Giáo án Toán Lớp 1 - Bài 14: Khối lập phương, khối hộp chữ nhật (2 tiết)

Giáo án Toán Lớp 1 - Bài 14: Khối lập phương, khối hộp chữ nhật (2 tiết)

I. MỤC TIÊU :

1. Phát triển các kiến thức.

 - Nhận biết được khối lập phương, khối hộp chữ nhật qua các vật thật và đồ dùng học tập.

2. Phát triển năng lực

 - Bước đầu phát triển trí tưởng tượng không gian, liên hệ với thực tế, có hứng thú học tập qua việc thực hành đếm hình, xếp, ghép khối lập phương, khối hộp chữ nhật.

II. CHUẨN BỊ:

- Mô hình khối lập phương, khối hộp chữ nhật (bằng bìa, nhựa, ).

- Sưu tầm những đồ vật có dạng khối lập phương, khối hộp chữ nhật.

- Các khối lập phương nhỏ để xếp, ghép hình.

- Bộ đồ dùng học Toán 1.

 

docx 4 trang hoaithuqn72 64685
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán Lớp 1 - Bài 14: Khối lập phương, khối hộp chữ nhật (2 tiết)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 14: KHỐI LẬP PHƯƠNG, KHỐI HỘP CHỮ NHẬT
 (2 tiết)
I. MỤC TIÊU :
1. Phát triển các kiến thức.
 - Nhận biết được khối lập phương, khối hộp chữ nhật qua các vật thật và đồ dùng học tập.
2. Phát triển năng lực 
 - Bước đầu phát triển trí tưởng tượng không gian, liên hệ với thực tế, có hứng thú học tập qua việc thực hành đếm hình, xếp, ghép khối lập phương, khối hộp chữ nhật.
II. CHUẨN BỊ:
Mô hình khối lập phương, khối hộp chữ nhật (bằng bìa, nhựa, ).
Sưu tầm những đồ vật có dạng khối lập phương, khối hộp chữ nhật.
Các khối lập phương nhỏ để xếp, ghép hình.
Bộ đồ dùng học Toán 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
Tiết 1 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Khởi động
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu bài :
- Hát
- Lắng nghe
2. Khám phá
-Thông qua đồ vật thật (hộp quà, xúc xắc) và hình vẽ (SGK), GV cho HS quan sát giới thiệu biểu tưởng khối lập phương (có mô hình minh họa, nhận dạng tổng thể).
-Thông qua đồ vật thật (bể cá, loa thùng) và hình vẽ (SGK), GV cho HS quan sát giới thiệu biểu tưởng khối hộp chữ nhật (có mô hình minh họa, nhận dạng tổng thể).
HS quan sát , lắng nghe
Thực hiện nhận dạng khối lập phương, khối hộp chữ nhật
3. Hoạt động:
 *Bài 1: Những hình nào là khối lập phương
- Yêu cầu HS quan sát các hình khối, từ đó nhận ra được hình là khối lập , rồi nêu tên chữ ở dưới mỗi hình thích hợp đó.
- GV mời HS nêu trước lớp 
- GV cùng HS nhận xét
-HS quan sát.
- Hs trả lời
- HS nêu
- HS nhận xét bạn
 *Bài 2: Những hình nào là khối hộp chữ nhật -Yêu cầu HS quan sát các hình khối, từ đó nhận ra được hình nào là khối hộp chữ nhật, rồi nêu tên chữ ở dưới mỗi hình thích hợp đó.
- GV mời HS nêu trước lớp 
- GV cùng HS nhận xét
-HS quan sát.
- HS nêu
- HS nhận xét bạn
 *Bài 3: 
- GV nêu yêu cầu bài tập
a/ HD Hs làm BT
-Mỗi HS tên đồ vật có dạng khối lập phương, khối hộp chữ nhật trong hình vẽ nối với khối ở dưới mỗi hình thích hợp đó.
- GV mời HS nêu trước lớp 
- GV cùng HS nhận xét
b/Mỗi em có thể nêu tên đồ vật có dạng khối lập phương, khối hộp chữ nhật mà các em biết trong thực tế quanh ta 
-HS quan sát.
- HS nêu
- HS nhận xét bạn
3.Củng cố, dặn dò
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
- Về nhà quan sát và nhận biết các đồ vật dạng hình khối lập phương và Hình HCN
 Tiết 2 : Luyện tập
1. Khởi động
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu bài :
- Hát
- Lắng nghe
* Bài 1: 
 - GV nêu yêu cầu của bài.
- Hướng dẫn HS HS thực hiện:
 - GV có thể phóng to hình vẽ trong SGK hoặc chiếu lên bảng để HS quan sát, rồi tự trả lời các câu hỏi của bài toán.
- HS quan sát, từ đó nhận biết rồi đếm số khối lập phương có trong hình vẽ.
- HS quan sát, từ đó nhận biết qua hai dấu hiệu (khối gỗ dạng khối hộp chữ nhật và có màu đỏ), rồi đếm số khối hộp chữ nhật màu đỏ có trong hình vẽ.
 - GV cùng HS nhận xét
-HS theo dõi
-HS thực quan sát
- HS trả lời 
-Nhận xét
* Bài 2: 
- GV nêu yêu cầu của bài.
- Các khối gỗ lập phương xếp, ghép thành hình các chữ T, H, C. Yêu cầu HS quan sát, đếm số lượng khối lập phương ở mỗi chữ, rồi so sánh và trả lời các câu hỏi.
 a/ Chữ nào được xếp bởi nhiều khối lập phương nhất
 b/Chữ nào được xếp bởi số khối lập phương bằng nhau
 - GV mời HS trình bày
- GV cùng HS nhận xét
- HS nhìn hình nhận biết và đếm
-HS ghi kết quả ra giấy
- HS trả lời
- HS nhận xét bạn
* Bài 3 : 
- GV nêu yêu cầu của bài.
- Các khối lập phương xếp thành các hình: A, B, C. Yêu cầu HS nhận ra hình nào là khối lập phương trong ba hình đó rồi trả lời.
 - GV mời HS trình bày
- GV cùng HS nhận xét
-HS theo dõi
-HS trình bày
-HS nhận xét
* Bài 4 : 
- GV nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu HS quan sát để nhận ra quy luật. Xếp lần lượt các hình theo từng nhóm (khối hộp chữ nhật, khối lập phương) rồi tìm ra hình thích hợp đặt vào dấu “?”.
- HS quan sát thấy các khối lập phương được xếp theo quy luật từng nhóm gồm ba màu (đỏ, vàng, xanh, ). Từ đó tìm ra hình thích hợp đặt vào dấu “?”.
 - GV mời HS trình bày
- GV cùng HS nhận xét
-HS nêu yêu cầu
-HS trả lời
-HS trả lời: a) B
 b) A
- Nhận xét
3.Củng cố, dặn dò
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_toan_lop_1_bai_14_khoi_lap_phuong_khoi_hop_chu_nhat.docx