20 Đề thi học sinh giỏi môn Toán Lớp 1 (Có đáp án)

20 Đề thi học sinh giỏi môn Toán Lớp 1 (Có đáp án)

Bài 5: Hai sợi dây dài tất cả 16 xăng- ti -mét. Sợi dây thứ nhất dài 5 xăng- ti- mét. Hỏi sợi dây thứ hai dài bao nhiêu xăng- ti -mét?

Bài 6: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu tam giác? Khoanh vào ý đúng.

A. 3 hình tam giác

B. 4 Hình tam giác

C. 5 hình tam giác

D. 6 hình tam giác

 

pdf 39 trang Cát Tiên 03/06/2024 450
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "20 Đề thi học sinh giỏi môn Toán Lớp 1 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdf20_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_toan_lop_1_co_dap_an.pdf