Giáo án Thể dục Lớp 1 - Năm học 2018-2019 (Chương trình cả năm)

Giáo án Thể dục Lớp 1 - Năm học 2018-2019 (Chương trình cả năm)

TUẦN 1: BÀI 1:

TỔ CHỨC LỚP - TRÒ CHƠI

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức:- Phổ biến nội quy tập luyện, biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự bộ môn

 - Giới thiệu chương trình thể dục lớp 1.

 - Trò chơi “Diệt các con vật có hại”

2. Kỹ năng: - HS biết được một số nội dung cơ bản của chương trình thể dục 1. Nắm được tác dụng của môn thể dục. Nắm đựơc cách chơi, luật chơi.

3. Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện tư thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo.

II. Địa điểm - Phương tiện

1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập.

2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi.

 

docx 71 trang chienthang 31/08/2022 2340
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục Lớp 1 - Năm học 2018-2019 (Chương trình cả năm)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lớp:1
Ngày soạn: 5/09/2018
Ngày giảng: 5,7/09/2018
Chiều thứ 3 : Tiết 3 lớp 1C, Sáng thứ 4 tiết 1 lớp 1B, tiết 2 lớp 1D Sáng thứ 6 tiết 2 lớp 1A, tiết 3 lớp 1E.
TUẦN 1: BÀI 1:
TỔ CHỨC LỚP - TRÒ CHƠI
I. Mục tiêu.
1. Kiến thức:- Phổ biến nội quy tập luyện, biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự bộ môn
 - Giới thiệu chương trình thể dục lớp 1.
	 - Trò chơi “Diệt các con vật có hại” 
2. Kỹ năng: - HS biết được một số nội dung cơ bản của chương trình thể dục 1. Nắm được tác dụng của môn thể dục. Nắm đựơc cách chơi, luật chơi.
3. Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện tư thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo.
II. Địa điểm - Phương tiện
1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập.
2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp tổ chức
Nội dung
Địnhlượng
Phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu
* Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
- Phổ biến nội quy tập luyện, biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự bộ môn
- Giới thiệu chương trình thể dục lớp 1.
- Chơi trò chơi “Diệt các con vật có hại”
* Kiểm tra trang phục và sức khỏe của học sinh
* Khởi động: - Dậm chân vỗ tay và hát
8 - 10 Phút
4- 5 Phút
4 - 5 Phút
GV tập hợp lớp
 €€€€€€ 
 €€€€€€
 €
 ( Gv) 
HS khởi động theo nhịp hô của GV 
2. Phần cơ bản:
a/ Phổ biến nội quy tập luyện
- Quần áo gọn gàng, đi giầy hoặc dép quai
- Khi ra sân chấp hành nghiêm túc yêu cầu của GV và cán sự lớp.
- Khi ra vào lớp phải được sự đồng ý của GV ....
* Biên chế tổ tập luyện
* Hs sửa lại trang phục
- Gv cùng hs củng cố nhận xét và đánh giá.
b/ Giới thiệu chương trình thể dục lớp1:
- Gồm 35 tiết, mỗi tiết 35 phút
- Gồm 4 nội dung chính:
+ ĐHĐN
+ Bài thể dục phát triển chung 8 động tác
+ Bài tập rèn luyện TTCB
+ Trò chơi vận động.
- Gv cùng hs củng cố nhận xét và đánh giá.
c/ Trò chơi “Diệt các con vật có hại”
- Gv cùng hs củng cố nhận xét và đánh giá.
18-20 Phút
4 - 6 Phút
2 - 3 Phút
2 - 3 Phút
6 - 8 Phút
 - GV giới thiệu, phổ biến nội quy tập luyện đến đâu, HS thực hiện, chỉnh sửa trang phục
- HS đứng trật tự chú ý lắng nghe
 €€€€€€ 
 €€€€€€
 (GV)
- GV cùng cả lớp lựa chọn cán sự bộ môn do cả lớp bình chọn, theo yêu cầu của GV
- GV chia tổ tập luyện. Và cho các tổ bầu cán sự tổ 
 €€€€€€ 
 €€€€€€
 (GV)
- Hs chú ý lắng nghe và cùng giáo viên củng cố lại kiến thức đã học.
GV nêu tên trò chơi , nhắc lại cách chơi, luật chơi
Cho HS chơi thử GV nhận xét thêm sau đó cho HS chơi chính thức GV quan sát nhận xét
 €€€€€€ 
 €€€€€€
 €
 ( Gv) 
Trong quá trình chơi GV quan sát nhận xét nhắc nhở, tuyên dương
3. Phần kết thúc.
- Động tác hồi tĩnh: Cúi người thả lỏng và hít thở sâu, rũ chân, tay.
- Dậm chân vỗ tay và hát
- GV cùng HS hệ thống bài học
- Nhận xét giờ học và giao bài về nhà
- Gv kết thúc giờ học bằng cách hô: “ Giải tán !”, Hs hô to: “ Khỏe !”.
- Dặn dò: Ôn trò chơi “ Diệt các con vật có hại ”
4 - 6 Phút
GV cùng HS hệ thống và nhận xét giờ học 
 €€€€€€ 
 €€€€€€ 
 €
 ( Gv) 
* Rút kinh nghiệm bài dạy : ............................................................................................................................................................................................................................. 
Lớp:1
Ngày soạn: 09/09/2018
Ngày giảng:11,12,14/09/2018
Chiều thứ 3 : Tiết 3 lớp 1C, Sáng thứ 4 tiết 1 lớp 1B, tiết 2 lớp 1D Sáng thứ 6 tiết 2 lớp 1A, tiết 3 lớp 1E.
 TUẦN 2 : BÀI 2:
TRÒ CHƠI - ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
I. Mục tiêu.
1. Kiến thức:- Làm quen với tập hợp hàng dọc, dóng hàng
	 - Trò chơi “Diệt các con vật có hại” 
2. Kỹ năng: - Thực hiện tập hợp cơ bản đúng, nhưng chưa cần nhanh. Nắm đựơc cách chơi, luật chơi. Biết thêm tên một số con vật
3. Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện tư thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo.
II. Địa điểm - Phương tiện
1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập.
2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp tổ chức
Nội dung
Định
lượng
Phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu
* Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
- Làm quen với tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Chơi trò chơi “diệt các con vật có hại”
* Kiểm tra trang phục và sức khỏe của học sinh
* Khởi động: - Dậm chân vỗ tay và hát
8-10 Phút
4 - 5 Phút
4 - 5 Phút
GV tập hợp lớp 
 €€€€€€
 €€€€€€ 
 €
 ( Gv) 
HS khởi động theo nhịp hô của GV 
2. Phần cơ bản:
a/ Tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Gv cùng hs củng cố nhận xét và đánh giá.
b/ Trò chơi “Diệt các con vật có hại”
- Gv cùng hs củng cố nhận xét và đánh giá.
18-20 Phút
8- 10 phút
8- 10 phút 
 - GV nêu tên động tác, sau đó hướng dẫn một nhóm HS thực hiện GV phân tích kỹ thuật động tác, sau đó gọi lần lượt từng tổ ra tập hợp và hô khẩu lệnh dóng hàng
 €€€€€€ 
 (GV) 
- Sau mỗi lần tập hợp GV nhắc nhở, nhận xét
GV nêu tên trò chơi , nhắc lại cách chơi, luật chơi
- Cho HS chơi thử GV nhận xét thêm sau đó cho HS chơi chính thức GV quan sát nhận xét
€€€€€€ 
€€€€€€ 
 €
 GV
Trong quá trình chơi GV quan sát nhận xét nhắc nhở, tuyên dương
3. Phần kết thúc.
- Động tác hồi tĩnh: Cúi người thả lỏng và hít thở sâu, rũ chân, tay.
- Dậm chân vỗ tay và hát
- GV cùng HS hệ thống bài học
- Nhận xét giờ học và giao bài về nhà
- Dặn dò: Ôn trò chơi “Diệt các con vật có hại”
4 - 6 Phút
GV cùng HS hệ thống và nhận xét giờ học 
 €€€€€€ 
 €€€€€€ 
 €
 ( Gv) 
* Rút kinh nghiệm bài dạy : ............................................................................................................................................................................................................................. 
Lớp:1
Ngày soạn: 16/09/2018
Ngày giảng:18,19,21/09/2018
Chiều thứ 3 : Tiết 3 lớp 1C, Sáng thứ 4 tiết 1 lớp 1B, tiết 2 lớp 1D Sáng thứ 6 tiết 2 lớp 1A, tiết 3 lớp 1E.
TUẦN 3 : BÀI 3:
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI
I. Mục tiêu.
1. Kiến thức:- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Làm quen với đứng nghiêm, đứng nghỉ
	 - Ôn trò chơi “Diệt các con vật có hại” 
2. Kỹ năng: - Thực hiện tập hợp cơ bản đúng, đứng nghiêm nghỉ theo khẩu lệnh. Nắm đựơc cách chơi, luật chơi. Biết thêm tên một số con vật
3. Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện tư thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo.
II. Địa điểm - Phương tiện
1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập.
2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp tổ chức
Nội dung
Định
lượng
Phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu
* Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Làm quen với đứng nghiêm, đứng nghỉ
- Ôn trò chơi “Diệt các con vật có hại”
* Kiểm tra trang phục và sức khỏe của học sinh
* Khởi động: - Dậm chân vỗ tay và hát
8-10 Phút
4 - 5 Phút
4 - 5 Phút
GV tập hợp lớp 
 €€€€€€ 
 €€€€€€
 €
 ( Gv) 
HS khởi động theo nhịp hô của GV 
2. Phần cơ bản:
a/ Đội hình đội ngũ
 Tập hợp hàng dọc, dóng hàng
Làm quen với đứng nghiêm, nghỉ
 * Tập phối hợp tư thế nghiêm, nghỉ
Tập phối hợp: tập hợp hàng dọc, dóng hàng, nghiêm, nghỉ
 * Sau mỗi lần tập gv nhận xét
b/ Trò chơi “Diệt các con vật có hại”
- Gv cùng hs nhận xét và đánh giá.
18-20 Phút
6 - 8 phút
2 lần
3 - 4 phút 
2 lần
6 – 8 phút
- GV nêu tên động tác, sau đó hướng dẫn một nhóm HS thực hiện GV phân tích kỹ thuật động tác, sau đó gọi lần lượt từng tổ ra tập hợp và hô khẩu lệnh dóng hàng.
 €€€€€€ 
 €€€€€€
 €
 ( Gv) 
- Sau mỗi lần tập hợp GV nhắc nhở, nhận xét
- Xen kẽ giữa các lần hô “Nghiêm...! gv tạm thời hô thôi, để hs đứng bình thường.
Sau mỗi lần tập GV nhắc nhở uốn nắn
Gv cho hs giải tán sau đó hô khẩu lệnh tập hợp.....
GV nêu tên trò chơi , nhắc lại cách chơi, luật chơi
- Cho HS chơi thử GV nhận xét thêm sau đó cho HS chơi chính thức GV quan sát nhận xét
 €€€€€€ 
€€€€€€
 €
 ( Gv) 
trong quá trình chơi GV quan sát nhận xét nhắc nhở, tuyên dương
3. Phần kết thúc.
- Động tác hồi tĩnh: Cúi người thả lỏng và hít thở sâu, rũ chân, tay.
- Dậm chân vỗ tay và hát
- GV cùng HS hệ thống bài học
- Nhận xét giờ học và giao bài về nhà
- Dặn dò: Ôn ĐHĐN và trò chơi “Diệt các con vật có hại”
4 - 6 Phút
GV cùng HS hệ thống và nhận xét giờ học 
 €€€€€€ 
 €€€€€€ 
 €
 ( Gv) 
* Rút kinh nghiệm bài dạy : ............................................................................................................................................................................................................................. 
Lớp:1
Ngày soạn: 23/09/2018
Ngày giảng:25,26,28/09/2018
Chiều thứ 3 : Tiết 3 lớp 1C, Sáng thứ 4 tiết 1 lớp 1B, tiết 2 lớp 1D Sáng thứ 6 tiết 2 lớp 1A, tiết 3 lớp 1E.
TUẦN 4 : BÀI 4:
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI
I. Mục tiêu.
1. Kiến thức:- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ
 - Quay phải, trái (Nội dung điều chỉnh chuyển sang lớp 2)
	 - Ôn trò chơi “Diệt các con vật có hại” 
2. Kỹ năng: - Thực hiện tập hợp cơ bản đúng, đứng nghiêm nghỉ theo khẩu lệnh. Nắm đựơc cách chơi, luật chơi. Biết thêm tên một số con vật
3. Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện tư thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo.
II. Địa điểm - Phương tiện
1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập.
2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp tổ chức
Nội dung
Định
lượng
Phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu
* Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ
 - Quay phải, trái (Nội dung điều chỉnh chuyển sang lớp 2)
- Ôn trò chơi “Diệt các con vật có hại” 
- Kiểm tra trang phục và sức khỏe của học sinh
* Khởi động: - Dậm chân vỗ tay và hát
8-10 Phút
4 - 5 Phút
4 - 5 Phút
GV tập hợp lớp 
 €€€€€€ 
 €€€€€€
 €
 ( Gv) 
HS khởi động theo nhịp hô của GV 
2. Phần cơ bản:
a/ Đội hình đội ngũ
 Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, nghỉ 
* Quay phải, trái (Nội dung điều chỉnh chuyển sang lớp 2)
* Ôn tổng hợp: tập hợp hàng dọc, dóng hàng, nghiêm, nghỉ
 * Sau mỗi lần tập gv nhận xét
* Chia tổ tập luyện : Các tổ đứng tại chỗ tập luyện
b/ Trò chơi “Diệt các con vật có hại”
- Gv cùng hs nhận xét và đánh giá.
18-20 Phút
6 - 8 phút
2 – 3 lần
3 - 4 phút
2 – 3 lần
6 – 8 phút
- GV nêu tên động tác, sau đó hướng dẫn một nhóm HS thực hiện GV phân tích kỹ thuật động tác, sau đó gọi lần lượt từng tổ ra tập hợp và hô khẩu lệnh dóng hàng.
 €€€€€€ 
 €€€€€€
 €
 ( Gv) 
- Sau mỗi lần tập hợp GV nhắc nhở, nhận xét
Gv cho hs giải tán sau đó hô khẩu lệnh tập hợp.....
GV nêu tên trò chơi , nhắc lại cách chơi, luật chơi
- Cho HS chơi thử GV nhận xét thêm sau đó cho HS chơi chính thức GV quan sát nhận xét
 €€€€€€ 
€€€€€€
 €
 ( Gv) 
Trong quá trình chơi GV quan sát nhận xét nhắc nhở, tuyên dương
3. Phần kết thúc.
- Động tác hồi tĩnh: Cúi người thả lỏng và hít thở sâu, rũ chân, tay.
- Dậm chân vỗ tay và hát
- GV cùng HS hệ thống bài học
- Nhận xét giờ học và giao bài về nhà
- Dặn dò: Ôn ĐHĐN và trò chơi “Diệt các con vật có hại”
4 - 6 Phút
GV cùng HS hệ thống và nhận xét giờ học 
 €€€€€€ 
 €€€€€€ 
 €
 ( Gv) 
* Rút kinh nghiệm bài dạy : ............................................................................................................................................................................................................................. 
Lớp:1
Ngày soạn: 1/10/2018
Ngày giảng 2,3,5/10/2018
Chiều thứ 3 : Tiết 3 lớp 1C, Sáng thứ 4 tiết 1 lớp 1B, tiết 2 lớp 1D Sáng thứ 6 tiết 2 lớp 1A, tiết 3 lớp 1E.
TUẦN 5 : BÀI 5
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI
I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức:- Ôn một số kỹ năng ĐHĐN
 - Quay phải, trái (Nội dung điều chỉnh chuyển sang lớp 2)
	 - Làm quen với trò chơi “Qua đường lội” 
2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật động tác, đứng nghiêm nghỉ theo khẩu lệnh. Nắm đựơc cách chơi, luật chơi. Tham gia trò chơi nhiệt tình và tương đối chủ động.
3. Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện tư thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo.
II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN
1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập.
2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
NỘI DUNG
ĐỊNH
LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1. Phần mở đầu
* Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
- Ôn một số kỹ năng ĐHĐN - Quay phải, trái (Nội dung điều chỉnh chuyển sang lớp 2)	 
- Làm quen với trò chơi “Qua đường lội” 
- Kiểm tra trang phục và sức khỏe của học sinh
* Khởi động: - Dậm chân vỗ tay và hát
8-10 Phút
4 - 5 Phút
4 - 5 Phút
GV tập hợp lớp 
 €€€€€€ 
 €€€€€€
 €
 ( Gv) 
HS khởi động theo nhịp hô của GV 
2. Phần cơ bản:
a/ Đội hình đội ngũ
 Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, nghỉ 
* Quay phải, trái (Nội dung điều chỉnh chuyển sang lớp 2)
* Ôn tổng hợp: tập hợp hàng dọc, dóng hàng, nghiêm, nghỉ
* Sau mỗi lần tập gv nhận xét
* Chia tổ tập luyện : Các tổ đứng tại chỗ tập luyện
b/ Trò chơi “Qua đường lội”
- Gv cùng hs nhận xét và đánh giá.
18-20 Phút
6 - 8 phút
2 – 3 lần
3 - 4 phút
2 – 3 lần
6 – 8 phút
- Gv nhắc lại kỹ thuật động tác và nhắc học sinh chú ý tập hợp, dóng hàng....Lần 1 do gv điều khiển, lần 2 do cán sự điều khiển, gv quan sát sửa sai và uốn nắn.
 €€€€€€ 
 €€€€€€
 €
 ( Gv) 
- Sau mỗi lần tập hợp GV nhắc nhở, nhận xét
Gv cho hs giải tán sau đó hô khẩu lệnh tập hợp.....
GV nêu tên trò chơi , cách chơi, luật chơi.
- Cho HS chơi thử GV nhận xét thêm sau đó cho HS chơi chính thức GV quan sát nhận xét 
Trong quá trình chơi GV quan sát nhận xét nhắc nhở, tuyên dương
3. Phần kết thúc.
- Động tác hồi tĩnh: Cúi người thả lỏng và hít thở sâu, rũ chân, tay.
- Dậm chân vỗ tay và hát
- GV cùng HS hệ thống bài học
- Nhận xét giờ học và giao bài về nhà
- Dặn dò: Ôn ĐHĐN và trò chơi “Qua đường lội”
4 - 6 Phút
GV cùng HS hệ thống và nhận xét giờ học 
 €€€€€€ 
 €€€€€€ 
 €
 ( Gv) 
* Rút kinh nghiệm bài dạy : ............................................................................................................................................................................................................................. 
Lớp:1
Ngày soạn: 07/10/2018
Ngày giảng: 9,10,12/10/2018
Chiều thứ 3 : Tiết 3 lớp 1C, Sáng thứ 4 tiết 1 lớp 1B, tiết 2 lớp 1D Sáng thứ 6 tiết 2 lớp 1A, tiết 3 lớp 1E.
TUẦN 6 : BÀI 6
ĐHĐN – TRÒ CHƠI
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:- Ôn một số kỹ năng ĐHĐN
 - Học dàn hàng, dồn hàng
	 - Trò chơi “Qua đường lội” 
* Quay phải, trái (Nội dung điều chỉnh chuyển sang lớp 2)
2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật động tác, đứng nghiêm nghỉ theo khẩu lệnh. Nắm đựơc cách chơi, luật chơi. Tham gia trò chơi nhiệt tình và tương đối chủ động.
3. Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện tư thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo.
II. Địa điểm - Phương tiện
1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập.
2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp tổ chức
Nội dung
Định
lượng
Phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu
* Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
- Ôn một số kỹ năng ĐHĐN - Học dàn hàng, dồn hàng	 
- Trò chơi “Qua đường lội” 
* Quay phải, trái (Nội dung điều chỉnh chuyển sang lớp 2)
- Kiểm tra trang phục và sức khỏe của học sinh
* Khởi động: - Dậm chân vỗ tay và hát
8-10 Phút
4 - 5 Phút
4 - 5 Phút
GV tập hợp lớp 
 €€€€€€ 
 €€€€€€
 €
 ( Gv) 
HS khởi động theo nhịp hô của GV 
2. Phần cơ bản:
a/ Đội hình đội ngũ
Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, nghỉ 
* Quay phải, trái (Nội dung điều chỉnh chuyển sang lớp 2)
* Học dàn hàng và dồn hàng
* Ôn tổng hợp: tập hợp hàng dọc, dóng hàng, nghiêm, nghỉ, dàn hàng, dồn hàng.
* Sau mỗi lần tập gv nhận xét
* Chia tổ tập luyện : Các tổ đứng tại chỗ tập luyện
b/ Trò chơi “Qua đường lội”
- Gv cùng hs nhận xét và đánh giá.
18-20 Phút
6 - 8 phút
2 – 3 lần
3 - 4 phút
2 – 3 lần
6 – 8 phút
Gv nhắc lại kỹ thuật động tác và nhắc học sinh chú ý tập hợp, dóng hàng....Lần 1 do gv điều khiển, lần 2 do cán sự điều khiển, gv quan sát sửa sai và uốn nắn.
Gv vừa giải thích, vừa làm mẫu, sau đó cho học sinh tập.
 €€€€€€ 
 €€€€€€
 € ( Gv) 
- Sau mỗi lần tập hợp GV nhắc nhở, nhận xét
Gv cho hs giải tán sau đó hô khẩu lệnh tập hợp.....
GV nêu tên trò chơi , cách chơi, luật chơi.
- Cho HS chơi thử GV nhận xét thêm sau đó cho HS chơi chính thức GV quan sát nhận xét 
Trong quá trình chơi GV quan sát nhận xét nhắc nhở, tuyên dương
3. Phần kết thúc.
- Động tác hồi tĩnh: Cúi người thả lỏng và hít thở sâu, rũ chân, tay.
- Dậm chân vỗ tay và hát
- GV cùng HS hệ thống bài học
- Nhận xét giờ học và giao bài về nhà
- Dặn dò: Ôn ĐHĐN và trò chơi “Qua đường lội”
4 - 6 Phút
GV cùng HS hệ thống và nhận xét giờ học 
 €€€€€€ 
 €€€€€€ 
 €
 ( Gv) 
* Rút kinh nghiệm bài dạy : ............................................................................................................................................................................................................................. 
Lớp:1
Ngày soạn: 14/10/2018
Ngày giảng:16,17,19/10/2018
Chiều thứ 3 : Tiết 3 lớp 1C, Sáng thứ 4 tiết 1 lớp 1B, tiết 2 lớp 1D Sáng thứ 6 tiết 2 lớp 1A, tiết 3 lớp 1E.
TUẦN 7 : BÀI 7
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:- Ôn một số kỹ năng ĐHĐN
 - Học đi thường theo nhịp 2 – 4 hàng dọc
	 - Ôn trò chơi “Qua đường lội” 
* Quay phải, trái (Nội dung điều chỉnh chuyển sang lớp 2)
2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật động tác. Nắm đựơc cách chơi, luật chơi. Tham gia trò chơi nhiệt tình và tương đối chủ động.
3. Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện tư thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo.
II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN
1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập.
2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
NỘI DUNG
ĐỊNH
LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1. Phần mở đầu
* Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học:- Ôn một số kỹ năng ĐHĐN 
 - Học đi thường theo nhịp 2 – 4 hàng dọc
- Ôn trò chơi “Qua đường lội” 
* Quay phải, trái (Nội dung điều chỉnh chuyển sang lớp 2)
- Kiểm tra trang phục và sức khỏe của học sinh
* Khởi động: 
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân theo 1 hàng dọc trên sân trường.
- Dậm chân vỗ tay và hát
8-10 Phút
4 - 5 Phút
4 - 5 Phút
GV tập hợp lớp 
 €€€€€€ 
 €€€€€€
 €
 ( Gv) 
HS khởi động theo nhịp hô của GV 
2. Phần cơ bản:
a/ Đội hình đội ngũ
Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, nghỉ, dàn hàng và dồn hàng. 
* Quay phải, trái (Nội dung điều chỉnh chuyển sang lớp 2)
* Học đi thường theo nhịp 2 – 4 hàng dọc
* Ôn tổng hợp: tập hợp hàng dọc, dóng hàng, nghiêm, nghỉ, dàn hàng, dồn hàng.
* Sau mỗi lần tập gv nhận xét
* Chia tổ tập luyện : Các tổ đứng tại chỗ tập luyện
* Thi trình diễn giữa các tổ: tập hợp hàng dọc, dóng hàng, dàn hàng ngang và dồn hàng.
b/ Trò chơi “Qua đường lội”
- Gv cùng hs nhận xét và đánh giá.
18-20 Phút
6 - 8 phút
2 – 3 lần
3 - 4 phút
1 lần
6 – 8 phút
Gv nhắc lại kỹ thuật động tác và nhắc học sinh chú ý tập hợp, dóng hàng....Lần 1 do gv điều khiển, lần 2 do cán sự điều khiển, gv quan sát sửa sai và uốn nắn.
Gv vừa giải thích, vừa làm mẫu, sau đó cho học sinh tập.
 €€€€€€ 
 €€€€€€
 € ( Gv) 
- Sau mỗi lần tập hợp GV nhắc nhở, nhận xét
Gv cho hs giải tán sau đó hô khẩu lệnh tập hợp.....
GV nêu tên trò chơi , cách chơi, luật chơi.
- Cho HS chơi thử GV nhận xét thêm sau đó cho HS chơi chính thức GV quan sát nhận xét 
Trong quá trình chơi GV quan sát nhận xét nhắc nhở, tuyên dương
3. Phần kết thúc.
- Động tác hồi tĩnh: Cúi người thả lỏng và hít thở sâu, rũ chân, tay.
- Dậm chân vỗ tay và hát
- GV cùng HS hệ thống bài học
- Nhận xét giờ học và giao bài về nhà
- Dặn dò: Ôn ĐHĐN và trò chơi “Qua đường lội”
4 - 6 Phút
GV cùng HS hệ thống và nhận xét giờ học 
 €€€€€€ 
 €€€€€€ 
 €
 ( Gv) 
* Rút kinh nghiệm bài dạy : ............................................................................................................................................................................................................................. 
Lớp:1
Ngày soạn: 21/10/2018
Ngày giảng: 23,24,26/10/2018
Chiều thứ 3 : Tiết 3 lớp 1C, Sáng thứ 4 tiết 1 lớp 1B, tiết 2 lớp 1D Sáng thứ 6 tiết 2 lớp 1A, tiết 3 lớp 1E.
TUẦN 8 : BÀI 8
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:- Ôn một số kỹ năng ĐHĐN
 - Làm quen với tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay về trước.
	 - Ôn trò chơi “Qua đường lội” 
* Quay phải, trái (Nội dung điều chỉnh chuyển sang lớp 2)
2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật động tác. Nắm đựơc cách chơi, luật chơi. Tham gia trò chơi nhiệt tình và tương đối chủ động.
3. Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện tư thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo.
II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN
1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập.
2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
NỘI DUNG
ĐỊNH
LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1. Phần mở đầu
* Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học: :- Ôn một số kỹ năng ĐHĐN
- Làm quen với tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay về trước.
- Ôn trò chơi “Qua đường lội” 
* Quay phải, trái (Nội dung điều chỉnh chuyển sang lớp 2)
- Kiểm tra trang phục và sức khỏe của học sinh
* Khởi động: 
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân theo 1 hàng dọc trên sân trường.
- Dậm chân vỗ tay và hát
8-10 Phút
4 - 5 Phút
4 - 5 Phút
GV tập hợp lớp 
 €€€€€€ 
 €€€€€€
 €
 ( Gv) 
HS khởi động theo nhịp hô của GV 
2. Phần cơ bản:
a/ Đội hình đội ngũ
Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, nghỉ, dàn hàng và dồn hàng, đi thường theo nhịp 1 - 2. 
* Quay phải, trái (Nội dung điều chỉnh chuyển sang lớp 2)
* Ôn tổng hợp: tập hợp hàng dọc, dóng hàng, nghiêm, nghỉ, dàn hàng, dồn hàng.....
* Tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước.
* Sau mỗi lần tập gv nhận xét
* Chia tổ tập luyện : Các tổ đứng tại chỗ tập luyện
* Thi trình diễn giữa các tổ: tập hợp hàng dọc, dóng hàng, dàn hàng ngang và dồn hàng.
b/ Trò chơi “Qua đường lội”
- Gv cùng hs nhận xét và đánh giá.
18-20 Phút
6 - 8 phút
2 – 3 lần
2 – 3 lần
2 – 3 lần
3 - 4 phút
1 lần
6 – 8 phút
Gv nhắc lại kỹ thuật động tác và nhắc học sinh chú ý tập hợp, dóng hàng....Lần 1 do gv điều khiển, lần 2 do cán sự điều khiển, gv quan sát sửa sai và uốn nắn.
 €€€€€€ 
 €€€€€€
 € ( Gv) 
- Sau mỗi lần tập hợp GV nhắc nhở, nhận xét
Gv cho hs giải tán sau đó hô khẩu lệnh tập hợp.....
Gv nêu tên động tác, sau đó vừa làm mẫu, vừa giải thích động tác.gv dùng khẩu lệnh “ Đứng theo tư thế cơ bản ... bắt đầu!” và dùng khẩu lệnh “Thôi!”.gv kiểm tra uốn nắn.
GV nêu tên trò chơi , cách chơi, luật chơi.
- Cho HS chơi thử GV nhận xét thêm sau đó cho HS chơi chính thức GV quan sát nhận xét 
Trong quá trình chơi GV quan sát nhận xét nhắc nhở, tuyên dương
3. Phần kết thúc.
- Động tác hồi tĩnh: Cúi người thả lỏng và hít thở sâu, rũ chân, tay.
- Dậm chân vỗ tay và hát
- GV cùng HS hệ thống bài học
- Nhận xét giờ học và giao bài về nhà
- Dặn dò: Ôn ĐHĐN - TDRLTTCB và trò chơi “Qua đường lội”
4 - 6 Phút
GV cùng HS hệ thống và nhận xét giờ học 
 €€€€€€ 
 €€€€€€ 
 €
 ( Gv) 
* Rút kinh nghiệm bài dạy : ............................................................................................................................................................................................................................. 
Lớp:1
Ngày soạn: 29/10/2018
Ngày giảng: 30,31/11- 2/11/2018
Chiều thứ 3 : Tiết 3 lớp 1C, Sáng thứ 4 tiết 1 lớp 1B, tiết 2 lớp 1D Sáng thứ 6 tiết 2 lớp 1A, tiết 3 lớp 1E.
TUẦN 9: BÀI 9
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - THỂ DỤC RÈN LUYỆN TTCB
I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức:
- Ôn 1 số kỹ năng ĐHĐN : tập hợp hàng dọc, dóng hàng. điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, dàn hàng, dồn hàng
- Ôn tư thế đứng cơ bản, và đứng đưa hai tay ra trước
- Học đứng đưa hai tay dang ngang, đứng đưa hai tay lên cao chếch hình chữ V
2. Kỹ năng: 
- Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật động tác. 
3. Thái độ:
 Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện tư thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo.
II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN
1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập.
2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
NỘI DUNG
ĐỊNH
LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1. Phần mở đầu
* Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng
điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, dồn hàng, dàn hàng
- Ôn tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước
- Học đứng đưa hai tay dang ngang, đứng đưa hai tay lên cao chếch hình chữ V
- Kiểm tra trang phục và sức khỏe của học sinh
* Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên.
- Dậm chân vỗ tay và hát
- Kiểm tra bài cũ : 1 – 2 em lên thực hiện 1 số động tác của ĐHĐN
8-10 Phút
4 - 5 Phút
4 - 5 Phút
GV tập hợp lớp 
 €€€€€€ 
 €€€€€€ 
 €
 ( Gv) 
HS khởi động theo nhịp hô của GV 
2. Phần cơ bản:
a/ ĐHĐN
* Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, dàn hàng, dồn hàng
* Ôn tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước
* Học đứng đưa hai tay dang ngang, đứng đưa hai tay lên cao chếch hình chữ V 
* Chia tổ tập luyện
- Hs đứng tại chỗ tập luyện
b/ Ôn phối hợp hai tay ra trước, hai tay dang ngang và hai tay đưa ra trước, lên cao chếch hình chữ V
* Tập phối hợp : Học đứng đưa hai tay dang ngang
- Nhip 1 : Từ TTĐCB đưa hai tay ra trước
- Nhịp 2 : Về TTĐCB 
- Nhịp 3 : Đứng đưa hai tay dang ngang (bàn tay sấp)
- Nhịp 4 : Về TTĐCB
* Tập phối hợp : - Đứng đưa hai tay lên cao chếch hình chữ V
- Nhịp 1 : Từ TTĐCB đưa hai tay ra trước
- Nhịp 2 : Về TTĐCB 
- Nhịp 3 : Đứng đưa hai lên cao chếch hình chữ V
- Nhịp 4 : Về TTĐCB
18-20 Phút
6 - 8 phút
2 – 3 lần
2 – 3 lần
3 - 4 phút
6 – 8 phút
2 – 3 lần
GV nhắc lại động tác, sau đó cho HS thực hiện 
 €€€€€€ 
 €€€€€€ 
 (GV) 
- GV cùng cán sự điều khiển. Sau mỗi lần tập hợp GV nhắc nhở, nhận xét
GV Nêu tên động tác, làm mẫu động tác và phân tích kỹ thuật, sau đó hô nhịp cho HS thực hiện theo từng cử động
 € € € € € € 
 € € € € € € 
 (GV)
GV hô nhịp cho HS thực hiện, xen kẽ GV uốn nắn, sửa sai
3. Phần kết thúc.
- Động tác hồi tĩnh: Cúi người thả lỏng và hít thở sâu, rũ chân, tay.
- Dậm chân vỗ tay và hát
- GV cùng HS hệ thống bài học
- Nhận xét giờ học và giao bài về nhà
- Dặn dò: Ôn ĐHĐN - TDRLTTCB 
4 - 6 Phút
GV cùng HS hệ thống và nhận xét giờ học 
 €€€€€€ 
 €€€€€€ 
 €
 ( Gv) 
* Rút kinh nghiệm bài dạy : ............................................................................................................................................................................................................................. 
Lớp:1
Ngày soạn: 4/11/2018
Ngày giảng: 6,7,9/11/2018
Chiều thứ 3 : Tiết 3 lớp 1C, Sáng thứ 4 tiết 1 lớp 1B, tiết 2 lớp 1D Sáng thứ 6 tiết 2 lớp 1A, tiết 3 lớp 1E.
TUẦN 10: BÀI 10
THỂ DỤC RÈN LUYỆN TTCB
I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức:
- Ôn 1 số động tác TDRLTTCB : tư thế đứng cơ bản, đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang, đứng đưa hai tay lên cao chếch hình chữ V.
- Học đứng kiễng gót, hai tay chống hông.
2. Kỹ năng: 
- Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật động tác. 
3. Thái độ:
 Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện tư thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo.
II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN
1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập.
2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
NỘI DUNG
ĐỊNH
LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1. Phần mở đầu
* Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
- Ôn 1 số động tác TDRLTTCB : tư thế đứng cơ bản, đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang, đứng đưa hai tay lên cao chếch hình chữ V.
- Học đứng kiễng gót, hai tay chống hông.
* Kiểm tra trang phục và sức khỏe của học sinh
* Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên.
- Dậm chân vỗ tay và hát
* Kiểm tra bài cũ : 1 – 2 em lên thực hiện 1 số động tác của ĐHĐN
8-10 Phút
4 - 5 phút
4 - 5 phút
GV tập hợp lớp 
 €€€€€€ 
 €€€€€€ 
 €
 ( Gv) 
HS khởi động theo nhịp hô của GV 
Hs quan sát nhận xét, gv nhận xét và đánh giá.
2. Phần cơ bản:
a/ TDRLTTCB
Tư thế đứng cơ bản, đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang, đứng đưa hai tay lên cao chếch hình chữ V.
* Ôn phối hợp : Đứng đưa hai tay ra trước, dang ngang
- Nhip 1 : Từ TTĐCB đưa hai tay ra trước
- Nhịp 2 : Về TTĐCB 
- Nhịp 3 : Đứng đưa hai tay dang ngang (bàn tay sấp)
- Nhịp 4 : Về TTĐCB
* Ôn phối hợp : - Đứng đưa hai tay ra trước và lên cao chếch hình chữ V
- Nhịp 1 : Từ TTĐCB đưa hai tay ra trước
- Nhịp 2 : Về TTĐCB 
- Nhịp 3 : Đứng đưa hai lên cao chếch hình chữ V
- Nhịp 4 : Về TTĐCB
* Ôn phối hợp : Đứng đưa hai tay dang ngang, đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V
- Nhịp 1 : Từ TTĐCB đưa hai tay dang ngang
- Nhịp 2 : Về TTĐCB 
- Nhịp 3 : Đứng đưa hai lên cao chếch hình chữ V
- Nhịp 4 : Về TTĐCB
b/ Học đứng kiễng gót, hai tay chống hông.
* Chia tổ tập luyện
- Hs đứng tại chỗ tập luyện
* Trò chơi “ Qua đường lội”
- Nếu còn thời gian thì gv tổ chức trò chơi.
18-20 Phút
6 - 8 phút
2 – 3 lần
6 – 8 phút
2 – 3 lần
3 - 4 phút
GV nhắc lại động tác, sau đó cho HS thực hiện 
 €€€€€€ 
 €€€€€€ 
 (GV) 
GV cùng cán sự điều khiển. Sau mỗi lần tập hợp GV nhắc nhở, nhận xét
GV hô nhịp cho HS thực hiện, xen kẽ GV uốn nắn, sửa sai
GV Nêu tên động tác, làm mẫu động tác và phân tích kỹ thuật, sau đó hô nhịp cho HS thực hiện theo từng cử động
 € € € € € € 
 € € € € € € 
 (GV)
Gv hô “ Động tác đứng kiễng gót, hai tay chống hông...bắt đầu!”
3. Phần kết thúc.
- Động tác hồi tĩnh: Cúi người thả lỏng và hít thở sâu, rũ chân, tay.
- Dậm chân vỗ tay và hát
- GV cùng HS hệ thống bài học
- Nhận xét giờ học và giao bài về nhà
- Dặn dò: Ôn TDRLTTCB 
4 - 6 phút
GV cùng HS hệ thống và nhận xét giờ học 
 €€€€€€ 
 €€€€€€ 
 €
 ( Gv) 
* Rút kinh nghiệm bài dạy : ...............................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_the_duc_lop_1_nam_hoc_2018_2019_chuong_trinh_ca_nam.docx