Bài tập Toán Lớp 1 - Bài tập cộng, trừ trong phạm vi 10

Bài tập Toán Lớp 1 - Bài tập cộng, trừ trong phạm vi 10

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

5 + 3 = .

Câu 2:

4 + 1 = 5

Chọn hình vẽ phù hợp với phép tính trên.

pdf 4 trang Đào Hạnh 08/04/2024 2020
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập Toán Lớp 1 - Bài tập cộng, trừ trong phạm vi 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam 
Cô Trang – 0948.228.325 
-------------***---------------- 
Gia sư TÀI ĐỨC VIỆT tại nhà uy tín, chất lượng cao 
Hotline: 0936.128.126 Email:taiducviet@gmail.com 
Bài tập Cộng, trừ trong phạm vi 10 
Câu 1: 
Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 
5 + 3 = ........ 
Câu 2: 
4 + 1 = 5 
Chọn hình vẽ phù hợp với phép tính trên. 
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 3: 
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam 
Cô Trang – 0948.228.325 
-------------***---------------- 
Gia sư TÀI ĐỨC VIỆT tại nhà uy tín, chất lượng cao 
Hotline: 0936.128.126 Email:taiducviet@gmail.com 
Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 
7 + 3 = ........... 
Câu 4: 
Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 
8 + 0 = ........... 
Câu 5: 
Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 
4 - 3 = ...... 
Câu 6: 
Điền vào chỗ chấm: 
6 - 4 = ........ 
Câu 7: 
4 - 4 = 0 
Tìm hình thích hợp cho phép tính ở trên. 
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam 
Cô Trang – 0948.228.325 
-------------***---------------- 
Gia sư TÀI ĐỨC VIỆT tại nhà uy tín, chất lượng cao 
Hotline: 0936.128.126 Email:taiducviet@gmail.com 
A. 
B. 
C. 
Câu 8: 
Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 
3 - 2 = ................ 
Câu 9: 
Hòa có 3 bông hoa. Bình có nhiều hơn Hòa 4 bông hoa. Hỏi Bình có mấy bông 
hoa? 
Trả lời: 
Bình có .............. bông hoa. 
Câu 10: 
Điền số thích hợp: 
6dm + 3dm = ............. dm. 
Câu 11: 
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam 
Cô Trang – 0948.228.325 
-------------***---------------- 
Gia sư TÀI ĐỨC VIỆT tại nhà uy tín, chất lượng cao 
Hotline: 0936.128.126 Email:taiducviet@gmail.com 
Lựa chọn phép tính đúng với hình trên: 
A. 6 + 2 = 8 
B. 3 + 3 = 6 
C. 6 + 3 = 9 
Câu 12: 
Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 
4 + 5 = ............... 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfbai_tap_toan_lop_1_bai_tap_cong_tru_trong_pham_vi_10.pdf