Giáo án Thể dục Lớp 1 - Năm học 2019-2020 (Chương trình cả năm)

Giáo án Thể dục Lớp 1 - Năm học 2019-2020 (Chương trình cả năm)

Bài 1: TỔ CHỨC LỚP – TRÒ CHƠI

I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh

– Bước đầu biết được một số nội dung tập luyện cơ bản.

– Biết làm theo GV sửa lại trang phục cho gọn gàng khi tập luyện.

– Bước đầu biết cách chơi trò chơi.

II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

– Địa điểm: Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh.

– GV chuẩn bị: Còi, tranh - ảnh một số con vật.

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

 

doc 45 trang chienthang 31/08/2022 2330
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục Lớp 1 - Năm học 2019-2020 (Chương trình cả năm)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 1: Thứ 3 ngày 10 tháng 9 năm 2019
Bài 1: TỔ CHỨC LỚP – TRÒ CHƠI
I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh
Bước đầu biết được một số nội dung tập luyện cơ bản.
Biết làm theo GV sửa lại trang phục cho gọn gàng khi tập luyện.
Bước đầu biết cách chơi trò chơi.
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm: Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh.
GV chuẩn bị: Còi, tranh - ảnh một số con vật. 
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVÐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 1. PHẦN MỞ ĐẦU:
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động:
Xoay cổ tay, chân, hông, gối 
Chạy nhẹ nhàng về trước.
 (2 x 6 m)
4 - 6’
Lớp trưởng tập trung lớp 2-4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
 GV
Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
 GV
 2. PHẦN CƠ BẢN:
a. Biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự bộ môn:
- Lớp trưởng là cán sự bộ môn TD, có nhiệm vụ quản lý chung .
- Tổ trưởng có nhiệm vụ tổ chức tổ mình tập luyện.
Nhận xét
 b. Phổ biến nội quy học tập:
- Cán sự bộ môn tổ chức tập trung lớp ngoài sân
- Trang phục trong giờ học phải đảm bảo
- Bắt đầu giờ học và kết thúc giờ học ai muốn ra vào lớp phải xin phép. Được ra vào lớp khi nào giáo viên cho phép.
Nhận xét 
c. Trò chơi: Diệt các con vật có hại.
GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
Nhận xét.
18-22’
GV nêu biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự bộ môn, phổ biến nội qui học tập.
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. có thể gọi 1 -2 HS thị phạm lại đ.tác, có nhận xét. Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua.
GV quan sát nhắc nhở HS đảm bảo an toàn.
GV biểu dương đội thắng, khuyết khích đội thua chơi tốt hơn ở lần sau.
3. PHẦN KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
Xuống lớp.
6 – 8’
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
TUẦN 2:	 Thứ 3 ngày 17 tháng 9 năm 2019
Bài 2: TRÒ CHƠI – ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
I. MỤC TIÊU:
Làm quen tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc.
Biết đứng vào hàng dọc và dóng với bạn đứng cho thẳng (có thể còn chậm).
Biết cách chơi và tham gia trò chơi theo yêu cầu của giáo viên.
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm: Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh.
GV chuẩn bị: Còi, tranh - ảnh một số con vật. 
 III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 1. PHẦN MỞ ĐẦU:
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân .giậm. Đứng lại đứng 
 (Học sinh đếm theo nhịp1, 2 ; 1, 2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
4 – 6’
Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
Đội Hình 
* * * * * * * * 
* * * * * * * * 
* * * * * * * * 
 * * * * * * * *
 GV
Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
 GV
2. PHẦN CƠ BẢN:
a. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Thành 4 hàng dọc ..tập hợp
- Nhìn trước .Thẳng . Thôi
Nhận xét:
 b. Trò chơi: Diệt các con vật có hại
18 - 22’
Đội hình tập luyện
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
 Gv
3. PHẦN KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
Xuống lớp.
4 – 6’
Đội hình xuống lớp
* * * * * * * * 
GV * * * * * * * * 
* * * * * * * * 
 * * * * * * * *
TUẦN 3:	Thứ 3 ngày 17 tháng 9 năm 2019
Bài 3: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI
I. MỤC TIÊU:
Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc thẳng hàng.
Bước đầu biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ (bắt chước đứng theo giáo viên).
Tham gia chơi được trò chơi (có thể còn chậm).
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm: Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh.
GV chuẩn bị: Còi, tranh - ảnh một số con vật. 
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 1. PHẦN MỞ ĐẦU:
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân .giậm Đứng lại đứng 
 (Học sinh đếm theo nhịp1, 2 ; 1, 2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
4 – 6’
Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
Đội hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 GV
Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * * GV
2. PHẦN CƠ BẢN:
a. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Thành 4 hàng dọc .. tập hợp
- Nhìn trước .Thẳng . Thôi
b. Tư thế nghỉ .
 Tư thế nghiêm .
 Nhận xét
c. Trò chơi: Diệt các con vật có hại
18 – 22’
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
GV quan sát, sửa sai ở HS.
3. PHẦN KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
Xuống lớp.
4 – 6’
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 GV
TUẦN 4:	Thứ 3 ngày 24 tháng 9 năm 2019
Bài 4: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI
I. MỤC TIÊU:
Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc.
Biết cách đứng nghiêm đứng nghỉ.
Nhận biết được hướng xoay người về hướng bên phải hoặc bên trái (có thể còn chậm).
Biết tham gia trò chơi.
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh.
GV chuẩn bị: Còi, tranh - ảnh một số con vật. 
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 1. PHẦN MỞ ĐẦU:
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân .giậm Đứng lại đứng 
 (Học sinh đếm theo nhịp1, 2 ; 1, 2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
4 – 6’
Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
GV
2. PHẦN CƠ BẢN:
a. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Thành 4 hàng dọc .. tập hợp
- Nhìn trước .Thẳng . Thôi
b. Tư thế nghỉ .
 Tư thế nghiêm .
 Nhận xét
c. Trò chơi: Diệt các con vật có hại
18 – 22’
Đội hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
GV quan sát, sửa sai ở HS.
Phương thức tập luyện giống như trên.
GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. có thể gọi 1 -2 HS thị phạm lại đ.tác, có nhận xét. Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua.
3. PHẦN KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
Xuống lớp.
4 – 6’
Lớp tập trung 2 - 4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
TUẦN 5:	Thứ 3 ngày 01 tháng 10 năm 2019
 Bài 5: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI
I. MỤC TIÊU:
Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc.
Biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ.
Nhận biết đúng hướng để xoay theo (có thể còn chậm).
Bước đầu làm quen trò chơi.
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh.
GV chuẩn bị: Còi, tranh - ảnh, ...
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 1. PHẦN MỞ ĐẦU:
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân .giậm Đứng lại đứng 
 (Học sinh đếm theo nhịp1, 2 ; 1, 2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
4 – 6’
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 GV
Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
GV
 2. PHẦN CƠ BẢN:
a. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Thành 4 hàng dọc ..tập hợp
- Nhìn trước .Thẳng . Thôi
 b. Tư thế nghỉ .
 Tư thế nghiêm . 
Bên phải (trái) .quay
Nhận xét:
 c. Trò chơi vận động:
 Trò chơi: “Qua đường lội”
18 – 22’
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
- GV quan sát, sửa sai ở HS.
- Phương thức tập luyện giống như trên.
- GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. có thể gọi 1 -2 HS thị phạm lại đ.tác, có nhận xét. Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua.
- GV biểu dương đội thắng, khuyết khích đội thua chơi tốt hơn ở lần sau. 
3. PHẦN KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
Xuống lớp.
4 – 6’
Lớp tập trung 2 - 4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 GV
TUẦN 6:	Thứ 3 ngày 8 tháng 10 năm 2019
Bài 6: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI
I. MỤC TIÊU: 
Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc.
Biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ.
Nhận biết đúng hướng để xoay người theo hướng đó.
Biết cách chơi trò chơi.
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh.
GV chuẩn bị: Còi, tranh - ảnh
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 1. PHẦN MỞ ĐẦU:
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân .giậm Đứng lại đứng 
 (Học sinh đếm theo nhịp1, 2 ; 1, 2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
4 – 6’
Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 GV
 2. PHẦN CƠ BẢN:
a. . Tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Thành 4 hàng dọc ..tập hợp
- Nhìn trước .Thẳng . Thôi
 b. Tư thế nghỉ .
 Tư thế nghiêm . 
 Bên phải (trái) .quay
Nhận xét:
c. Trò chơi vận động:
 Trò chơi: “Qua đường lội”
- GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. có thể gọi 1 -2 HS thị phạm lại đ.tác, có nhận xét. Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua.
- GV biểu dương đội thắng, khuyết khích đội thua chơi tốt hơn ở lần sau. 
18 – 22’
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
GV quan sát, sửa sai ở HS.
- Phương thức tập luyện giống như trên.
3. PHẦN KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
Xuống lớp.
4 – 6’
- Lớp tập trung 2 - 4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 GV
TUẦN 7:	Thứ 2 ngày 15 tháng 10 năm 2019
Bài 7: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI
I. MỤC TIÊU:
Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc.
Biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ.
Nhận biết đúng hướng để xoay người theo hướng.
Biết cách dàn hàng, dồn hàng.
Biết cách tham gia chơi trò chơi
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh.
GV chuẩn bị: Còi, tranh - ảnh, ...
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 1. PHẦN MỞ ĐẦU:
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân .giậm Đứng lại đứng 
 (Học sinh đếm theo nhịp1, 2 ; 1, 2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
4 – 6’
Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
* * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 GV
Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.
* * * * * * *
 * * * * * * *
GV
 2. PHẦN CƠ BẢN:
 a. Thành 4 hàng dọc ..tập hợp
- Nhìn trước Thẳng. Thôi !
- Nghiêm, nghỉ. Bên phải(trái) .quay
 Nhận xét
 b. Dàn hàng, dồn hàng.
Nhận xét
 c. Trò chơi: Qua đường lội
18 – 22’
7 – 8’
7 – 8’
5 – 6’
Đội hình tập luyện
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
 GV
- GV hướng dẫn cách dàn hàng cho hs nắm, hô khẩu lệnh cho hs thực hiện động tác.
* * * * * * *
 * * * * * * *
 GV
- Gv quan sát nhắc nhở, sửa sai ở HS.
- GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. có thể gọi 1 -2 HS thị phạm lại đ.tác, có nhận xét. Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua.
GV biểu dương đội thắng, khuyết khích đội thua
3. PHẦN KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
Xuống lớp.
4 – 6’
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 GV
	TUẦN 8:	Thứ 2 ngày 22 tháng 10 năm 2019
Bài 8: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – THỂ DỤC RÈN LUYỆN THẾ CƠ BẢN
I. MỤC TIÊU:
Bước đầu biết cách thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước. 
(hai tay đưa ra trước có thể còn chưa thẳng).
Biết cách chơi và tham gia chơi được.
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh.
GV chuẩn bị: Còi, tranh - ảnh
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 1. PHẦN MỞ ĐẦU:
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân .giậm Đứng lại đứng 
 (Học sinh đếm theo nhịp1, 2 ; 1, 2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
4 – 6’
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 GV
Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.
* * * * * * *
 * * * * * * *
GV
2. PHẦN CƠ BẢN:
 a. Thành 4 hàng dọc ..tập hợp
Nhìn trước .Thẳng . Thôi
Nhận xét
Thi tập hợp hàng dọc,dóng hàng (4 tổ thi cùng 1 lúc)
 Nhận xét
 Nhận xét
Ôn: Dàn hàng, dồn hàng.
 b. Tư thế đứng cơ bản
c. Đứng đưa hai tay ra trước
GV nêu tên ĐT sau đó vừa làm mẫu vừa giải thích động tác. HS quan sát và tập theo.
 Nhận xét
c. Trò chơi: 
 Trò chơi: “Qua đường lội ”
- GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. có thể gọi 1 -2 HS thị phạm lại đ.tác, có nhận xét. Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua.
18 - 22’
4 – 5’
4 – 5’
5 – 6’
5 – 6’
Đội hình tập luyện
* * * * * * *
 * * * * * * *
 GV
GV quan sát sửa sai ở HS.
Đội Hình 
* * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 GV
GV quan sát sửa sai ở HS.
* * * * * * *
 * * * * * * *
GV
GV quan sát nhắc nhở, sửa sai ở HS.
3. PHẦN KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
Xuống lớp.
4 – 6’
Lớp tập trung 2 - 4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 GV
Thứ 2 ngày 29 tháng 10 năm 2019
Bài 9: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – THỂ DỤC RLTT CƠ BẢN
I. MỤC TIÊU:
- Bước đầu biết cách thực hiện đứng đưa hai tay dang ngang và đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V. (thực hiện bắt trước theo giáo viên)
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
- Địa điểm: Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh.
- GV chuẩn bị: Còi.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 1. PHẦN MỞ ĐẦU:
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân .giậm, Đứng lại đứng 
 (Học sinh đếm theo nhịp1, 2 ; 1, 2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
4 – 6’
Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 GV
Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
GV
2. PHẦN CƠ BẢN:
 a. Ôn tư thế đứng cơ bản, đứng đưa 2 tay ra trước.
 Nhận xét
 b. Học đứng đưa 2 tay dang ngang
c. Đứng đưa 2 tay lên cao chếch chữ V
Ôn phối hợp:
Nhịp 1: Từ TTCB đưa hai tay ra trước.
Nhịp 2: Về TTCB
Hịp 3: Đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V.
Nhịp 4: Về TTCB.
18 – 22'
4 – 5’
5 – 6’
5 – 6’
4 – 5’
GV nêu nội dung ôn tập, cả lớp cùng thực hiện.
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
GV
GV quan sát sửa sai ở hs.
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
GV
3. PHẦN KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
Xuống lớp.
4 – 6’
Lớp tập trung 2 - 4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
 Thứ 2 ngày 05 tháng 11 năm 2019
Bài 10: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN
I. MỤC TIÊU:
Biết cách thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang (có thể tay chưa ngang vai) và đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V.
Bước đầu làm quen với tu thế đứng kiểng gót, hai tay chống hông (thực hiện bắt chước theo giáo viên).
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh.
GV chuẩn bị: Còi. 
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1. PHẦN MỞ ĐẦU:
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động:
Xoay cổ tay, chân, hông, gối 
Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 8 m)
4 – 6’
€€€€
€€€€
€€€€
€€€€
€€€€
€€€€
GV
2. PHẦN CƠ BẢN:
a. Ôn đứng đưa 2 tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang.
b. Ôn phối hợp: Đứng đưa hai tay dang ngang, đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V.
c. Học: Đứng kiểng gót,hai tay chống hông.
18-22’
6 – 7’
6 – 7’
7 – 8’
3. PHẦN KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo
4 – 6’
€€€€
€€€€
€€€€
€€€€
€€€€
GV 
Thứ 2 ngày 12 tháng 11 năm 2019
Bài 11: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN – TRÒ CHƠI
I. MỤC TIÊU: 
Biết cách thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang và đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V.
Biết cách thực hiện tư thế đứng kiễng gót, hai tay chống hông, đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông.
Bước đầu làm quen với trò chơi.
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm: Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh.
GV chuẩn bị: Còi, tranh - ảnh, . 
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 1. PHẦN MỞ ĐẦU:
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động:
Xoay cổ tay, chân, hông, gối 
Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 8 m)
4 – 6’
€€€€
€€€€
€€€€
€€€€
€€€€
GV
GV
 2. PHẦN CƠ BẢN:
 a. Đứng đưa 1 chân ra trước, 2 tay chống hông
Giáo viên hướng dẫn HS thực hiện
+ Nhịp 1: Đưa chân trái ra trước, hai tay chống hông.
Nhịp 2: Về TTCB.
Nhịp 3: Đưa chân phải ra trước, hai tay chống hông.
Nhịp 4: Về TTCB.
b. Trò chơi: “Chuyền bóng tiếp sức”
Hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
18 - 22’
10 – 12’
8 – 10’
GV
3. PHẦN KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
Xuống lớp. 
4 – 6’
€€€€€€€€
€€€€€€€€ €€€€€€€€
GV
 Thứ 2 ngày 19 tháng 11 năm 2019
Bài 12: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN – TRÒ CHƠI
I. MỤC TIÊU: 
Biết cách thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang và đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V.
Biết cách đứng kiểng gót, hai tay chống hông, đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông.
 Bước đầu thực hiện được đứng đưa một chân ra sau (mũi bàn chân chạm mặt đất), hai tay giơ cao thẳng hướng.
Làm quen với trò chơi (động tác chuyển bóng có thể chưa đúng cách).
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm: Sân trường, 1 còi, 02 bóng
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP.
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 1. PHẦN MỞ ĐẦU:
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động:
Xoay cổ tay, chân, hông, gối 
Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 1 – 2.
4 – 6’
€€€€
€€€€
€€€€
€€€€
€€€€
GV
 2. PHẦN CƠ BẢN:
Đứng kiểng gót hai tay chống hông.
 Nhận xét:
b. Đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông.
Giáo viên hướng dẫn HS thực hiện
Nhận xét:
c. Đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.
Giáo viên hướng dẫn HS thực hiện.
Nhận xét
d. Trò chơi: Chuyền bóng tiếp sức
 Hướng dẫn và tổ chức HS chơi
 Nhận xét:
18-22’
5 – 6’
5 – 6’
5 – 6’
3 – 4’
GV
3. PHẦN KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát.
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
Xuống lớp.
4 – 6’
€€€€€€€€
€€€€€€€€ €€€€€€€€
GV
Thứ 2 ngày 26 tháng 11 năm 2019
Bài 13: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN – TRÒ CHƠI
I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh
Biết cách thực hiện tư thế đứng đưa một chân ra sau (mũi bàn chân chạm mặt đất), hai tay giơ cao thẳng hướng.
Làm quen với tư thế đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông. (đ. Tác đứng đưa chân sang ngang (chân nhấc khỏi mặt đất), hai tay chống hông, người giữ được thăng bằng.
Biết cách chơi trò chơi và chơi đúng theo luật của trò chơi (có thể còn chậm).
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm: Sân trường, 1 còi, 02 bóng
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 1. PHẦN MỞ ĐẦU:
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động:
Xoay cổ tay, chân, hông, gối 
Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 1 – 2.
4 – 6’
€€€€
€€€€
€€€€
€€€€
€€€€
GV
 2. PHẦN CƠ BẢN:
a. Ôn đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.
 Giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện
 Nhận xét
b. Học đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông.
 Giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện
 Nhận xét
* Ôn phối hợp: Đứng đưa một chân ra trước(sau),hai tay chống hông
 Nhận xét
d. Trò chơi: Chuyền bóng tiếp sức
18 - 22’
6 – 7’
8 – 9’
5 – 6’
3. PHẦN KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
Xuống lớp.
4 – 6’
€€€€€€€€
€€€€€€€€ €€€€€€€€
GV
 Thứ 2 ngày 03 tháng 12 năm 2019
Bài 14: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN – TRÒ CHƠI
I.. MỤC TIÊU: Giúp học sinh
Biết cách thực hiện phối hợp các tư thế đứng đưa hai tay trước, đứng đưa hai tay dang ngang và đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V.
Làm quen đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông.
Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được.
II.. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường , 1 còi . 
III.. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVÐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 1. PHẦN MỞ ĐẦU:
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động: 
4 – 6’
€€€€
€€€€
€€€€
€€€€
€€€€
GV
2. PHẦN CƠ BẢN:
 a. Ôn phối hợp:
 Giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện
 Nhận xét
 b. Ôn phối hợp
* Ôn phối hợp: Đứng đưa một chân ra trước(sau), hai tay chống hông
 Nhận xét
c.Trò chơi:Chạy tiếp sức
Hướng dẫn và tổ chức HS chơi
 Nhận xét
18 – 22’
 GV
3. PHẦN KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
4 – 6’
€€€€
€€€€
€€€€
€€€€
€€€€
GV
 Thứ 2 ngày 10 tháng 12 năm 2019
Bài 15: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN – TRÒ CHƠI
I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh
Biết cách thực hiện phối hợp các tư thế đứng đưa một chân về phái sau, hai tay giơ cao thẳng hướng và chếch chữ V.
Thực hiện được đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông.
Biết cách chơi và chơi đúng theo luật của trò chơi (có thể còn chậm).
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường , 1 còi . 
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVÐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 1. PHẦN MỞ ĐẦU:
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động:
Xoay cổ tay, chân, hông, gối 
4 – 6’
€€€€
€€€€
€€€€
€€€€
€€€€
GV
 2. PHẦN CƠ BẢN:
a.Ôn phối hợp:
Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp
 Nhận xét
b.Ôn phối hợp:
Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp
 Nhận xét
c.Trò chơi:Chạy tiếp sức
 Hướng dẫn và tổ chức HS chơi
 Nhận xét
18 – 22’
 GV
3. PHẦN KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học
4 – 6’
€€€€
€€€€
€€€€
€€€€
€€€€
GV
 Thứ 2 ngày 17 tháng 12 năm 2019
Bài 16: ÔN TẬP THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN
I. MỤC TIÊU:
Biết cách thực hiện phối hợp các tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang và đưa lên cao chếch chữ V.
Thực hiện được đứng kiểng gót, hai tay chống hông, đứng đưa một chân ra sau và sang ngang, hai tay chống hông.
Thực hiện được đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường , 1 còi . 
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVÐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 1. PHẦN MỞ ĐẦU:
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động:
Xoay cổ tay, chân, hông, gối 
Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 6 m)
4 – 6’
€€€€
€€€€
€€€€
€€€€
€€€€
 GV
 2. PHẦN CƠ BẢN:
 a. Ôn phối hợp:
 Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp
b. Ôn phối hợp:
 Nhận xét
Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp
 Nhận xét
18 –22’
3. PHẦN KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
Xuống lớp.
4 – 6’
€€€€
€€€€
€€€€
€€€€
€€€€
 GV
 Thứ 2 ngày 24 tháng 12 năm 2019
Bài 17: SƠ KẾT HỌC KÌ I
I. MỤC TIÊU:
Biết được những kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học trong học kì (có thể còn we6n một số chi tiết) và thực hiện cơ bản đúng những kĩ năng đó.
Biết cách chơi và tham gia chơi được.
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường , 1 còi . 
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVÐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 1. PHẦN MỞ ĐẦU:
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động:
Xoay cổ tay, chân, hông, gối 
Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 6 m)
4 – 6’
€€€€
€€€€
€€€€
€€€€
€€€€
GV
 2. PHẦN CƠ BẢN:
Sơ kết học kì I
GV cùng hs nhắc lại những kiến thức đã học, kĩ năng đã học về: ĐHĐN, thể dục RLTTCB và trò chơi vận động.
Xen kẻ, gv gọi một vài HS lên làm mẫu các động tác.
GV đánh giá kết quả học tập của HS. Tuyên dương một vài tổ và cá nhân. Nhắc nhở chung một số tồn tại và hướng khắc phục tropng HK II.
a.Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức
Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi.
 Nhận xét:
18 – 22’
€€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€
 GV
3. PHẦN KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
4 – 6’
€€€€
€€€€
€€€€
€€€€
€€€€
 GV
 Thứ 2 ngày 01 tháng 01 năm 2019
Bài 18: TRÒ CHƠI
I. MỤC TIÊU:
- Biết cách chơi và tham gia chơi được.
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
- Địa điểm: Sân trường , 1 còi, các vật khác. 
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVÐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1. PHẦN MỞ ĐẦU:
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động:
Xoay cổ tay, chân, hông, gối 
Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 6 m)
6 – 8’
Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
 GV
 2. PHẦN CƠ BẢN:
Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
18-22’
GV nêu tên trò chơi, luật chơi, các trường hợp phạm vi cho HS nắm, kết hợp làm mẫu. cho HS chơi thử và nhận xét.
Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua.
3. PHẦN KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
Xuống lớp.
6 – 8’
Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Thứ 2 ngày 14 tháng 01 năm 2019
Bài 19: BÀI THỂ DỤC – TRÒ CHƠI
I. MỤC TIÊU: 
Bước đầu biết cách thực hiện hai động tác vươn thở, tay của bài thể dục phát triển chung.
Biết cách chơi và tham gia chơi được.
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường , 1 còi. tranh thể dục
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVÐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 1. PHẦN MỞ ĐẦU:
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động:
Xoay cổ tay, chân, hông, gối 
Chạy nhẹ nhàng về trước. 
4 – 6’
€€€€
€€€€
€€€€
€€€€
€€€€
 GV
 2. PHẦN CƠ BẢN:
a. Động tác vươn thở:
Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện tập
 Nhận xét
b. Động tác tay:
Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện tập
 Nhận xét
* Ôn phối hợp 2 động tác
Mỗi động tác HS thực hiện 2 x 8 nhịp
 Nhận xét
c.Trò chơi:Nhảy ô tiếp sức.
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi
 Nhận xét
18 – 22’
3. PHẦN KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp
4 – 6’
€€€€
€€€€
€€€€
€€€€
€€€€
 GV
 Thứ 2 ngày 21 tháng 01 năm 2019
Bài 20: BÀI THỂ DỤC – TRÒ CHƠI
I. MỤC TIÊU: 
Biết cách thực hiện hai động tác vươn thở, tay của bài thể dục phát triển chung.
Bước đầu biết cách thực hiện động tác chân của bài thể phát triển ch

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_the_duc_lop_1_nam_hoc_2019_2020_chuong_trinh_ca_nam.doc