Giáo án Toán Lớp 1 - Bài 7: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật

Giáo án Toán Lớp 1 - Bài 7: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Có biểu tượng ban đầu (trực quan, tổng thể) về HV, HT, HTG, HCN.

- Nhận được các dạng hình, gọi tên các hình thông qua các đồ vật, hình vẽ, lắp ghép, xếp được các hình.

2. Năng lực:

-Bước đầu biết so sánh, phân tích để nhận dạng hình trong một nhóm các hình đã cho.

- Làm quen với đếm hình và đưa số liệu vào bảng (có yếu tố thống kê đơn giản)

- Gắn các hình đã học với những đồ vật thực tế ở xung quanh, trong lớp học, .

3. Phẩm chất:

-Yêu thích môn toán, biết chia sẻ cùng bè bạn với nội dung kiến thức của bài. Ứng dụng nhận biết các dạng hình trong cuộc sống.

II. Chuẩn bị:

 GV: SGK, Bộ biểu diễn toán 1, Đồ dùng thực hiện luyện tập, trò chơi, bảng phụ.

 HS: SGK, bảng con, bộ thực hành toán.

III.Các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: Quan sát, thảo luận, trò chơi, làm việc cá nhân, thảo luận nhóm, trình bày, luyện tập thực hành

 

docx 7 trang yenhap123 59183
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán Lớp 1 - Bài 7: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán: Bài 7: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, 
hình chữ nhật	(2 tiết)
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức:
- Có biểu tượng ban đầu (trực quan, tổng thể) về HV, HT, HTG, HCN.
- Nhận được các dạng hình, gọi tên các hình thông qua các đồ vật, hình vẽ, lắp ghép, xếp được các hình.
2. Năng lực: 
-Bước đầu biết so sánh, phân tích để nhận dạng hình trong một nhóm các hình đã cho.
- Làm quen với đếm hình và đưa số liệu vào bảng (có yếu tố thống kê đơn giản)
- Gắn các hình đã học với những đồ vật thực tế ở xung quanh, trong lớp học, .
3. Phẩm chất: 
-Yêu thích môn toán, biết chia sẻ cùng bè bạn với nội dung kiến thức của bài. Ứng dụng nhận biết các dạng hình trong cuộc sống. 
II. Chuẩn bị:
	GV: SGK, Bộ biểu diễn toán 1, Đồ dùng thực hiện luyện tập, trò chơi, bảng phụ.
	HS: SGK, bảng con, bộ thực hành toán.
III.Các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: Quan sát, thảo luận, trò chơi, làm việc cá nhân, thảo luận nhóm, trình bày, luyện tập thực hành 
IV.Các hoạt động dạy hoc:
Tgian
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
G,chú
Tiết 1: 
 5’
 8’
HĐ1. Khởi động: 
GV: cho HS TL N2
QS mô hình chiếc ô tô
H. Chỉ và nói tên các bộ phận bên ngoài chiếc ô tô
-Có mấy bánh xe? Bánh xe có dạng hình gì?
- Thùng xe dạng hình gì?
GV: KL . dẫn dắt 
Hôm nay chúng ta cùng khám phá thế giới các dạng hình 
HĐ2. Khám phá:
1. Nhận biết HV, HCN, HTG,HT
Mục tiêu: Biết các dạng của HV, HCN, HTG, HT
Cách tiến hành: TL cả lớp
+Nhận dạng HV: Cho HS QS chiếc khăn, viên gạch, HV
H. Đây là đồ vật gì? Chúng có dạng hình gì:
GV: KL, khen HS đã nhận dạng được HV.
+Nhận dạng HTG: Cho HS QS lá cờ đuôi nheo, biển báo nguy hiểm, HTG
H. Hãy suy đoán xem đó là gì? Chúng có dạng hình gì?
GV: KL, khen HS đã nhận dạng được HTG.
+Tương tự với nhận dạng: HT, HCN.
+GV: Kiểm tra, đánh giá
Yêu cầu HS lấy trong bộ ĐDHT
Các bàn dãy 1: Lấy Hình tròn
Các bàn dãy 2: Lấy Hình vuông
Các bàn dãy 3: Lấy Hình CN
Các bàn dãy 4: Lấy Hình TG
GV theo dõi, nhận xét, đánh giá. 
- N 2 HS cùng QS, thảo luận, nhận dạng, chia sẻ cùng nhau.
- Đại diện và HS chia sẻ việc nhận dạng, đoán các hình qua mô hình chiếc ô to
-HS nhận xét
HS TL cả lớp
+Lần lượt QS nhận biết tên đồ vật, nhận dạng hình:
-Đây là chiệc khăn tay, có dạng HV
-Đây là viện gạch lát nền, có dạng HV.
-Đây là HV màu cam
HS trả lời
HS nhận xét
HS đọc: cá nhân, nhóm, đồng thanh.
HS TL cả lớp
+Lần lượt QS suy đoán tên đồ vật, nhận dạng hình:
-Đây là lá cờ đuôi nheo, trang trí trong các ngày hội, có dạng HTG
-Đây là biển báo nguy hiểm khi qua đường, có dạng HTG.
-Đây là HTG màu đỏ
HS trả lời
HS nhận xét
HS đọc: cá nhân, nhóm, đồng thanh.
Các dãy bàn HS thực hiện theo yêu cầu
HS QS, nhận xét
Mô hình ô tô
SGK
Màn hình trình chiếu
Vật thật
 2’ Nghỉ giải lao: Hát, trò chơi: HS chủ trì điều khiển
 7’
 6’
 7’
H.Các em vừa học bài gì?
HĐ3. Luyện tập:
Bài 1: Nhận dạng hình qua đồ vật 
+GV: TL N4 QS tranh trang 46
-Dùng bút chì nối đồ vật đúng với dạng hình đồ vật đó.
- 2 N4 cùng thi đua nối nhanh, đúng là thắng cuộc
GV theo dõi, uốn nắn, nhận xét.
Khen đội HS thực hiện nhanh, đúng, khen HS nhận dạng đúng các hình từ các đồ vật.
Bài 2: Nhận biết hình ? (SGK)
 GV: GV yêu cầu HS QS các hình ở BT 2 Khoanh đúng chữ cái
a.Những hình nào là hình tròn?
b.Những hình nào là hình TG?
c.Những hình nào là hình V?
d.Những hình nào là hình CN?
GV theo dõi, nhận xét.
GV theo dõi, nhận xét. Đánh giá..
HĐ4. Hoạt động vận dụng:
Bài 3: Nhận biết hình ? (SGK)
 Bao nhiêu HT, HTG?
GV: GV yêu cầu HS QS hình bài 3 trang 47 TL N4 nhận biết
GV theo dõi, nhận xét. Khen ngợi HS đã đếm đủ, đúng số lượng các hình.
HĐ 5. Tìm tòi mở rộng
.Em được học bài gì?
- Làm vở bài tập toán
-GV theo dõi , nhận xét
-Ứng dụng nhận biết các dạng hình trong cuộc sống.
Nhận xét tiết học.
+HS TL N4
-HS làm bài ở SGK
Dùng bút chì nối đồ vật đúng với dạng hình đồ vật đó 
-HS chữa bài
2 N4 cùng thi đua nối nhanh, đúng là thắng cuộc
HS QS, nhận xét
-HS đọc: cá nhân, nhóm, đồng thanh 
-HS dùng bút chì lần lượt khoanh đúng các chữ cái của các bài.
- Đại diện 4 HS lên bảng thực hiện.
a.B, D
b.A, D
c.B, E
d.A, C
HS QS đối chiếu, nhận xét
-HS TL N4: QS, nhận biết các dạng hình, cùng chia sẻ trong nhóm.
-Đại diện 4 tổ 4 nhóm HS lên bảng ghi số hình TG, HV, HT đếm được qua hình vẽ
HS nhận xét, đọc kết quả
7 HTG
3 HV
2 HT
HS thực hiện ở vở BT
HS chữa bài
HS kiểm tra bài.
SGK
2 Bảng nhóm
Các hình BT2: a, b, c, d
4 hình như BT 3
Vở BT
Toán: Bài 7: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, 
hình chữ nhật	(2 tiết)
I. Mục tiêu: 
1. Năng lực:
- Có biểu tượng ban đầu (trực quan, tổng thể) về HV, HT, HTG, HCN.
- Nhận biết được các dạng hình trên thông qua các đồ vật thật, hình vẽ, các đồ dùng học tập.
- Phát triển năng lực: Bước đầu biết so sánh, phân tích để nhận dạng hình trong một nhóm các hình đã cho.
- Làm quen với đếm hình và đưa số liệu vào bảng (có yếu tố thống kê đơn giản)
- Gắn các hình đã học với những đồ vật thực tế ở xung quanh, trong lớp học, .
2. Phẩm chất: Yêu thích môn toán, biết chia sẻ cùng bè bạn với nội dung kiến thức của bài. Ứng dụng nhận biết các dạng hình trong cuộc sống. 
II. Chuẩn bị:
	GV: SGK, Bộ biểu diễn toán 1, Đồ dùng thực hiện luyện tập, trò chơi, bảng phụ.
	HS: SGK, bảng con, bộ thực hành toán.
III.Các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: Quan sát, thảo luận, trò chơi, làm việc cá nhân, thảo luận nhóm, trình bày, luyện tập thực hành 
IV.Các hoạt động dạy hoc:
Tgian
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
G,chú
Tiết 2: 
 5’
 8’
HĐ1. Khởi động: 
Trò chơi: Đoán hình
Nhận dạng và đếm số hình
(Màn hình trình chiếu)
GV nhận xét, khen ngợi
HĐ2. Luyện tập:
Bài 1: Nhận dạng đếm số hình 
+GV: yêu cầu HSTL N2 QS tranh trang 48
-Nhận dạng, đếm số hình, trả lời
GV: trình chiếu hình BT 1 để đối chiếu.
GV theo dõi, uốn nắn, nhận xét.
Khen HS đã nhận dạng và đếm đủ, đúng số hình.
Bài 2: Nhận biết hình ? (SGK)
 GV: GV yêu cầu HS TL N4
-QS hình ở BT 2 , dùng quen tính trong bộ toán xếp lại theo hình đã cho.
-Đếm số lượng HTG, HV từ hình được xếp.
GV theo dõi, nhận xét. Khen HS xếp hình tốt, đếm đúng, đủ số hình được xếp.
- HS trả lời
HS nhận xét
+HS TL N2
-Cùng QS ở SGK và cùng chia sẻ việc nhận dạng các hình.
HS trả lời: 3 HTG, 3 HV, 2 HCN, 4 HT.
-HS nhận xét, kiểm tra, đối chiếu KQ trên màn hình
-Đọc cá nhân, nhóm, đồng thanh. 
-HSTL N4, QS hình ở BT 2 , dùng quen tính xếp lại theo hình đã cho.
-Đếm số lượng HTG, HV từ hình được xếp.
-Vài nhóm HS trình bày sản phẩm và trả lời: 
5 HTG, 4 HV
HS khác nhận xét
HS chủ trì điều khiển
SGK
Que tính trong bộ toán
 2’ Nghỉ giải lao: Hát, trò chơi: HS chủ trì điều khiển
 12’
 6’
H.Các em vừa học bài gì?
HĐ3. Hoạt động vận dụng:
Bài 3: Nhận biết hình ? (SGK trang 49)
 Bao nhiêu HT, HTG, HV, HCN ở các hình a, b, c?
+GV: GV yêu cầu HS QS hình bài 3 trang 49 TL N4 nhận biết
GV theo dõi, nhận xét. Khen ngợi đã vận dụng nhận dạng và đếm đúng, đủ số lượng các hình trong mỗi hình..
Bài 4: Nhận biết hình ? (SGK trang 49)
 Những hình nào không phải HV?
+GV: GV yêu cầu HS TL cả lớp
-QS các hình với màu sắc khác nhau, nhận biết các hình không phải là HV.
-HS chỉ vào hình và nêu được cách trả lời
GV theo dõi, nhận xét. Khen ngợi HS biết tìm tòi nêu được cách nhận biết, trả lời.
HĐ 4. Tìm tòi mở rộng
.Em được học bài gì?
- Làm vở bài tập toán
-GV theo dõi , nhận xét
-Ứng dụng nhận biết các dạng hình trong cuộc sống.
Nhận xét tiết học.
-HS TL N4 cùng QS, nhận biết, chia sẻ cùng nhau
- Vài đại diện nhóm HS trình bày:
a.3 HTG, 1 HCN, 2 HT
b.3 HTG, 1 HCN, 1 HT
c.1 HTG, 3 HCN, 2 HT
HS nhận xét
HS QS các hình với màu sắc khác nhau, nhận biết các hình không phải là HV.
HS đại diện lên bảng chỉ vào hình và nêu nhận xét:
Các hình không phải là HV: là hình màu vàng (HT), hình màu xanh nước biển (HTG), Hình màu đỏ (HCN).
HS nhận xét
HS thực hiện ở vở BT
HS chữa bài
HS kiểm tra bài.
SGK
Các hình 
a, b, c BT3
Hình như BT4
Vở BT

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_toan_lop_1_bai_7_hinh_vuong_hinh_tron_hinh_tam_giac.docx