Giáo án Tự nhiên xã hội Lớp 1 (Cùng học để phát triển năng lực) - Bài 32: Ôn tập chủ đề Trái Đất và bầu trời

Giáo án Tự nhiên xã hội Lớp 1 (Cùng học để phát triển năng lực) - Bài 32: Ôn tập chủ đề Trái Đất và bầu trời

Hoạt động 1: Khởi động:

- GV đọc cho HS nghe bài hát: Trời nắng – Trời mưa.

- Bài hát nói về điều gì?

- GV giới thiệu vào bài học mới.

Hoạt động 2: Trình bày sản phẩm sưu tầm về chủ đề.

- HS làm việc nhóm 4:

- Các nhóm sắp xếp, trưng bày sản phẩm vào nhóm nội dung cho phù hợp.

- Các thành viên trong nhóm cùng thảo luận, so sánh bầu trời ban ngày và ban

đêm.

- GV gợi ý để HS nói những sự khác nhau giữa bầu trời ban ngày và ban đêm:

Ban ngày có ánh sáng, sức nóng của Mặt Trời; Ban đêm có Mặt Trăng và các vì sao?

Hoạt động 3: Chọn ô chữ.

- GV chia lớp thành 2 đội.

Bước 1: Chơi trò chơi Ai nhanh hơn?:

- Hai đội chơi, mỗi đội gồm 4 em, lần lượt mỗi em ở mỗi đội sẽ chọn một hình

ảnh gắn với một ô chữ phù hợp, nếu đội nào nhanh và đúng thì đội đó chiến

thắng.

 - Lớp bình chọn đội chiến thắng.

Bước 2: Đánh giá

- GV đánh giá, nhận xét KQ sắp xếp đúng:

 

docx 3 trang thuong95 9590
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tự nhiên xã hội Lớp 1 (Cùng học để phát triển năng lực) - Bài 32: Ôn tập chủ đề Trái Đất và bầu trời", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kế hoạch bài học
Môn Tự nhiên và xã hội
 Bài 32: Ôn tập chủ đề: Trái Đất và bầu trời.
I. Mục tiêu:
*Qua bài học, HS:
- Hệ thống được các kiến thức về chủ đề:
- Bầu trời ban ngày và bầu trời ban đêm.
- Một số hiện tượng thời tiết và sủ dụng trang phục phù hợp với thời tiết.
* Bài học góp phần hình thành cho HS năng lực phẩm chất:
- Phân biệt, đánh giá, xử lí được các tình huống liên quan đến chủ đề.
- Sắp xếp được các hình ảnh chính của chủ đề vào sơ đồ.
- Tự đánh giá được việc đã làm liên quan đến tìm hiểu thời tiết và sử dụng trang
phục phù hợp với thời tiết.
II. Đồ dùng dạy học:
- Chuẩn bị của GV: Tranh SGK (phóng to); máy chiếu, laptop (nếu có)
- Chuẩn bị của HS: Thẻ chữ.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi chú 
Hoạt động 1: Khởi động:
- GV đọc cho HS nghe bài hát: Trời nắng – Trời mưa.
- Bài hát nói về điều gì?
- GV giới thiệu vào bài học mới.
Hoạt động 2: Trình bày sản phẩm sưu tầm về chủ đề.
- HS làm việc nhóm 4:
- Các nhóm sắp xếp, trưng bày sản phẩm vào nhóm nội dung cho phù hợp.
- Các thành viên trong nhóm cùng thảo luận, so sánh bầu trời ban ngày và ban
đêm.
- GV gợi ý để HS nói những sự khác nhau giữa bầu trời ban ngày và ban đêm:
Ban ngày có ánh sáng, sức nóng của Mặt Trời; Ban đêm có Mặt Trăng và các vì sao?
Hoạt động 3: Chọn ô chữ.
- GV chia lớp thành 2 đội. 
Bước 1: Chơi trò chơi Ai nhanh hơn?:
- Hai đội chơi, mỗi đội gồm 4 em, lần lượt mỗi em ở mỗi đội sẽ chọn một hình
ảnh gắn với một ô chữ phù hợp, nếu đội nào nhanh và đúng thì đội đó chiến
thắng.
 - Lớp bình chọn đội chiến thắng.
Bước 2: Đánh giá
- GV đánh giá, nhận xét KQ sắp xếp đúng:
Hình ảnh 1: Mưa
Hình ảnh 2: Nóng
Hình ảnh 3: Nắng
Hình ảnh 4: Lạnh
Hoạt động 4: Xử lí tình huống.
- Hoạt động nhóm 2:
 + Quan sát các tình huống và nói hiện tượng nào sắp xảy ra?
 + Các nhóm thảo luận và trả lời:
 Tranh 1: Trời sắp mưa.
 Nắng
 Nóng Lạnh
 Mưa
 + Bạn chọn phương án nào sau đây?
Phương án 1: Cứ tiếp tục đi
Phương án 2: Bạn nhỏ quay vào nhà, lấy áo mưa.
- GV nhận xét phương án HS lựa chọn (phương án 2). Nhắc nhở HS cần chuẩn
bị áo mưa khi trời sắp có mưa.
- Hoạt động cá nhân:
+ Em đã thực hiện những việc nào dưới đây?
- GV cho HS quan sát hình ảnh (Tranh SGK phóng to hoặc trình chiếu PowePoint) 
- GV yêu cầu HS nói về những việc các em đã thực hiện trước các hiện tượng thời tiết để bảo vệ sức khỏe.
- GV gợi ý để HS nói về những việc làm đúng:
Tranh 6: Che ô khi trời nắng.
Tranh 8: Che ô khi trời mưa
Tranh 10: Bảo vệ mắt khi quan sát mặt trời.
- GV nhận xét những việc làm đúng.
- HS hát
- HS trả lời
- HS lắng nghe 
- HS sắp xếp, trưng bày sản phẩm
- HS thảo luận nhóm 4 
- HS trả lời
- HS chơi trò chơi 
- HS lắng nghe 
- HS hoạt động nhóm 2. Thảo luận và trả lời câu hỏi. 
- HS lắng nghe GV nhận xét
- HS trả lời 
-HS quan sát 
- HS trả lời 
- HS trả lời
- HS lắng nghe 
IV: Củng cố - Dặn dò
- GV nhắc nhở HS biết tự bảo vệ sức khỏe trước các hiện tượng thời tiết: nắng,
mưa, nóng, lạnh, gió,...
- Tạo thói quen theo dõi thời tiết hàng ngày để chuẩn bị trang phục và đồ dùng
phù hợp.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_tu_nhien_xa_hoi_lop_1_cung_hoc_de_phat_trien_nang_lu.docx