Bài tập Toán Lớp 1 - Bài tập học đếm đến 20

Bài tập Toán Lớp 1 - Bài tập học đếm đến 20

Câu 1:

Có bao nhiêu bóng đèn trong hình vẽ sau?

Trả lời:

Trong hình vẽ trên có . bóng đèn.

Câu 2:

Có bao nhiêu bóng đèn trong hình vẽ dưới đây?

pdf 8 trang Đào Hạnh 08/04/2024 1091
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập Toán Lớp 1 - Bài tập học đếm đến 20", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam 
Cô Trang – 0948.228.325 
-------------***---------------- 
Gia sư TÀI ĐỨC VIỆT tại nhà uy tín, chất lượng cao 
Hotline: 0936.128.126 Email:taiducviet@gmail.com 
Bài tập Học đếm đến 20 
Câu 1: 
Có bao nhiêu bóng đèn trong hình vẽ sau? 
Trả lời: 
Trong hình vẽ trên có ................. bóng đèn. 
Câu 2: 
Có bao nhiêu bóng đèn trong hình vẽ dưới đây? 
Trả lời: 
Có ............... chiếc bóng đèn trong hình vẽ trên. 
Câu 3: 
Có bao nhiêu bông hoa trong hình dưới đây? 
Trả lời: 
Có ..................... bông hoa trong hinh trên. 
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam 
Cô Trang – 0948.228.325 
-------------***---------------- 
Gia sư TÀI ĐỨC VIỆT tại nhà uy tín, chất lượng cao 
Hotline: 0936.128.126 Email:taiducviet@gmail.com 
Câu 4: 
Có bao nhiêu quả dâu trong hình dưới đây? 
Trả lời: 
Có .................. quả dâu tây trong hình trên. 
Câu 5: 
Trong hình trên có ................... quả chuông. 
Câu 6: 
Có bao nhiêu con chim cụt? 
Trả lời: 
Trong hình trên có ................. con chim cánh cụt. 
Câu 7: 
Có bao nhiêu cái chuông trong bức tranh dưới đây? 
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam 
Cô Trang – 0948.228.325 
-------------***---------------- 
Gia sư TÀI ĐỨC VIỆT tại nhà uy tín, chất lượng cao 
Hotline: 0936.128.126 Email:taiducviet@gmail.com 
Trả lời: 
Trong bức tranh trên có .................. cái chuông. 
Câu 8: 
Có bao nhiêu nải chuối? 
Trả lời: 
Có .................. nải chuối trong hình trên. 
Câu 9: 
Có bao nhiêu bông hoa? 
Trả lời: 
Có ................. bông hoa trong hình trên. 
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam 
Cô Trang – 0948.228.325 
-------------***---------------- 
Gia sư TÀI ĐỨC VIỆT tại nhà uy tín, chất lượng cao 
Hotline: 0936.128.126 Email:taiducviet@gmail.com 
Câu 10: 
Có bao nhiêu quả bóng bay? 
Trả lời: 
Có ................... quả bóng bay. 
Câu 11: 
Có bao nhiêu bộ chìa khóa? 
Trả lời: 
Có ................. bộ chìa khóa. 
Câu 12: 
Có bao nhiêu quả cam? 
Trả lời: 
Có ................. quả cam. 
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam 
Cô Trang – 0948.228.325 
-------------***---------------- 
Gia sư TÀI ĐỨC VIỆT tại nhà uy tín, chất lượng cao 
Hotline: 0936.128.126 Email:taiducviet@gmail.com 
Đáp án Học đếm đến 20 
Câu 1: 
Có bao nhiêu bóng đèn trong hình vẽ sau? 
Trả lời: 
Trong hình vẽ trên có ..............11... bóng đèn. 
Câu 2: 
Có bao nhiêu bóng đèn trong hình vẽ dưới đây? 
Trả lời: 
Có ..............9. chiếc bóng đèn trong hình vẽ trên. 
Câu 3: 
Có bao nhiêu bông hoa trong hình dưới đây? 
Trả lời: 
Có ..................... 15 bông hoa trong hinh trên. 
Câu 4: 
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam 
Cô Trang – 0948.228.325 
-------------***---------------- 
Gia sư TÀI ĐỨC VIỆT tại nhà uy tín, chất lượng cao 
Hotline: 0936.128.126 Email:taiducviet@gmail.com 
Có bao nhiêu quả dâu trong hình dưới đây? 
Trả lời: 
Có ..................12 quả dâu tây trong hình trên. 
Câu 5: 
Trong hình trên có ...................14 quả chuông. 
Câu 6: 
Có bao nhiêu con chim cụt? 
Trả lời: 
Trong hình trên có .................18 con chim cánh cụt. 
Câu 7: 
Có bao nhiêu cái chuông trong bức tranh dưới đây? 
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam 
Cô Trang – 0948.228.325 
-------------***---------------- 
Gia sư TÀI ĐỨC VIỆT tại nhà uy tín, chất lượng cao 
Hotline: 0936.128.126 Email:taiducviet@gmail.com 
Trả lời: 
Trong bức tranh trên có .................13. cái chuông. 
Câu 8: 
Có bao nhiêu nải chuối? 
Trả lời: 
Có ..................11 nải chuối trong hình trên. 
Câu 9: 
Có bao nhiêu bông hoa? 
Trả lời: 
Có .................13 bông hoa trong hình trên. 
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam 
Cô Trang – 0948.228.325 
-------------***---------------- 
Gia sư TÀI ĐỨC VIỆT tại nhà uy tín, chất lượng cao 
Hotline: 0936.128.126 Email:taiducviet@gmail.com 
Câu 10: 
Có bao nhiêu quả bóng bay? 
Trả lời: 
Có ..................14. quả bóng bay. 
Câu 11: 
Có bao nhiêu bộ chìa khóa? 
Trả lời: 
Có ................. 14 bộ chìa khóa. 
Câu 12: 
Có bao nhiêu quả cam? 
Trả lời: 
Có .................17 quả cam. 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfbai_tap_toan_lop_1_bai_tap_hoc_dem_den_20.pdf