Giáo án Tự nhiên xã hội Lớp 1 - Tuần 35: Ôn tập tự nhiên - Năm học 2014-2015 - Nguyễn Thị Hồng Nhung

Giáo án Tự nhiên xã hội Lớp 1 - Tuần 35: Ôn tập tự nhiên - Năm học 2014-2015 - Nguyễn Thị Hồng Nhung

- Hãy kể tên các hiện tượng thời tiết mà em đã học?

+ Khi nắng bầu trời thế nào?

+ Khi mưa bầu trời thế nào?

- Nhận xét, đánh giá.

3. Bài mới:

Hoạt động 1: Kể tên các bài đã học về tự nhiên

- Hãy kể tên các bài có kiến thức về tự nhiên các em đã học

- Thực vật cùng có chung đặc điểm gì?

- Động vật có chung đặc điểm gì?

- Động vật và thực vật khác nhau chỗ nào?

Hoạt động 2: Trưng bày tranh ảnh

- Gv tổ chức cho hs trưng bày các tranh ảnh về cây cối, con vật, thời tiết theo nhóm

- Cho các nhóm lên trình bày và giới thiệu về sản phẩm sưu tầm được của nhóm mình

- Nhận xét, tuyên dương

- GV chốt lại những kiến thức về tự nhiên, giáo dục HS bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

 

doc 2 trang thuong95 8741
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tự nhiên xã hội Lớp 1 - Tuần 35: Ôn tập tự nhiên - Năm học 2014-2015 - Nguyễn Thị Hồng Nhung", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tự nhiên và xã hội
Ôn tập tự nhiên
A/ Mục tiêu:
- HS biết hệ thống lại các kiến thức đã học về tự nhiên.
- Biết quan sát, đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi về bầu trời , cảnh vật tự nhiên ở khu vực xung quanh.
- Giáo dục HS yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường.
B/ Đồ dùng dạy học:
- Tranh ảnh về chủ đề tự nhiên
- SGK, tranh ảnh về chủ đề tự nhiên
C/ Các hoạt động dạy học:	
1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ:
- Hãy kể tên các hiện tượng thời tiết mà em đã học?
+ Khi nắng bầu trời thế nào?
+ Khi mưa bầu trời thế nào?
- Nhận xét, đánh giá.
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Kể tên các bài đã học về tự nhiên
- Hãy kể tên các bài có kiến thức về tự nhiên các em đã học
- Thực vật cùng có chung đặc điểm gì?
- Động vật có chung đặc điểm gì?
- Động vật và thực vật khác nhau chỗ nào?
Hoạt động 2: Trưng bày tranh ảnh
- Gv tổ chức cho hs trưng bày các tranh ảnh về cây cối, con vật, thời tiết theo nhóm
- Cho các nhóm lên trình bày và giới thiệu về sản phẩm sưu tầm được của nhóm mình
- Nhận xét, tuyên dương
- GV chốt lại những kiến thức về tự nhiên, giáo dục HS bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường.
Hoạt động 2: Củng cố
Trò chơi: “trời nóng, trời rét”
- Cho lớp trưởng lên điều khiển các bạn chơi trò chơi
- Tuyên dương, giáo dục HS.
4. Nhận xét, dặn dò:
- Nhận xét tiết học
- Dặn ôn lại những kiến thức đã học.
- Hát
- HS nêu và TLCH
- HS kể 
- Rễ, thân, lá, cành
- Đầu, mình, đuôi, cơ quan di chuyển
- Động vật di chuyển được, thực vật không di chuyển được. 
- 4 nhóm trưng bày tranh ảnh sưu tầm được
+ Nhóm 1, 2: đề tài thực vật
+ Nhóm 3: đề tài động vật
+ Nhóm 4: đề tài thời tiết
- Trình bày, nhận xét, bổ sung 
- Lắng nghe
- HS tham gia trò chơi

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tu_nhien_xa_hoi_lop_1_tuan_35_on_tap_tu_nhien_nam_ho.doc