Giáo án Hoạt động trải nghiệm Lớp 1 (Chân trời sáng tạo) - Chương trình cả năm - Năm học 2020-2021

Giáo án Hoạt động trải nghiệm Lớp 1 (Chân trời sáng tạo) - Chương trình cả năm - Năm học 2020-2021

- GV tổ chức trò chơi Chuyền hoa để học sinh làm quen với nhau. Cả lớp sẽ đứng thành vòng tròn. GV sẽ bắt nhịp một bài hát quen thuộc, cả lớp cùng hát theo và chuyền bông hoa đi. Khi bài hát kết thúc, bông hoa được chuyền đến bạn nào thì bạn dó sẽ giới thiệu về tên của mình cho cả lớp nghe.

+ GV hướng dẫn HS hoạt động theo nhóm đôi quan sát mình trong gương và gợi ý bằng những câu hỏi như: Em thấy hình dáng mình thế nào? Mái tóc, khuôn mặt, màu da, mũi, miệng, nụ cười, trông ra sao?

+ Sau khi HS soi gương, GV hướng dẫn HS trong từng nhóm mô tả hình dáng của mình cho người kia và ngược lại.

+ GV yêu cầu HS vẽ lại khuôn mặt kèm mái tóc của em vào Vở bài tập.

+ GV kết hợp mời một vài HS lên bảng giới thiệu sản phẩm và mô tả hình dáng bên ngoài của mình.

a. Quan sát và mô tả hình dáng bên ngoài của một bạn trong lớp.

- GV hướng dẫn cả lớp tham gia trò chơi kết bạn. HV sẽ nói: Kết bạn, kết bạn. HS sẽ trả lời Kết mấy? Kết mấy? Lúc này GV sẽ yêu cầu HS kết hai để tạo thành những nhóm đôi.

- GV hướng dẫn HS quan sát kĩ bạn của mình trong từng nhóm đôi.

- GV hướng dẫn HS thảo luận và góp ý cho nhau để chuẩn bị phần trình bày của mình.

- GV mời một vài cặp HS để trình bày trước lớp.

b. Hình dáng của em và của bạn có điểm gì giống nhau và khác nhau?

- GV tổ chức làm nhóm đôi đánh dấu x vào những đặc điểm khác nhau của em và bạn mình để giúp HS nhận ra sự khác nhau, giống nhau về hình dáng bên ngoài của các em.

 

doc 67 trang thuong95 56682
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Hoạt động trải nghiệm Lớp 1 (Chân trời sáng tạo) - Chương trình cả năm - Năm học 2020-2021", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHỦ ĐỀ 1: 
EM VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN
TUẦN 1: 
HÌNH DÁNG BÊN NGOÀI CỦA EM VÀ CỦA BẠN
A. SINH HOẠT DƯỚI CỜ
B. SINH HOẠT CHỦ ĐỀ
I. Mục tiêu: 
1. Năng lực: 
- Mô tả được những đặc điểm cơ bản về hình dáng bên ngoài của mình và của bạn.
- Thể hiện sự thân thiện khi làm việc với các bạn.
- Bước đầu biết tự đánh giá hoạt động của bản thân. 
2. Phẩm chất:
- Thể hiện sự tự tin, yêu quý bản thân và tôn trọng bạn bè.
- Trung thực trong tự đánh giá bản thân và đánh giá bạn bè.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Hình ảnh, máy chiếu.
2. Học sinh: 
- Sách giáo khoa
- Bút chì
- Bộ thẻ cảm xúc.
III. Hoạt động dạy học:
Thời gian
Bước
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
3p
1. Khởi động
- GV tổ chức trò chơi Chuyền hoa để học sinh làm quen với nhau. Cả lớp sẽ đứng thành vòng tròn. GV sẽ bắt nhịp một bài hát quen thuộc, cả lớp cùng hát theo và chuyền bông hoa đi. Khi bài hát kết thúc, bông hoa được chuyền đến bạn nào thì bạn dó sẽ giới thiệu về tên của mình cho cả lớp nghe.
- HS tham gia trò chơi và thực hiện nhiệm vụ.
9p
2. Khám phá
+ GV hướng dẫn HS hoạt động theo nhóm đôi quan sát mình trong gương và gợi ý bằng những câu hỏi như: Em thấy hình dáng mình thế nào? Mái tóc, khuôn mặt, màu da, mũi, miệng, nụ cười, trông ra sao? 
+ Sau khi HS soi gương, GV hướng dẫn HS trong từng nhóm mô tả hình dáng của mình cho người kia và ngược lại.
+ GV yêu cầu HS vẽ lại khuôn mặt kèm mái tóc của em vào Vở bài tập.
+ GV kết hợp mời một vài HS lên bảng giới thiệu sản phẩm và mô tả hình dáng bên ngoài của mình.
- HS quan sát mình trong gương.
- HS trong từng nhóm mô tả hình dáng của mình cho người kia và ngược lại.
- HS vẽ theo yêu cầu.
- HS giới thiệu sản phẩm và mô tả hình dáng bên ngoài của mình.
10p
3. Luyện tập
a. Quan sát và mô tả hình dáng bên ngoài của một bạn trong lớp.
- GV hướng dẫn cả lớp tham gia trò chơi kết bạn. HV sẽ nói: Kết bạn, kết bạn. HS sẽ trả lời Kết mấy? Kết mấy? Lúc này GV sẽ yêu cầu HS kết hai để tạo thành những nhóm đôi.
- GV hướng dẫn HS quan sát kĩ bạn của mình trong từng nhóm đôi. 
- GV hướng dẫn HS thảo luận và góp ý cho nhau để chuẩn bị phần trình bày của mình.
- GV mời một vài cặp HS để trình bày trước lớp.
b. Hình dáng của em và của bạn có điểm gì giống nhau và khác nhau?
- GV tổ chức làm nhóm đôi đánh dấu x vào những đặc điểm khác nhau của em và bạn mình để giúp HS nhận ra sự khác nhau, giống nhau về hình dáng bên ngoài của các em.
- HS tham gia trò chơi
- HS làm việc theo nhóm đôi.
+ HS chú ý lắng nghe.
- HS trình bày.
- HS đánh dấu x vào những đặc điểm khác nhau của em và bạn mình để giúp HS nhận ra sự khác nhau, giống nhau về hình dáng bên ngoài của các em.
10p
4. Mở rộng
- GV hướng dẫn HS thử làm MC nhí và đi phỏng vấn các bạn trong lớp về việc thể hiện sự yêu quý bản thân và tôn trọng bạn. 
- GV gợi ý cho những HS còn lại trong lớp trả lời phỏng vấn về những việc bản thân thể hiện sự yêu quý bản thân và tôn trọng bạn.
- HS thử làm MC.
- HS trình bày.
3p
5. Đánh giá
GV hướng dẫn từng nội dung của phần tự đánh giá để học sinh làm quen với việc đánh giá.
- HS thực hiện.
1p
* Kết nối:
- GV cho HS xem một đoạn clip ngắn về phim Doraemon và yêu cầu HS về nhà tìm hiểu xem bạn Nobita và Doraemon có sở thích gì?
- HS lắng nghe nhiệm vụ
TUẦN 2: SỞ THÍCH CỦA EM VÀ CỦA BẠN
A. SINH HOẠT DƯỚI CỜ
B. SINH HOẠT CHỦ ĐỀ
I. Mục tiêu: 
1. Năng lực: 
- Nêu được sở thích của mình và biết được sở thích của bạn.
- Thể hiện sự thân thiện khi làm việc với các bạn.
- Bước đầu biết tự đánh giá hoạt động của bản thân. 
2. Phẩm chất:
- Thể hiện sự yêu quý bản thân và tôn trọng bạn bè.
- Trung thực trong tự đánh giá bản thân và đánh giá bạn bè.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Hình ảnh, máy chiếu, bông hoa, rổ đựng bông hoa.
2. Học sinh: 
- Sách giáo khoa
- Bút chì
- Bộ thẻ cảm xúc.
III. Hoạt động dạy học:
Thời gian
Bước
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
3p
1. Khởi động
- GV tổ chức trò chơi Ô cửa bí mật để giới thiệu về một số sở thích của học sinh.
- HS tham gia trò chơi
9p
2. Khám phá
+ GV thiết kế slide có bức tranh trong SGK thể hiện 8 nhóm sở thích. 
+ GV yêu cầu HS đánh dấu x vào sở thích của mình ứng với tranh trong SGK.
+ GV kết hợp mời một vài HS lên bảng chọn trực tiếp sở thích. 
+ GV đưa ra thêm một vài hình ảnh, clip để giới thiệu thêm một vài sở thích khác.
+ HS quan sát tranh
+ HS đánh dấu x vào sở thích của mình ứng với tranh trong SGK.
+ HS lên bảng trả lời.
+ HS chú ý quan sát.
10p
3. Luyện tập
- GV hướng dẫn HS thảo luận chia sẻ sở thích của mình trong nhóm 4.
- GV mời một số HS trình bày sở thích cá nhân và giới thiệu sở thích của một vài bạn trong nhóm.
- HS thảo luận nhóm 4.
+ HS trình bày.
10p
4. Mở rộng
- GV yêu cầu HS chọn một bông hoa mà thích trong rổ và tạo thành nhóm mới theo màu bông hoa đã chọn. 
- GV đặt câu hỏi: Em thấy ấn tượng nhất với sở thích của bạn nào trong nhóm.
- GV mời HS được bạn chia sẻ nêu cảm xúc của mình.
- HS chọn một bông hoa mà thích trong rổ và di chuyển qua nhóm mới.
- HS trình bày.
- HS trình bày.
3p
5. Đánh giá
GV hướng dẫn từng nội dung của phần tự đánh giá để học sinh làm quen với việc đánh giá.
1p
* Kết nối:
- GV yêu cầu HS tự quan sát mình trong gương.
- HS lắng nghe nhiệm vụ
TUẦN 3: BỨC CHÂN DUNG ĐÁNG YÊU CỦA EM
A. SINH HOẠT DƯỚI CỜ
B. SINH HOẠT CHỦ ĐỀ
I. Mục tiêu: 
1. Năng lực: 
- Nhận ra và nêu được một số điểm khác biệt của mình và bạn bè.
- Thể hiện sự thân thiện khi làm việc với các bạn.
- Bước đầu biết tự đánh giá hoạt động của bản thân. 
- Biết tham gia dọn dẹp ngăn nắp sau khi làm.
2. Phẩm chất:
- Thể hiện sự yêu quý bản thân và tôn trọng bạn bè.
- Trung thực trong tự đánh giá bản thân và đánh giá bạn bè.
- Nâng cao trách nhiệm qua việc thu dọn.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Hình ảnh, máy chiếu.
- Bức chân dung mẫu
- Một số vật liệu dùng để trang trí: lá cây, que tre, giấy bìa, giấy báo, 
2. Học sinh: 
- Sách giáo khoa
- Bút chì
- Bộ thẻ cảm xúc.
III. Hoạt động dạy học:
Thời gian
Bước
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
3p
1. Khởi động
- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm đôi.
- GV yêu cầu các nhóm lấy hình chân dung đã chuẩn bị trước: Quan sát chân dung và chỉ ra điểm khác nhau của hai bạn (mái tóc, hình dáng bên ngoài, )
- GV dẫn dắt vào bài học mới.
- HS thực hành theo hướng dẫn của GV.
6p
2. Khám phá
- GV giới thiệu cho HS 2-3 bức chân dung tự làm và nêu yêu cầu: Quan sát các bức chân dung và cho biết để thực hiện được 1 bức chân dung, con cần chuẩn bị những gì?
- GV giới thiệu một số vật liệu đã chuẩn bị trước (lá cây, que tre, giấy bìa, giấy báo, ) và gợi ý cho HS trang trí.
- HS lắng nghe yêu cầu và trả lời.
HS quan sát
14p
3. Luyện tập
- GV phát cho HS vật liệu và khuyến khích các em thực hành: Làm bức chân dung của mình.
- GV hỗ trợ HS thực hành – lưu ý các em cẩn thận khi thực hành và giữ vệ sinh.
- HS thực hành
8p
4. Mở rộng
- GV treo sản phẩm của HS và tổ chức triễn lãm.
- Hướng dẫn HS quan sát và đặt câu hỏi: 
 + Em ấn tượng nhất với bức chân dung nào?
 + Em học được điều gì với bạn?
- HS tham gia triễn lãm và quan sát.
- HS trả lời câu hỏi.
3p
5. Đánh giá
GV hướng dẫn từng nội dung của phần tự đánh giá để học sinh làm quen với việc đánh giá.
HS sử dụng bộ thẻ cảm xúc để tự đánh giá.
1p
* Kết nối:
- GV yêu cầu HS tập giới thiệu về mình.
- HS lắng nghe nhiệm vụ
CHỦ ĐỀ 1:
EM VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN
TUẦN 4: TỰ GIỚI THIỆU VỀ EM
A. SINH HOẠT DƯỚI CỜ
B. SINH HOẠT CHỦ ĐỀ
I. Mục tiêu: 
1. Năng lực: 
- Biết cách giới thiệu về bản thân trước bạn bè, thầy cô và người thân.
- Thể hiện sự thân thiện khi làm việc với các bạn.
- Thể hiện hành vi phù hợp khi nghe bạn nói, trình bày
2. Phẩm chất:
- Thể hiện sự yêu quý bản thân và tôn trọng bạn bè.
- Trung thực trong tự đánh giá bản thân và đánh giá bạn bè.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Đoạn clip HS tự giới thiệu bản thân, máy chiếu
2. Học sinh: 
- Sách giáo khoa & Sách bài tập
- Bút chì
- Bộ thẻ cảm xúc.
III. Hoạt động dạy học:
Thời gian
Bước
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
3p
1. Khởi động
- GV tổ chức trò chơi Tôi mến để HS nói suy nghĩ của bản thân về những người bạn trong lớp.
+ GV và HS đứng thành vòng tròn. GV hướng dẫn HS lần lượt giới thiệu về tên, sở thích và 1 đức tính của bạn kế bên. 
VD:
GV làm mẫu 1-2 lần để HS biết cách chơi: GV đọc to: “Tôi mến” => cả lớp đồng thanh: “Mến ai, Mến ai”=> Mến A, em A thích , em A vui vẻ.”. GV khi nói chú ý thể hiện bằng ánh mắt và cử chỉ: mắt nhìn về phía HS A, tay chỉ về hướng HS A. 
+ Sau khi kết thúc, GV khen các em HS vì các em đã: hoàn thành tốt trò chơi, tham gia tích cực và có thể hiện sự quan tâm đến bạn bè xung quanh.
- HS tham gia trò chơi
9-10p
2. Khám phá
- GV hướng dẫn HS những điều cần nói khi giới thiệu về bản thân với người xung quanh bằng 1 trong 2 hình thức: hỏi đáp; hoặc đưa ra các câu hỏi lựa chọn, và yêu cầu HS đưa thẻ mặt vui hoặc mặt buồn để thể hiện sự đồng tình hay không đồng tình.
Một số câu hỏi:
+ Khi các con giới thiệu bản thân, các con nói những gì? (* GV lưu ý trình tự của việc giới thiệu: lời chào, nói họ tên, sở thích, lời cám ơn).
+ Khi các con giới thiệu về bản thân, các con nên nói như thế nào? 
+ Khi các con giới thiệu về bản thân, các con nên đứng như thế nào?
- GV cho HS xem clip 1 HS lớp 1 giới thiệu về bản thân. GV nhắc lại những nội dung vừa được nêu ra trong phần hỏi đáp.
- GV chia HS thành nhóm nhỏ, và yêu cầu HS thực hành giới thiệu về bản thân với bạn trong nhóm. HS có thể sử dụng bức tranh chân dung (được vẽ ở tuần 3) để làm hình minh họa khi giới thiệu về bản thân
- HS lắng nghe câu hỏi và trả lời GV
- HS quan sát cử chỉ, lời nói của HS trong clip.
- HS lắng nghe GV nhắc lại những điều cần làm khi tự giới thiệu bản thân.
- HS thực hành theo nhóm nhỏ.
10-15p
3. Luyện tập
- GV làm mẫu cách giới thiệu bản thân trước đám đông. 
- GV gợi ý cho HS nội dung giới thiệu gồm: họ tên, biệt danh, sở thích, ước mơ, sở trường Sau đó, GV để HS suy nghĩ về nội dung giới thiệu bản thân. 
- GV mời một vài em lên giới thiệu về bản thân trước lớp. Trước khi thực hiện, GV yêu cầu những HS khác thể hiện lời nói khích lệ cho bạn: Hay là hay quá! sau từng phần thuyết trình. 
- HS lắng nghe và quan sát.
- HS suy nghĩ trong 2 phút.
- HS thực hiện theo sự hướng dận của GV
10-15p
4. Mở rộng
- GV cho HS xem những hình ảnh minh họa cho 1 người khán giả đáng yêu (file trình chiếu/ hình ảnh ở tr.16 –SGK) và hỏi HS về những cách thể hiện khi lắng nghe người khác thuyết trình. 
- GV cho HS xem một clip minh họa (bằng tiếng Anh) và hỏi HS: các em thấy các bạn trong clip ngồi nghe bạn mình giới thiệu như thế nào?
- GV cùng HS làm các động tác để trở thành người khán giả đáng yêu. Sau đó, GV mời 1 số HS lên sắm vai người thuyết trình và khán giả, các em còn lại quan sát và nhận xét phần sắm vai của bạn.
- HS xem và trả lời câu hỏi từ GV
- HS xem clip và nói những điều thấy trong clip
- 4-5 HS lên để thực hiện việc sắm vai, các HS khác ngồi xem và nhận xét.
3p
5. Đánh giá
GV hướng dẫn từng nội dung của phần tự đánh giá để học sinh làm quen với việc đánh giá.
HS sử dụng thẻ cảm xúc hay chọn vào hình bông hoa có khuôn mặt tương ứng với 3 mức “Tốt, đạt, cần cố gắng”
1p
* Kết nối:
- GV yêu cầu HS về nhà thực hành nội dung học trong tuần 4: quay một đoạn clip tự giới thiệu (nhờ sự giúp đỡ của người trong gia đình) hoặc HS về tự giới thiệu bản thân trước người trong gia đình. 
- GV đề nghị phụ huynh phối hợp để đánh giá phần thể hiện cá nhân của từng em bằng cách điền vào phần Ý kiến phụ huynh (tr.12 SBT)
- HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
CHỦ ĐỀ 2: MỘT NGÀY CỦA EM
TUẦN 1: NHỮNG VIỆC EM THƯỜNG LÀM Ở NHÀ
A. SINH HOẠT DƯỚI CỜ
B. SINH HOẠT CHỦ ĐỀ
I. Mục tiêu
1. Năng lực:
- Về năng lực tự quản, tự phục vụ: 
Làm đúng việc, đúng giờ.
Nhận biết và làm những việc thường ngày ở nhà có ích cho bản thân. 
Biết chọn lọc những việc cần làm.
Biết chăm sóc bản thân.
-Về năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và năng lưc hợp tác:
Phát triển năng lực trình bày, tư duy, giao tiếp, hợp tác; tự học, tự phục vụ, xử lý các tình huống liên quan đến cuộc sống ở nhà.
Phát triển năng lực sử dụng bút, chuột, các kí hiệu trên thanh công cụ khi thiết kế bài dạy trên bảng tương tác.
2. Phẩm chất:
HS chăm học, chăm làm, vui vẻ, thích học, tự tin, tinh thần đoàn kết, yêu thương, có trách nhiệm với bản thân và công việc ở nhà.
Biết yêu quý, tôn trọng bản thân và người thân.
II. Chuẩn bị
1.Giáo viên: Thiết kế bài dạy trên bảng tương tác (clip bài hát), bộ thẻ cảm xúc, phiếu bài tập, 1 số vật dụng cho hs thực hành (quần áo,chăn mền, chén đĩa, muỗng đũa, )
2. Học sinh: Bút chì, thước, gôm, phấn, bảng con.
III. Hoạt động dạy học
Thời gian
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
2 phút
1. Khởi động: Múa hát bài “ Bé quét nhà”
- GV hỏi: Trong bài hát, bé làm gì?
- GV giáo dục tư tưởng: Bác Hồ có câu: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình” thế mới là bé ngoan. Vậy các bạn lớp mình đã làm được những công việc gì phù hợp với bản thân khi ở nhà? Chúng ta hãy cùng nhau bước vào hoạt động Khám phá “Những việc em làm hằng ngày ở nhà” nhé!
HS múa hát.
- Giúp bà quét nhà
7 phút
2. Khám phá:
- GV yêu cầu HS kể những công việc hằng ngày đã làm ở nhà (Hoạt động nhóm bốn).
- GV tổ chức cho hs nêu trước lớp những việc đã làm ở nhà theo trình tự thời gian trong ngày (Sáng sau khi ngủ dậy, chiều khi đi học về, buổi tối, )
- GV chốt: Trong một ngày chúng ta sẽ cần làm rất nhiều việc để tự phục vụ bản thân và các em cần lưu ý sắp xếp việc nào cần làm trước, việc nào cần làm sau cho hợp lý nhé! 
- GV tổ chức cho hs hoàn thành phiếu học tập theo mẫu với các yêu cầu sau:
+ Đánh số theo thứ tự các việc làm trước, việc làm sau.
+ Vẽ mặt cười vào những việc em thích làm. Giải thích vì sao lại thích việc làm ấy.
+ Vẽ hình trái tim vào những việc em cần phải làm. Nêu lợi ích của việc làm cần thiết ấy.
* GV chốt kiến thức và giáo dục HS các kĩ năng cần thiết khi làm việc ở nhà: em hãy thường xuyên thực hiện những công việc trên theo đúng trình tự việc nào làm trước, việc nào làm sau để phục vụ và bảo vệ bản thân cũng như rèn luyện tính chăm chỉ, có trách nhiệm, yêu lao động nhé!
- HS kể cho nhau nghe trong nhóm những công việc đơn giản ở nhà mà em đã làm hằng ngày.
- Học sinh trình bày cá nhân – Lớp nhận xét.
- HS hoàn thành phiếu trả lời câu hỏi và chia sẻ ý kiến cùng các bạn.
10 phút
3. Luyện tập
- GV tổ chức cho hs mô tả lại 1 số việc đã làm ở nhà như: rửa mặt, đánh răng, mặc quần áo, gấp quần áo, chăn mền, quét nhà, lau bàn ghế 
- Tổ chức hướng dẫn cho hs thực hành tại lớp 1 số việc như: cách đánh răng, rửa mặt, lau mặt, xếp chăn mền, mặc quần áo 
- HS mô tả lại việc làm và nêu lợi ích của việc đó đối với bản thân.
- HS thực hành.
5 phút
4. Mở rộng:
- GV hỏi: Trong quá trình làm việc hs cần lưu ý điều gì?
- GV chốt: cần lưu ý việc nào làm trước, việc nào làm sau và chú ý an toàn khi làm việc. 
- GV tổ chức cho hs xếp bàn ăn qua trò chơi “Trang trí bàn ăn” (Nhóm 2). Cho hs quan sát tranh nêu nhận xét rồi thực hiện. 
- GV hỏi: Khi nhìn 1 bàn ăn gọn gàng đẹp mắt các em cảm thấy thế nào? 
- GV giáo dục: 1 bàn ăn được sắp xếp đẹp mắt sẽ tạo được sự ngon miệng trong bữa ăn và mang lại bầu không khí vui vẻ cho gia đình.
- HS trả lời
- HS quan sát tranh và nhận xét nội dung 4 bức tranh.
- HS tham gia thi xếp bàn ăn.
- Lớp bình chọn bàn ăn được xếp đẹp.
- HS trả lời
2 phút
5. Đánh giá
- GV đánh giá và hướng dẫn HS tự đánh giá theo mẫu.
HS tự đánh giá.
1 phút
* Kết nối:
HS về nhà thực hiện những việc làm ở nhà và nhờ ba mẹ quay phim hoặc chụp hình lại để tiết học sau cùng chia sẻ với các bạn.
C. SINH HOẠT LỚP
CHỦ ĐỀ 2: MỘT NGÀY CỦA EM
TUẦN 2: MỖI NGÀY Ở TRƯỜNG CỦA EM
SINH HOẠT DƯỚI CỜ
SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ
Mục tiêu:
Năng lực:
Biết soạn sách vở và dụng cụ hoc tập phù hợp với từng môn học theo thời khóa biểu.
Nêu được những hoạt động nên làm và không nên làm trong giờ học, giờ chơi.
Phẩm chất:
Chăm chỉ, có nề nếp trong học tập.
Biết yêu quý, tôn trọng bản thân, bạn bè.
Trung thực trong tự đánh giá.
Ý thức trách nhiệm trong việc tự phục vụ và tự giữ an toàn cho mình trong học tập.
Chuẩn bị:
Giáo viên: Bài powerpoint, các hình thẻ (các bộ trang phục), tranh (thời khóa biểu) , tranh hình, clip (các trò chơi dân gian), bộ hình (bìa SGK và đồ dùng học tập), những sticker trái tim, hình ảnh về các cột của thời khóa biểu, các dụng cụ để chơi.
Học sinh: SGK, vở bài tập, thẻ gương mặt cảm xúc, đồ chơi.
Hoạt động dạy học:
Thời gian
Bước
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của 
Học sinh
3p
1. Khởi động
- GV tổ chức trò chơi “Kết đoàn, kết đoàn” với hình thức sinh hoạt vòng tròn.
- Lần 1: Giáo viên nêu luật chơi (cả lớp vừa đi vừa vỗ tay theo nhạc bài Em yêu trường em, chú ý lắng nghe khi có hiệu lệnh “Kết đoàn, kết đoàn” HS sẽ trả lời “Kết mấy kết mấy”, GV nói 1 số bất kì để học sinh kết thành hóm nhanh nhất, chú ý dựa vào sĩ số lớp để chọn các số phù hợp.
- Các lần tiếp theo, tạo cơ hội cho HS quản trò
- GV cùng tham gia với học sinh.
- Giới thiệu bài 
- Cùng tham gia
- Thực hiện
10p
2. Khám phá
a. Kể tên các môn học và đồ dùng học tập
- Sử dụng trò chơi “Kết đoàn, kết đoàn” chia lớp thành các nhóm 4 với yêu cầu trong nhóm có đủ bạn nam và bạn nữ.
- Thảo luận kể tên những môn em được học và các đồ dùng học tập.
- Tổ chức trò chơi “Truyền yêu thương”: GV là người chọn nhóm đầu tiên bằng cách hô “Thả tim, thả tim” HS “Cho ai cho ai” GV nói tên một nhóm, nhóm được chọn sẽ cử đại diện nói thật nhanh tên tên một môn học hay đồ dùng học tập, tiếp tục chơi nhóm vừa trả lời sẽ hô (chú ý nhóm sau không được nói trùng), mỗi lần nêu đúng, không trùng nhóm sẽ nhận được một trái tim. 
- GV đính nhanh các hình ảnh theo câu trả lời của học sinh trên bảng.
- Tổng kết và chốt lại nội dung
b. Việc nên làm, không nên làm trong giờ học, giờ chơi.
- Trong lúc, HS trình bày GV đặt các câu hỏi Vì sao? Để làm rõ vấn đề trong từng tranh.
- Chiếu thêm một vài hình ảnh hay clip ngắn về một số hoạt động của lớp trong các tiết học trước để và đặt vấn đề như trên nên hay không nên vì sao?
- GV chốt ý
- Chơi và đáp ứng đúng yêu cầu.
- Thảo luận
- Cùng chơi 
- Làm việc cá nhân bài tâp 2 trong VBT.
- Trình bày
- Trả lời
- Quan sát và trả lời
12p
3. Luyện tập
- GV tổ chức trò chơi “Hộp quà bí ấn” trong mỗi hộp quà có hình ảnh về các cột của thời khóa biểu, HS chọn và có nhiệm vụ soạn đồ dùng phù hợp theo thời khóa biểu. 5 bạn nhanh nhất sẽ trình bày trong đó bạn nào soạn đầy đủ nhất sẽ nhận quà trong hộp.
- GV nhận xét
- Tham gia trò chơi, lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
7p
4. Mở rộng
- Kể tên một số trò chơi mà em đã chơi cùng các bạn vào giờ ra chơi.
- GV giới thiệu thêm các trò chơi khác qua hình ảnh.
- Tổ chức chơi các trò chơi tại lớp.
- Quan sát, ghi nhận.
- Trả lời
- Nêu tên
- Tham gia chơi, luân phiên chơi các trò chơi khác nhau.
2p
5. Đánh giá
- GV hướng dẫn HS tự đánh giá theo bảng trong SGK.
- GV nhận xét, khen ngợi những HS tích cực, có mạnh dạn khi tham gia học tập, động viên khuyến khích HS tham gia.
- Giơ thẻ gương mặt cảm xúc
1p
Kết nối
- GV hoạt động mang tính xuyên suốt trong năm học và trao thưởng theo chu kì hàng tuần với chủ đề “Em yêu đôi vai em” với nhiệm vụ soạn tập sách và đồ dùng theo đúng thời khóa biểu.
- Gv ghi nhận kết quả của HS từng ngày và chia sẻ đến PH.
THIẾT KẾ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP MỘT
CHỦ ĐỀ 2: MỘT NGÀY CỦA EM
TUẦN 3: AN TOÀN MỖI NGÀY
SINH HOẠT DƯỚI CỜ
SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ
Mục tiêu:
Năng lực:
Nêu được những hành động an toàn và không an toàn khi vui chơi, khi làm các việc phục vụ bản thân.
Thực hiện các hành vi phù hợp để giữ an toàn cho bản thân khi ở trường, ở nhà.
Phẩm chất:
Có trách nhiệm với công việc đã nhận,
Yêu quý bản thân, tôn trọng, giúp đỡ bạn bè.
Nỗ lực học hỏi và thực hành các kĩ năng để giúp bản thân phát triển.
Trung thực và trách nhiệm trong tự đánh giá.
Chuẩn bị:
Giáo viên: Bài powerpoint, gấu bông, 4 tranh trong hoạt động khám phá (2 bộ), băng keo cá nhân, nhạc, áo mưa, dù, banh
Học sinh: SGK, vở bài tập, thẻ gương mặt cảm xúc, nón bảo hiểm, kéo, khẩu trang
Hoạt động dạy học:
Thời gian
Bước
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của 
Học sinh
3p
1. Khởi động
- GV cho học sinh 1p để tự suy nghĩ về những việc nên hoặc không nên làm khi ở trường và ở nhà.
- Chia lớp thành các nhóm 4 đứng thành 1 vòng tròn.
- Tổ chức trò chơi “Truyền gấu bông”, Gv mở nhạc, các nhóm truyền khi nhạc ngừng gấu đang ở nhóm nào nhóm đó nói 1 hành vi nên hoặc không nên khi ở nhà và ở trường.
- GV giới thiệu bài 
- Suy nghĩ
- Thực hiện
- Tham gia trò chơi
7p
2. Khám phá
- Gv giữ nguyên các nhóm, cho mỗi nhóm lên bốc thăm một trong bốn tranh trong SGK và trả lời các câu hỏi sau:
1. Tranh vẽ gì?
2. Việc đó có nên làm hay không? Vì sao?
3. Nếu không nên thì có cách nào khác để giải quyết?
- GV tổ chức hoạt động “Sẻ chia” hãy kể lại một vụ tai nạn đối với một người mà em biết và cho biết cảm xúc của em như thế nào trước tai nạn ấy?
- Làm gì để chuyện đó không xảy ra?
- Thực hiện và thảo luận.
- Trình bày, nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe
- Trả lời
15p
3. Luyện tập
- GV cho học sinh chia sẻ hiểu biết của mình bằng lời song song với hành động về một số kĩ năng:
1. Đội mũ bảo hiểm
2. Sử dụng kéo
3. Dán băng cá nhân khi bị trầy xước
4 Rửa tay an toàn/ đeo khẩu trang
- GV làm mẫu
- GV quan sát, ghi nhận
- Trả lời, nhận xét, bổ sung
- Thực hiện, luyện tập
7p
4. Mở rộng
- Quan sát tranh, cho biết tranh vẽ gì và nêu nhận xét của bạn về hành vi ấy.
- Nhóm bôc thăm tình huống và sắm vai giải quyết tình huống đó.
- GV chốt ý
- Trả lời, nhận xét, bổ sung.
- Thảo luận, trình diễn, bình chọn.
2p
5. Đánh giá
- GV hướng dẫn HS tự đánh giá theo bảng trong SGK.
- GV nhận xét, khen ngợi những HS tích cực, có mạnh dạn khi tham gia học tập, động viên khuyến khích HS tham gia.
- Giơ thẻ gương mặt cảm xúc
1p
Kết nối
- GV khuyến khích HS về nhà luyện tập một số kĩ năng an toàn và chia sẻ đến người thân trong gia đình.
THIẾT KẾ HƯỚNG DẪN HĐTN LỚP 1
CHỦ ĐỀ 2: MỘT NGÀY CỦA EM
TUẦN 4: ĐỂ MỖI NGÀY LÀ MỘT NGÀY VUI
A. SINH HOẠT DƯỚI CỜ
B. SINH HOẠT CHỦ ĐỀ
I. Mục tiêu
1. Năng lực:
Nhận biết và làm những việc có ích cho bản thân để mỗi ngày là một ngày vui. 
Biết chia sẻ chuyện vui, buồn cùng với gia đình, người thân và bạn bè.
Biết đảm bảo an toàn khi tham gia các hoạt động ngoài trời.
Phát triển năng lực trình bày, tư duy, giao tiếp, hợp tác; tự học, tự phục vụ, xử lý các tình huống liên quan đến cuộc sống ở trường, ở nhà.
Phát triển năng lực sử dụng bút, chuột, các kí hiệu trên thanh công cụ khi thiết kế bài dạy trên bảng tương tác.
2. Phẩm chất:
Có thái độ vui vẻ, tự tin, tinh thần đoàn kết, yêu thương, có trách nhiệm khi tham gia các hoạt động cùng gia đình hoặc tập thể.
Biết chăm sóc bản thân
Biết yêu quý, tôn trọng bản thân và bạn bè, người thân.
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên: Thiết kế bài dạy trên bảng tương tác (clip bài hát), bộ thẻ cảm xúc, phiếu bài tập, 1 số clip có nội dung về các hoạt động học cho hs xem 
2. Học sinh: Bút chì, thước, gôm, phấn, bảng con, 
III. Hoạt động dạy học
Thời gian
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
2 phút
1. Khởi động: Múa hát bài “Em đi chơi thuyền”
- GV hỏi: Trong bài hát, bạn nhỏ đi đâu? Ở đâu? 
+ Khi được đi chơi cảm xúc thế nào? 
+ Mẹ dặn bạn nhỏ điều gì? Vì sao mẹ lại căn dặn điều đó?
- Giới thiệu bài mới: Mỗi ngày, mọi người ai cũng có công việc riêng của mình. Chúng ta lao động làm việc luôn cần tạo không gian vui vẻ, thoải mái. Ngoài giờ làm, mình còn cần những giờ thư giãn, giải trí. Ở trường, các em được học tập, vui chơi và tham gia các hoạt động ngoại khóa. Vậy chúng có lợi ích gì và làm cách nào để đem lại niềm vui cho mọi người? Cô cùng các em bước vào hoạt động 2 Khám phá nhé! 
HS múa hát.
- Đi chơi thuyền trong Thảo cầm viên.
- Rất vui, rất thích thú, 
- Ngồi yên khi đi chơi thuyền để đảm bảo an toàn.
10 phút
2. Khám phá:
- GV cho HS xem tranh và tìm hiểu nội dung 3 bức tranh: 
+ Các bạn nhỏ tham gia hoạt động gì? 
+ Em thích hoạt động nào? 
+ Hoạt động đó có lợi hay hại?
+ Lợi và hại như thế nào?
- GV cho HS nêu thêm các hoạt động mà mình đã từng được tham gia và cần lưu ý điều gì? (Hoạt động chia sẻ trong nhóm 4) 
- Cho HS xem thêm những hình ảnh, clip về những mối nguy hại có thể xảy ra khi tham gia các hoạt động cần nâng cao cảnh giác, phòng tránh.
* GV chốt kiến thức và giáo dục HS các kĩ năng và thái độ cần thiết khi tham gia các hoạt động tập thể: cần đi theo người lớn, không tự ý rời đi chỗ khác, nghe theo sự hướng dẫn của người lớn, tuân thủ nội qui nơi công cộng, quan tâm giúp đỡ các bạn trong nhóm, báo ngay với người lớn khi có điều không hay xảy ra, không chơi những trò chơi nguy hiểm, 
- Học sinh trình bày cá nhân - Lớp nhận xét.
- HS thảo luận chia sẻ trong nhóm
- HS chia sẻ ý kiến cùng các bạn.
5 phút
3. Luyện tập
- GV tổ chức cho hs xem tranh và nêu nội dung 2 bức tranh.
- Hỏi: việc trong tranh mang lại điều gì cho ta?
+ Em đã làm gì và sẽ làm gì để đem lại niềm vui cho mọi người?
- HS mô tả bức tranh và trả lời câu hỏi.
- Mang lại niềm vui cho bản thân và mọi người xung quanh.
- HS trình bày. Lớp nhận xét.
5 phút
4. Mở rộng:
- GV tổ chức kỹ thuật “Ổ bi”cho hs trao đổi với nhau về điều mình mong muốn thực hiện trong ngày cuối tuần
- Câu hỏi gợi ý: 
+ Trong ngày cuối tuần, em muốn làm gì, đi đâu?
+ Vì sao em muốn đến nơi ấy?
+ Em sẽ đi cùng ai?
+ Em sẽ xin phép ai và nói thế nào để được thực hiện điều mình mong muốn? 
- GV giáo dục: Các em cần mạnh dạn bày tỏ mong muốn của mình với ba mẹ, người thân trong gia đình; cần tham gia tích cực các hoạt động tập thể 
- HS tham gia hoạt động chia sẻ.
2 phút
5. Đánh giá
- GV đánh giá và hướng dẫn HS tự đánh giá theo mẫu.
- HS tự đánh giá.
1 phút
* Kết nối:
HS về nhà nhờ ba mẹ quay phim hoặc chụp hình lại các hoạt động của em cùng gia đình vào ngày cuối tuần để tiết học sau cùng chia sẻ với các bạn.
C. SINH HOẠT LỚP
THIẾT KẾ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 1
CHỦ ĐỀ 3: TRƯỜNG LỚP THÂN YÊU
	TUẦN 1: NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐÁNG YÊU	
A. SINH HOẠT DƯỚI CỜ
B. SINH HOẠT CHỦ ĐỀ
I. Mục tiêu
1. Năng lực:
Biết cách làm quen và làm quen được với bạn mới.
Biêt và có thể giới thiệu về tên, hình dáng bên ngoài, sở thích, điểm nổi bật của nhiều bạn trong lớp.
Ứng xử thân thiện, lịch sự với bạn bè
Thể hiện được một số hành vi yêu thương, giúp đỡ bạn bè phù hợp với hoàn cảnh.
Đánh giá hoạt động của bản thân và bạn bè.
2. Phẩm chất:
- Yêu thương bạn bè: quan tâm, giúp đỡ, tôn trọng, đoàn kết.
- Trung thực trong đánh giá bản thân, nhóm, bạn bè.
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên: Máy chiếu, hình ảnh, phiếu đánh giá HS
2. Học sinh: Vật dụng làm quà tặng bạn, sách giáo khoa, vở bài tập
III. Hoạt động dạy học
Thời gian
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1-3 phút
1. Khởi động:
- GV tổ chức trò chơi “ Tìm người bí ẩn”. GV chọn 3-5 HS làm người quản trò đặt câu hỏi cho cả lớp về đặc điểm của người bí ẩn ( 1 bạn trong lớp ) ví dụ: Người bí ẩn là nam hay nữ? Bạn ấy chơi thân với ai? Tóc bạn có đặc điểm gì?...
→ Từ trò chơi này, GV dẫn dắt lớp học đi vào nội dung bài học. 
- HS tham gia trò chơi
10 phút
2. Khám phá:
a. Nêu điểm tốt, màu sắc và đồ vật yêu thích của bạn trong nhóm.
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm 4-6 chia sẻ về: điểm tốt, màu sắc và đồ vật yêu thích của một số bạn trong nhóm (lớp).
- Bước cuối, tùy vào điều kiện thời gian,GV có thể thay đổi yêu cầu và thay đổi nhóm, ví dụ: Tìm hiểu một bạn thân và một bạn ít chơi, ít nói chuyện với em. Như thế, HS có thể quan tâm nhiều hơn đến các bạn khác, tạo sự hòa đồng, thân thiện trong lớp.
b. Hãy chọn món quà em sẽ làm để tặng một bạn trong nhóm.
- GV hỏi: 
+ Em cần làm gì để bạn bè luôn cảm thấy vui?
+ Em hãy kể món quà để tặng cho bạn ?
- Sau khi HS kể xong, GV tổ chức cho HS thực hành làm quà tặng bạn.
HS thảo luận nhóm
HS thảo luận nhóm
Tặng cho bạn một món quà, giúp đỡ bạn trong học tập, chơi cùng bạn....
HS kể
10 - 12 phút
3. Luyện tập
a. Làm một món quà tặng bạn.
- GV có thể chia HS có cùng ý tưởng chọn quà giống nhau vào cùng nhóm để tạo thuận lợi cho HS trong quá trình thực hiện, GV dễ hướng dẫn HS. 
- GV có thể dùng một số video clip cho HS xem để các em biết cách làm một số sản phẩm phù hợp hoặc GV thao tác trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ HS làm.
- GV luôn lưu ý để HS nhớ việc bảo đảm an toàn trong quá trình lao động và giữ sạch sẽ không gian quanh mình.Với những HS chưa biết cách làm hoặc chưa khéo léo, GV có thể gợi ý các em thực hiện món quà đơn giản nhất.
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm 2: + Khi tặng quà cho bạn, em cần nói gì và thái độ như thế nào ?
+ Khi nhận quà từ bạn, em cần nói gì và thái độ như thế nào ?
- GV mời đại diện các nhóm HS lên thực hành tặng – nhận quà cho nhau. 
- HS đánh giá, nhận xét cho nhóm bạn về các tiêu chí: cắt (dán, viết) cẩn thận; tôn trọng đồ dùng, sản phẩm của bạn; dọn dẹp, sắp xếp ngăn nắp sau khi làm; khả năng trìn bày trước nhóm (lớp)...
- GV nhận xét, góp ý và động viên HS
b. Thực hành xây dựng tình bạn thân thiết.
- GV đặt câu hỏi cho HS tìm hiểu về 2 tình huống trong SGK:
+ Tranh vẽ gì ?
+ Em có nhận xét gì về việc làm của bạn nhỏ trong tranh ?
- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm 4 – 6:
+ Em hãy chia sẻ trong nhóm những việc làm thể hiện tình bạn thân thiết
+ Em hãy sắm vai một việc làm thể hiện tình bạn thân thiết ( HS có thể việc tự làm hoặc sắm vai theo tình huống trong sách )
- GV mời đại diện các nhóm lên sắm vai cho cả lớp xem. 
- Các nhóm khác đánh giá, nhận xét, góp ý cho nhóm bạn theo các tiêu chí: tình huống đã thể hiện được xây dựng tình bạn thân thiết chưa, cách xử lí tình huống, cách sắm vai....
- GV nhận xét, góp ý và động viên HS.
HS có cùng ý tưởng ngồi cùng nhóm
HS xem clip hoặc xem GV hướng dẫn trực tiếp
HS lắng nghe 
HS thảo luận nhóm 2
HS thực hành
Các nhóm HS nhận xét lẫn nhau
HS lắng nghe
HS trả lời
HS hoạt động nhóm
HS trình bày
HS đánh giá, nhận xét cho nhóm bạn
HS lắng nghe
8 phút
4. Mở rộng
- GV đặt câu hỏi hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung thông qua các hình ảnh:
+ Tranh vẽ gì ?
+ Em có nhận xét gì về việc làm của bạn nhỏ trong 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_hoat_dong_trai_nghiem_lop_1_chan_troi_sang_tao_chuon.doc