Giáo án Tự nhiên xã hội Lớp 1 - Tuần 10: Ôn tập Con người và sức khỏe - Năm học 2014-2015 - Nguyễn Thị Hồng Nhung

Giáo án Tự nhiên xã hội Lớp 1 - Tuần 10: Ôn tập Con người và sức khỏe - Năm học 2014-2015 - Nguyễn Thị Hồng Nhung

Em hãy kể các hoạt động trò chơi có lợi cho sức khoẻ?

+ Khi mệt em cần làm gì?

+ Em nghỉ ngơi như thế nào?

+ Em phải uống nước như thế nào?

+ Khi ngồi học em ngồi như thế nào?

- Nhận xét, đánh giá.

3/ Bài mới:

Hoạt động 1:

- Cho HS thảo luận theo tổ:

+ Hãy kể tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể?

+ Cơ thể người gồm có mấy phần?

+ Chúng ta nhận biết thế giới xung quanh bằng những bộ phận nào của cơ thể?

+ Nếu thấy bạn chơi súng cao su em sẽ khuyên bạn như thế nào?

- Cho đại diện các nhóm trình bày

- GV chốt lại các nội dung trên

Hoạt động 2:

- HS kể lại các việc vệ sinh cá nhân hàng ngày của mình?

- Các em hãy kể lại một ngày các em đã làm những việc gì?

- Cho HS kể trước lớp

- Gọi HS nhắc lại

- GV nhắc lại những việc HS nên thực hiện để giữ vệ sinh cá nhân, bảo vệ các giác quan trong cơ thể.

 

doc 2 trang thuong95 2590
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tự nhiên xã hội Lớp 1 - Tuần 10: Ôn tập Con người và sức khỏe - Năm học 2014-2015 - Nguyễn Thị Hồng Nhung", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tự nhiên và xã hội
Ôn tập: con người và sức khỏe
I/ Mục tiêu:
- Giúp HS củng cố lại kiến thức cơ bản về các bộ phận của cơ thể và các giác quan.
- HS có thói quen vệ sinh cá nhân hàng ngày.
- HS ý thức tự giác thực nếp sống văn minh, vệ sinh cá nhân hằng để có sức khoẻ tốt.
II/ Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh họa
- SGK
III/ Các hoạt động dạy học:
1/ Ổn định:
2/ KTBC:
+ Em hãy kể các hoạt động trò chơi có lợi cho sức khoẻ?
+ Khi mệt em cần làm gì?
+ Em nghỉ ngơi như thế nào?
+ Em phải uống nước như thế nào?
+ Khi ngồi học em ngồi như thế nào?
- Nhận xét, đánh giá.
3/ Bài mới: 
Hoạt động 1: 
- Cho HS thảo luận theo tổ:
+ Hãy kể tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể?
+ Cơ thể người gồm có mấy phần?
+ Chúng ta nhận biết thế giới xung quanh bằng những bộ phận nào của cơ thể?
+ Nếu thấy bạn chơi súng cao su em sẽ khuyên bạn như thế nào?
- Cho đại diện các nhóm trình bày
- GV chốt lại các nội dung trên
Hoạt động 2: 
- HS kể lại các việc vệ sinh cá nhân hàng ngày của mình?
- Các em hãy kể lại một ngày các em đã làm những việc gì?
- Cho HS kể trước lớp
- Gọi HS nhắc lại
- GV nhắc lại những việc HS nên thực hiện để giữ vệ sinh cá nhân, bảo vệ các giác quan trong cơ thể.
Hoạt động 3: Củng cố
Trò chơi hái hoa:
- Mỗi ngày em tắm mấy lần?
- Mỗi sáng sau khi thức dậy em làm gì? 
- mỗi ngày em đánh răng mấy lần?
- Các em hãy kể lại một ngày các em đã làm những việc gì?
- Nhận xét, giáo dục HS.
4/ Nhận xét, dặn dò:
- Nhận xét tiết học
- Dặn ôn lại bài, xem trước bài: Gia đình.
- Hát
- HS trả lời, bạn nhận xét
- Các tổ thảo luận
- Đại diện trình bày, bạn nhận xét
- Lắng nghe
- Cá nhân nhớ lại
- Kể trước lớp những việc mình đã làm trong ngày
- Đánh răng, rửa mặt, chải tóc, rửa tay chân, tắm gội, thay quần áo, 
- Lắng nghe
- 4 HS hái hoa, trả lời câu hỏi

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tu_nhien_xa_hoi_lop_1_tuan_10_on_tap_con_nguoi_va_su.doc