Quy tắc đánh vần Tiếng Anh

Quy tắc đánh vần Tiếng Anh

MỖI NGUYÊN ÂM LÀ 1 ÂM TIẾT CỦA TỪ

VD: CAT có 1 nguyên âm a nên có 1 âm tiết

Father : có nguyên âm a và e nên có 2 âm tiết

Banana : có 3 nguyên âm a nên có 3 âm tiết

 

docx 8 trang Đào Hạnh 08/04/2024 1740
Bạn đang xem tài liệu "Quy tắc đánh vần Tiếng Anh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Quy tắc đánh vần tiếng anh :
BÀI 1.
1. trong 1 từ tiếng anh luôn được cấu tạo bởi 2 thành phần
2. ÂM TIẾT CỦA TỪ
MỖI NGUYÊN ÂM LÀ 1 ÂM TIẾT CỦA TỪ 
VD: CAT có 1 nguyên âm a nên có 1 âm tiết
Father : có nguyên âm a và e nên có 2 âm tiết
Banana : có 3 nguyên âm a nên có 3 âm tiết
-Riêng nguyên âm E đứng cuối từ thì bỏ đi và không tính là âm tiết của từ:
BÀI 2 : PHỤ ÂM
KHI VIẾT PHIÊN ÂM CÁC PHỤ ÂM NÀY LUÔN NHƯ VẬY KO THAY ĐỔI
1.KHÔNG CÓ QUY TẮC
2 .THAY ĐỔI CÓ QUI TẮC
Khi phụ âm C đứng trước e,i,y thì C---/ s/
Nếu C không đứng trước e,i,y thì C--/k/
Nếu C đứng trước io thì c-/ ʃ /
Nếu phụ âm s đứng giữa 2 nguyên âm thì s-/z/
2 phụ âm đứng liền nhau có mặt phiên âm giống nhau thì được bỏ 1 phụ âm
BÀI 3: QUY TẮC CỦA NGUYÊN ÂM 
VỚI TỪ CÓ 1 ÂM TIẾT CÓ CHỨA :
A+ 1 PHỤ ÂM + E – THÌ A-/ei/
A+ phụ âm --- thì a --/æ/
i + 1 phụ âm + e – thì i-/ai/
 i+ phụ âm – thì i -/i/
o + 1 phụ âm + e – thì o -/ ou/
o + phụ âm – thì o-/ɔ/
u + 1 phụ âm + e – thì u-/juː/
u + phụ âm – thì u- / ʌ/
e + 1 phụ âm + e- thì e-/iː/
e + phụ âm – thì e - / e/
Nếu các mẹ đọc kỹ và hiểu thì đã có thể kèm con . việc luyện 44 âm phiên âm sẽ giúp mình đọc chuẩn
Mình sẽ tạo nhóm để giúp các mẹ không biết gì tiếng anh hoàn toàn có cái nhìn khác .

Tài liệu đính kèm:

  • docxquy_tac_danh_van_tieng_anh.docx