Giáo án Tự nhiên và xã hội Lớp 1 - Bài 16: Chăm sóc và bảo vệ cây trồng (2 tiết) - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Thị Thảo - Trường Tiểu học Duy Tân

Giáo án Tự nhiên và xã hội Lớp 1 - Bài 16: Chăm sóc và bảo vệ cây trồng (2 tiết) - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Thị Thảo - Trường Tiểu học Duy Tân

I.MỤC TIÊU

Sau bài học, HS sẽ

- Nêu và thực hiện được một số việc làm để chăm sóc và bảo vệ cây:

- Nêu và thực hiện được một số việc cần làm để giữ an toàn cho bản thân khi tiếp với cây

- Yêu quý và có ý thức chăm sóc, bảo vệ cây không đồng tình với những hành vi phá hoại cây

II. CHUẨN BỊ

GV:

- Hình SGK phóng to

- Các bộ thể hình cánh hoa, mỗi bộ gồm 2 nhị hoa, 10 cánh. Số bộ bằng số nhóm (mỗi nhóm có 4 hoặc 6 HS). Hai nhị hoa, một có hình thật cli, một có hình trộn hết. Trên mỗi cành hoa ghi một trong những cách chăm sóc và bảo vệ cây trồng (tuổi vớc, nhổ cỏ, bắt sâu, vun gốc, bón phân). và một trong những việc làm phá hoại cây (bẻ cành, đốt lửa dưới gốc cây, khắc lên thì ta cây, chăng đèn lên cây.).

 

doc 7 trang Hoàng Chinh 22/06/2023 1973
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tự nhiên và xã hội Lớp 1 - Bài 16: Chăm sóc và bảo vệ cây trồng (2 tiết) - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Thị Thảo - Trường Tiểu học Duy Tân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 16 CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ CÂY TRỒNG (2 tiết)
I.MỤC TIÊU 
Sau bài học, HS sẽ 
- Nêu và thực hiện được một số việc làm để chăm sóc và bảo vệ cây: 
- Nêu và thực hiện được một số việc cần làm để giữ an toàn cho bản thân khi tiếp với cây
- Yêu quý và có ý thức chăm sóc, bảo vệ cây không đồng tình với những hành vi phá hoại cây 
II. CHUẨN BỊ
GV: 
- Hình SGK phóng to
- Các bộ thể hình cánh hoa, mỗi bộ gồm 2 nhị hoa, 10 cánh. Số bộ bằng số nhóm (mỗi nhóm có 4 hoặc 6 HS). Hai nhị hoa, một có hình thật cli, một có hình trộn hết. Trên mỗi cành hoa ghi một trong những cách chăm sóc và bảo vệ cây trồng (tuổi vớc, nhổ cỏ, bắt sâu, vun gốc, bón phân)... và một trong những việc làm phá hoại cây (bẻ cành, đốt lửa dưới gốc cây, khắc lên thì ta cây, chăng đèn lên cây...). 
III. Các hoạt động dạy- học
III. Các hoạt động dạy- học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Tiết 1
1.Mở đầu: 
- GV tổ chức cho Hs chơi trò chơi liên quan đến các kiến thức đã học ở bài 15: Phần lại cây theo nhu cầu sử dụng hoặc ghép tên các bộ phận vào sơ đồ cây 
2. Hoạt động khám phá 
- GV cho HS quan sát hình thầy giáo và các bạn HS đang chăm sóc và bảo vệ cây ở vườn trường ng y tế thảo luận nhóm để nêu nội dung hình
 - Từ đó nêu được tên và tác dụng của các việc cần làm để chăm sóc và bảo vệ cây không gian vào gốc cây, tưới nước, bắt sâu, nhổ cỏ, không bẻ cành, hái hoa
 - GV đặt các câu hỏi gợi mở giúp HS phát hiện được thêm những việc làm khác để chăm sóc và bảo vệ cây. 
Yêu cầu cần đạt: HS nêu được các việc cần làm để chăm sóc và bảo vệ cây.
3. Hoạt động thực hành 
-Chơi trò chơi: Tuỳ số bộ cánh hoa và nhị hoa chuẩn bị được, GV cho HS chơi theo nhóm hoặc cả lớp. Nếu chơi cả lớp thi GV nên chia thành 2 đội, mỗi đội chọn ra một số em trực tiếp thu và gần cánh hoa, các bạn còn lại cổ vũ cho nhu mình để thua hút sự tập trung chú ý của cả lớp. 
-Sau khi chơi, GV cho HS nhận xét, đánh giá sản phẩm của 2 đội. 
Yêu cầu cần đạt: HS tìm các biện pháp nên, không nên trong quá trình chăm sóc và bảo vệ cây.
4. Họat động vận dụng 
Hoạt động 1 
– GV cho HS quan sát hình, thảo luận, liên hệ với bản thân và nếu nhưng việc nên, không nên làm để chăm sóc và bảo vệ cây. 
- GV nêu câu hỏi cho cả lớp hoặc yêu cầu HS đọc lời của bạn Mặt Trời và thảo luận, trả lời câu hỏi: 
+Tại sao tiết kiệm giấy và giữ gìn đồ dùng bằng gỗ cũng là những việc cần làm để bảo vệ cây? 
Yêu cầu cần đạt: HS nêu được những việc nên làm và không là n làm để bảo vệ cây trong hình, Giải thích được việc tiết kiệm và giữ gìn đổ dùng bằng gỗ cũng là cách bảo vệ sấy quả HS nào cũng làm được
Hoạt động 2 
-GV cho HS kể những việc các em đã làm được để chăm sóc và bảo vệ cây. 
Yêu cầu cần đạt: HS tự tin, hào hứng kể được những việc các em đã làm để chăm sóc và bảo vệ cây
3. Đánh giá
HS biết yêu quý cây, biết và tham gia thực hiện được các công việc chăm sóc và bảo vệ cây ở trường, gia đình. 
4. Hướng dẫn về nhà
Sưu tầm tranh, ảnh và tìm hiểu các cây có gai, có độc...
* Tổng kết tiết học
- Nhắc lại nội dung bài học
- Nhận xét tiết học
- Hướng dẫn hs chuẩn bị bài sau Yêu cầu HS sưu tầm một số tranh, ảnh hoặc các cây thật thuộc các nhóm: cây rau, cây hoa, cây ăn quả, cây lấy củ,...
HS tham gia trò chơi
HS quan sát 
- HS ghi tên cây và đánh dấu những đặc điểm quan sát được vào phiếu quan sát cây mà GV đã phát.
- Sau khi quan sát, các nhóm cùng thống nhất kết quả quan sát của cả nhóm và cử đại diện lên báo cáo trước lớp phiếu thu hoạch của nhóm mình
- Nhận xét, bổ sung.
- HS tham gia chơi trò chơi theo nhóm được phân 
- HS lắng nghe
HS quan sát hình, thảo luận, liên hệ với bản thân 
HS trả lời
HS nhận xét, bổ sung
HS nêu
HS lắng nghe
HS nêu
HS lắng nghe
HS lắng nghe và vể nhà sưu tầm
Tiết 2
1.Mở đầu: Khởi động 
-GV cho HS hát bài “Quả gì?’’ và dẫn dắt vào bài học.
2. Hoạt động khám phá
Hoạt động 1
-GV cho HS quan sát và thảo luận nhóm hoặc cả lớp để nói về các điều xảy ra với các bạn trong hình và nhận ra những lưu ý khi tiếp xúc với một số cây có gai và có độc.
-GV kết luận
Hoạt động 2
-GV yêu cầu HS kể tên một số cây có độc, có gai mà các em biết: 
Ví dụ: cây bưởi, cây chanh có gai; một số loại cây có độc (cây vạn niên thanh, cây trúc đào, cây lá ngón, ). 
-Lưu ý, sau khi tiếp xúc với các cây phải rửa tay sạch sẽ; không nên tiếp xúc, ngửi, nếm thử các cây lạ.
Yêu cầu cần đạt: HS biết một số lưu ý khi tiếp xúc với cây lạ.
Hoạt động thực hành
-GV yêu cầu HS thảo luận về những việc làm để chăm sóc và bảo vệ cây trồng ở lớp và gia đình.
Yêu cầu cần đạt: HS liên hệ và kể được những việc làm để chăm sóc và bảo vệ cây mà mình đã thực hiện.
-GV hướng dẫn và nhắc nhở HS chăm sóc cây đã gieo trồng từ các tiết trước. 
-GV khai thác thông tin hoặc thông báo nội dung ở Mặt Trời.
Yêu cầu cần đạt: HS tích cực tham gia vào việc chăm sóc cây đã trồng.
Hoạt động vận dụng
-GV tổ chức cho HS trong nhóm thảo luận về ước mơ bảo vệ cây,
-Sau đó thực hiện ước mơ đó bằng bức tranh vẽ khu vườn có nhiều cây xanh mà em mơ ước.
Yêu cầu cần đạt: HS đưa ra được ước mơ về vườn cây của mình và thể hiện được ước mơ đó qua tranh vẽ.
Đánh giá
-HS có ý thức tự giác, sẵn sàng tham gia cào các việc làm chăm sóc và bảo vệ cây; thận trọng khi tiếp xúc với những cây có độc và cây có gai.
-Định hướng phát triển năng lực và phẩm chất: GV tổ chức cho HS thảo luận hoặc đóng vai theo tình huống được gọi ý trong hình tổng kết cuối bài. GV cũng cho HS thực hành tưới cây ở lớp, ở trường.
Hướng dẫn về nhà
-Yêu cầu HS về nhà tiếp tục cùng tham gia chăm sóc và bảo vệ cây ở gia đình và cộng đồng.
* Tổng kết tiết học
- Nhắc lại nội dung bài học
- Nhận xét tiết học
- Hướng dẫn hs chuẩn bị bài sau
- HS hát
- HS quan sát và thảo luận theo nhóm
HS lắng nghe
HS nêu
HS lắng nghe
HS quan sát và trả lời
HS lắng nghe và thực hành
HS chia sẻ
HS thảo luận nhóm
HS vẽ tranh
HS lắng nghe
HS lắng nghe
HS nhắc lại
HS lắng nghe

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tu_nhien_va_xa_hoi_lop_1_bai_16_cham_soc_va_bao_ve_c.doc