÐ vÒ quª. Bµ ®­a bÐ ®i chî.Chî häp ë bê ®ª. Chî cã c¸ r« phi,c¸ mÌ, c¸ trª.Chî cã qu¶ d­a, qu¶ mÑ, qu¶ lª. Bµ mua cam lµm quµ cho bÐ. VÒ nhµ, bÐ ®Ó qu¶ to cho bµ, qu¶ bÐ cho bÐ
Caâu 1. Dùa vµo néi dung bµi ®äc, em h·y nèi ®óng
Bé 
§Ó qu¶ to cho bµ
Chî 
Häp ë bê ®ª
Caâu 2. Em h·y nèi c¸c tõ víi tranh ®óng
Câaâu 3: 
a) S hay x
b) ng hay ngh
 ..ñ Ø	cñ Ö	 ..i .ê	tre µ
c) k hay c
 ¸ mÌ	 « chó	 Î vë	 ò Ü
d) gh hay g
 Õ gç	nhµ a	 .å .Ò	gµ «
Câaâu 4: Taäp cheùp
C¸ mÌ mua mÝa da c¸ c¸ thu
C©u 5: TËp chÐp
 MÑ ®i chî mua d­a chua, c¸ mÌ

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tieng_viet_lop_1_canh_dieu_tuan_10_on_tap_giua_hoc_k.doc