Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt Lớp 1

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt Lớp 1

 Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Bác mèo mướp nằm ngủ ở đâu? (-0,5 điểm)

A. Bên đống tro ấm B. Trong bếp C. Trong sân D. Ngoài vườn

Câu 2: Mới sớm tinh mơ, con gì đã chạy tót ra giữa sân? (0,5 điểm)

A. Mèo mướp B. Chú gà trống C. Chị gà mái D. Chó xù

Câu3: Chú gà trống chạy tót ra giữa sân để làm gì? (0,5 điểm)

A. Tắm nắng B. Nhảy múa C. Tìm thức ăn D. Gáy vang: Ò ó o. o !

Câu 4: Ý nào diễn tả đôi mắt của bác mèo mướp (0,5 điểm)

A. Tròn xoe như hai viên bi B. Lim dim đôi mắt

C. Đôi mắt sáng long lanh D. Đôi mắt sáng rực lên

 

doc 7 trang Cát Tiên 03/06/2024 370
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt Lớp 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bảng ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1
MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA 
Môn: Tiếng Việt
CHỦ ĐỀ
Số câu và số điểm
Mức 1 

Mức 2 

Mức 3 

Mức 4 

Tổng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

1. Đọc hiểu văn bản
Số câu
2

2


1


5
Số điểm
1

1


1


3
2. Kiến thức tiếng việt
Số câu
1

2


1


3
Số điểm
1,5

1,5


1


3

3. Tổng
Số câu
3

4


2


9
Số điểm
1,5

2


2


6

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
LỚP 1 - NĂM HỌC: 
Môn: Tiếng Việt
 Thời gian: 40 phút 
Điểm 
Lời phê của cô giáo 

A / KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm) 
I/ ĐỌC THÀNH TIẾNG (7điểm)
 Chú gà trống ưa dậy sớm
 Càng về sáng, tiết trời càng lạnh giá. 
 Trong bếp, bác mèo mướp vẫn nằm lì bên đống tro ấm. Bác lim dim đôi mắt, luôn miệng gừ gừ kêu: “Rét! Rét!” 
 Thế nhưng, mới sớm tinh mơ, chú gà trống đã chạy tót ra giữa sân. 
 Chú vươn mình, dang đôi cánh to, khỏe như hai chiếc quạt, 
vỗ cánh phành phạch, rồi gáy vang: ‘’Ò ó o o ’’
 Theo sách Tiếng Việt lớp 2 cũ
TRẢ LỜI CÂU HỎI: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Bác mèo mướp nằm ngủ ở đâu? (-0,5 điểm)
A. Bên đống tro ấm B. Trong bếp C. Trong sân D. Ngoài vườn 
Câu 2: Mới sớm tinh mơ, con gì đã chạy tót ra giữa sân? (0,5 điểm)
A. Mèo mướp B. Chú gà trống C. Chị gà mái D. Chó xù 
Câu3: Chú gà trống chạy tót ra giữa sân để làm gì? (0,5 điểm)
A. Tắm nắng B. Nhảy múa C. Tìm thức ăn D. Gáy vang: Ò ó o... o ! 
Câu 4: Ý nào diễn tả đôi mắt của bác mèo mướp (0,5 điểm)
A. Tròn xoe như hai viên bi B. Lim dim đôi mắt
C. Đôi mắt sáng long lanh D. Đôi mắt sáng rực lên
Câu 5: Em hãy viết câu tả đôi cánh chú gà trống. (1 điểm) 
II. Kiểm tra Nghe – Nói (1 điểm) Giáo viên: Hỏi 1 trong 2 câu sau:
1. Em đã bao giờ nhìn thấy con mèo chưa?
2. Hãy kể tên những loại mèo mà em biết?
 B. KIỂM TRA VIẾT
 I. Viết chính tả (7 điểm)
 Hoa mai vàng
 Nhà bác khải thật lắm hoa, có vài trăm thứ,rải rác khắp cả khu đất. Các cánh hoa dài ngắn, đủ sắc xanh đỏ trắng vàng, đủ hình đủ dạng.
 Mai thích hoa nhài, hoa mai, nhất là hoa mai vàng.
 II. Bài tập: ( 3 điểm)
Câu 1: Điền vào chỗ trống: (0,5 điểm)
a) Điền g hay gh: . . . à gô . . .ế gỗ
b) Điền s hay x: hoa . . .en quả oài 
Câu 2: Nối theo mẫu : (1 điểm).
học môn Tiếng Việt.
Rửa tay sạch
bán hoa.
Bé rất thích
chưa chín.
Mẹ đi chợ	
trước khi ăn cơm.
Quả gấc
Câu 3: Điền oang hay oăng: (0,5 điểm). vết dầu l .
Câu 4: Hãy kể tên các bộ phận của con gà trống? (1 điểm)

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_hoc_ki_2_mon_tieng_viet_lop_1.doc