Giáo án Toán Lớp 1 (Chân trời sáng tạo) - Bài: Các số 1, 2, 3 - Năm học 2020-2021

Giáo án Toán Lớp 1 (Chân trời sáng tạo) - Bài: Các số 1, 2, 3 - Năm học 2020-2021

Hoạt động 1: Khởi động

Mục tiêu: Giúp HS nắm được nội dung của tiết học hôm nay là học về các số 1, 2,3. Dẫn dắt HS đi vào khám phá kiến thức mới.

- Cho HS hát “Đếm sao” – Hát đến “ sáng chiếu muôn ánh vàng” thì dừng lại.

H: Trong bài hát này những số nào được nhắc đến?

- GV cho cả lớp đếm từ 1 đến 3 (HS biết đếm trước khi đọc số)

- Vậy hôm nay chúng ta học bài: Số 1, 2, 3.

- GV ghi đầu bài

 - Lớp trưởng bắt nhịp cho cả lớp hát theo yêu cầu của GV.

HSTL: số 1, số 2, số 3.

-Lớp đếm đồng thanh từ 1 đến 3.

-HS nhắc tên bài.

-HS ghi tựa bài vào vở.

Hoạt động 2: Bài học và thực hành

Mục tiêu: Giúp HS tích cực tìm tòi, khám phá, dựa trên kiến thức cũ để hình thành kiến thức mới; phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học.

 

docx 6 trang thuong95 01/10/2021 37583
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán Lớp 1 (Chân trời sáng tạo) - Bài: Các số 1, 2, 3 - Năm học 2020-2021", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
MÔN: TOÁN - LỚP 1
BÀI: CÁC SỐ 1, 2, 3 ( 1 tiết)
(Sách Chân trời sáng tạo – trang 24, 25)
I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức - kĩ năng: 
- HS biết đếm, lập số, đọc, viết được các chữ số trong phạm vi 3.
- HS làm quen với việc sử dụng ngón tay ( hoặc que tính) để đếm, lập số.
- HS nhận biết được thứ tự dãy số từ 1 đến 3.
- HS làm quen với tách số và nói được cấu tạo của số trong phạm vi 3.
2. Năng lực chú trọng: Tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học.
3. Phẩm chất chủ yếu: Rèn tính cẩn thận, nhanh nhẹn và chăm chỉ; giáo dục tình yêu quê hương, đất nước.
4. Tích hợp: Tự nhiên và xã hội, Tiếng việt.
II. CHUẨN BỊ: 
Giáo viên: Tranh ảnh; mẫu vật; các số 1, 2, 3; 3 khối lập phương.
Học sinh: Sgk; vở; bộ đồ dùng học Toán 1; 3 khối lập phương.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC: 
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
2'
23'
Hoạt động 1: Khởi động
Mục tiêu: Giúp HS nắm được nội dung của tiết học hôm nay là học về các số 1, 2,3. Dẫn dắt HS đi vào khám phá kiến thức mới.
- Cho HS hát “Đếm sao” – Hát đến “ sáng chiếu muôn ánh vàng” thì dừng lại.
H: Trong bài hát này những số nào được nhắc đến?
- GV cho cả lớp đếm từ 1 đến 3 (HS biết đếm trước khi đọc số)
- Vậy hôm nay chúng ta học bài: Số 1, 2, 3.
- GV ghi đầu bài
- Lớp trưởng bắt nhịp cho cả lớp hát theo yêu cầu của GV.
HSTL: số 1, số 2, số 3.
-Lớp đếm đồng thanh từ 1 đến 3.
-HS nhắc tên bài.
-HS ghi tựa bài vào vở.
Hoạt động 2: Bài học và thực hành
Mục tiêu: Giúp HS tích cực tìm tòi, khám phá, dựa trên kiến thức cũ để hình thành kiến thức mới; phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học.
1/ Đếm – lập số - đọc số - viết số trong phạm vi 3
-Hướng dẫn cho HS thảo luận nhóm đôi: Đếm và lập số từ 1 đến 3.
GV làm mẫu: 
Một
Có một con voi
Một
Có một chấm tròn
Có một con voi, có một chấm tròn, ta có số một. GV giới thiệu số 1, HDHS đọc và viết số 1 vào bảng con.
-Nhận xét: tuyên dương, sửa sai.
-Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, thực hiện tương tự với các số 2 và 3. 
-Yêu cầu HS trình bày trước lớp. 
-Nhận xét: tuyên dương, động viên HS. 
H: Các em vừa lập được các số nào?
-Y/c HS đếm xuôi và đếm ngược dãy số vừa lập.
-Nhận xét: tuyên dương, sửa sai
2/ Thực hành đếm – lập số - đọc số - viết số
-GV hướng dẫn HS sử dụng ngón tay ( hoặc que tính) để đếm và lập số.
+GV vỗ tay lần lượt từ 1 đến 3 cái.
+GV vỗ tay lần lượt từ 3 đến 1 cái.
-Tổ chức cho HS lên điều khiển thao tác trên, kết hợp viết số.
-Nhận xét, đánh giá chung.
3/ Làm quen tách số, nói cấu tạo số trong phạm vi 3
GV nói tách số trên đồ vật rồi khái quát hóa bằng ngôn ngữ.
-Tách 2:
GV làm mẫu, HS làm theo.
Lưu ý: làm rõ 2 thao tác: tách - nói.
-Tách 3:
GV ra hiệu lệnh: HS tách 3 khối lập phương thành hai phần bất kì.
-Nhận xét: tuyên dương – khích lệ.
-HS quan sát, thảo luận nhóm đôi theo hướng dẫn của GV.
-HS đếm, đọc và viết số 1: thực hiện cá nhân – nhóm – lớp.
 1 
-HS nhận xét cách đọc, viết số của bạn.
- HS thảo luận nhóm đôi: quan sát tranh, đếm số, lập số, đọc và viết số 2 và số 3.
-HS xung phong nói theo cặp trước lớp:
Một, hai
Có hai bông hoa
Một, hai
Có hai chấm tròn
Có hai bông hoa, có hai chấm tròn, ta có số hai.
-HS: đọc và viết số 2.
 2 
Một, hai, ba
Có ba miếng dưa hấu
Một, hai, ba
Có ba chấm tròn
Có ba miếng dưa hấu, có ba chấm tròn, ta có số ba.
-HS đọc và viết số 3
 3 
-HS nhận xét nhóm bạn.
HSTL: số 1, số 2, số 3.
-HS đếm: cá nhân – đồng thanh: 
1, 2, 3 – 3, 2, 1
Một, hai, ba – Ba, hai, một
 *HSCĐ: đếm xuôi, HSHTT: đếm ngược. 
+HS giơ ngón tay (hoặc que tính) lần lượt từ 1 đến 3 ngón (hoặc 3 que tính) vừa giơ ngón tay (que tính) miệng vừa đếm lần lượt: một, hai, ba.
+HS giơ ngón tay (hoặc que tính) lần lượt từ 3 đến 1 ngón tay ( hoặc que tính) vừa giơ ngón tay miệng vừa đếm lần lượt: ba, hai, một.
-HS thực hiện thao tác theo bạn điều khiển.
Mỗi HS để 3 khối lập phương trên bàn.
-HS nói kết quả tách ( cấu tạo của 3)
-HS nói thành thạo cấu tạo của 2 và 3 (cá nhân – đồng thanh):
	2 gồm 1 và 1
	3 gồm 1 và 2
	3 gồm 2 và 1
4’
Hoạt động 3: Củng cố: Vừa vui vừa học
Mục tiêu: Giúp HS khắc sâu kiến thức về các số 1,2,3; phát triển năng lực giao tiếp toán học; năng lực tư duy và lập luận toán học; rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn.
-Hãy tìm và nêu tên các đồ vật xung quanh em (trong lớp học) có số lượng từ 1 đến 3.
-GV mở rộng: đồ vật trên người các em hoặc bạn trong lớp? 
-Nhận xét, đánh giá chung.
*GDHS: bảo quản đồ dùng học tập và đồ dùng cá nhân.
Trò chơi: 
Tích hợp: Thứ ăn yêu thích của mỗi con vật.
- GV hỏi: thức ăn yêu thích của: chó, mèo, voi, gà, được giấu trong hộp là gì?
* GV hướng dẫn HS dùng ngón trỏ trái đặt vào hình con vật và dùng ngón trỏ phải đặt vào hình thức ăn yêu thích của con vật đó. Sau đó, kéo rê ngón tay trỏ trái từ trái sang phải và ngón trỏ phải từ trên xuống dưới, sao cho hai ngón tay gặp nhau ở một ô hình và gọi tên ô hình đó.
- Cho HS thực hiện theo nhóm đôi. Trình bày trước lớp. ( Hỗ trợ HSCĐ)
- Nhận xét, đánh giá chung.
*GDHS: yêu thiên nhiên, động vật,..
-HS tìm tên đồ vật và đếm số lượng của đồ vật đó ( trong lớp học):
+ Có 2 cái quạt trần: một, hai.
+ Có 1 cái bảng đen: một.
+ Có 3 cái bóng đèn: một, hai, ba.
-HS tìm và đếm số lượng đồ vật đó: ví dụ như bông tai, kẹp tóc, đồ cột tóc, ( của bạn nữ trong lớp hoặc của em), đồng hồ, vòng đeo tay,..(của bạn nam trong lớp hoặc của em); số đồ dùng học tập của bạn hoặc của em: hai cái bút chì, một cái bảng con, ba viên phấn, 
– HS trả lời về thức ăn yêu thích của con vật: chó, mèo, voi, gà, được giấu trong hộp.
- HS làm quen với xác định “tọa độ” trong bảng vuông 3 x 3
*Ví dụ: HS dùng ngón trỏ trái đặt vào hình con mèo và dùng ngón trỏ phải đặt vào hình con cá. Sau đó, kéo rê ngón tay trỏ trái từ trái sang phải và ngón trỏ phải từ trên xuống dưới, sao cho hai ngón tay gặp nhau ở một ô khối lập phương màu xanh và đọc: Khối lập phương màu xanh.
-HS làm nhóm đôi với các con vật còn lại rồi thông báo kết quả.
4'
 Hoạt động 4: Đất nước em
Mục tiêu: Mở rộng vốn hiểu biết về Các di tích lịch sử của đất nước ( Chùa Một Cột)
-Treo tranh, hỏi: Bạn nào giởi cho cô biết ảnh chụp cảnh gì? ở đâu?
H: Vì sao lại có tên gọi như vậy?
-Tuyên dương nếu HS trả lời đúng.
Mở rộng: cho HS mở sgk/ 157, HDHS tìm vị trí của Hà Nội trên bản đồ( Hỗ trợ HSCĐ).
*GDHS: Hà Nội là Thủ đô nằm ở phía Bắc của đất nước Việt Nam ta, ở đây có rất nhiều cảnh đẹp. Các em hãy tự hào về đất nước mình, yêu quê hương đất nước, cảnh đẹp thiên nhiên.
-HS xung phong(nếu đã biết): Chùa Một Cột ở Hà Nội. ( HSHTT)
-Vì chỉ có một cái cột.
-HS mở sgk, tìm và chỉ vị trí của Thủ đô Hà Nội trên bản đồ: cá nhân hoặc theo bàn.
2'
Hoạt động 5: Hoạt động ở nhà
Mục tiêu: Giúp HS có cơ hội kết nối kiến thức vừa học với thực tiễn cuộc sống; phát triển năng lực giao tiếp toán học.
GV giao nhiệm vụ cho HS chuẩn bị ở nhà:
-Hãy kể tên các bộ phận trên khuôn mặt em và cho biết mỗi bộ phận có mấy cái?
Ví dụ: 2 mắt, 2 mũi, 
-Hãy kể tên 3 việc tốt mà bạn đã làm cho em, 3 việc tốt mà em đã làm cho mẹ, 
*GDHS: chăm làm việc nhà giúp đỡ cha mẹ, quan tâm giúp dỡ bạn bè.
Vi dụ:
-Trên khuôn mặt em: có một cái mũi, có một cái miệng, có hai mắt, có hai tai, 
Ví dụ:
+ HS1: 3 việc tốt mà bạn giúp em là: bạn cho em mượn bút, bạn hướng dẫn em làm bài, bạn cho em chơi cùng.
 ..
+ HS1: 3 việc tốt mà em làm cho cha mẹ là: quét nhà, nhặt rau, trông em.
 ..
.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_toan_lop_1_chan_troi_sang_tao_bai_cac_so_1_2_3_nam_h.docx