Giáo án Thể dục Lớp 1 (Chương trình cả năm)

Giáo án Thể dục Lớp 1 (Chương trình cả năm)

Ngày dạy:

Bài 1: TỔ CHỨC LỚP – TRÒ CHƠI

I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh

 - Bước đầu biết được một số nội dung tập luyện cơ bản.

 - Biết làm theo GV sửa lại trang phục cho gọn gàng khi tập luyện.

 - Bước đầu biết cách chơi trò chơi.

+GD: Tính hăng hái tập luyện, phòng tránh tai nạn thương tích

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh, còi, tranh - ảnh

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

 

doc 51 trang chienthang 31/08/2022 2340
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục Lớp 1 (Chương trình cả năm)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy: 
Bài 1: TỔ CHỨC LỚP – TRÒ CHƠI
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
 - Bước đầu biết được một số nội dung tập luyện cơ bản.
 - Biết làm theo GV sửa lại trang phục cho gọn gàng khi tập luyện.
 - Bước đầu biết cách chơi trò chơi.
+GD: Tính hăng hái tập luyện, phòng tránh tai nạn thương tích
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh, còi, tranh - ảnh
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVÐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
-GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
-Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động:
Xoay cổ tay, chân, hông, gối 
Chạy nhẹ nhàng tại chỗ.
6– 8’
- Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
 GV
- Từ đội hình trên các HS di chuyển so le nhau và khởi động. 
 II/ CƠ BẢN:
a. Biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự bộ môn:
- Lớp trưởng là cán sự bộ môn TD, có nhiệm vụ quản lý chung .
- Tổ trưởng có nhiệm vụ tổ chức tổ mình tập luyện.
 b. Phổ biến nội quy học tập:
- Cán sự bộ môn tổ chức tập trung lớp ngoài sân
- Trang phục trong giờ học phải đảm bảo
c. Trò chơi: Diệt các con vật có hại.
-GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
-Nhận xét.
22–24’
2-4’
1-2’
5-8’
-GV nêu biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự bộ môn, phổ biến nội qui học tập.
Đội hình
-GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. có thể gọi 1 -2 HS thị phạm lại động tác, có nhận xét. Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua.
-GV biểu dương đội thắng, khuyết khích đội thua chơi tốt hơn ở lần sau.
III/ KẾT THÚC:
- Thả lỏng: HS đi thường và hát .
-Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm 
-Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau
6 – 8’
1-2’
1-2’
Đội hình xuống lớp
Ngày dạy: 
Bài: 2 TRÒ CHƠI – ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
I/ MỤC TIÊU
Làm quen tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc.
Biết đứng vào hàng dọc và dóng với bạn đứng cho thẳng (có thể còn chậm).
Biết cách chơi và tham gia trò chơi theo yêu cầu của giáo viên.
+GD: Tính hăng hái tập luyện, phòng tránh tai nạn thương tích
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh,Còi, tranh - ảnh
 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
-GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe hs
- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
- HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
- Giậm chân .giậm Đứng lại đứng 
 (Học sinh đếm theo nhịp1, 2 ; 1, 2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
2-3’
1-2’
1-2’
1-2’
-Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
Đội Hình 
-Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động. 
II/ CƠ BẢN:
a. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Thành 4 hàng dọc ..tập hợp
- Nhìn trước .Thẳng . Thôi
Nhận xét:
 b. Trò chơi: Diệt các con vật có hại
GV Hướng dẫn và tổ chức HS chơi
22-24’
10-12’
6-8’
-Đội hình tập luyện
-GV quan sát, sửa sai ở HS.
GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. có thể gọi 1 -2 HS thị phạm lại đ.tác, có nhận xét. Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua.
GV quan sát nhắc nhở HS đảm bảo an toàn.
GV biểu dương đội thắng, khuyết khích đội thua chơi tốt hơn ở lần sau.
III/ KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
Xuống lớp.
6 – 8’
Đội Hình xuống lớp
Ngày dạy: 9,10/09/2014
Bài: 3 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI
I/ MỤC TIÊU
Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc thẳng hàng.
Bước đầu biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ (bắt chước đứng theo giáo viên).
Tham gia chơi được trò chơi (có thể còn chậm).
+GD: Tính hăng hái tập luyện, phòng tránh tai nạn thương tích
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh.Còi
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
-GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe hs
- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
- HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
- Giậm chân .giậm Đứng lại đứng 
 (Học sinh đếm theo nhịp1, 2 ; 1, 2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
6-8’
-Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
Đội Hình 
II/ CƠ BẢN:
a. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Thành 4 hàng dọc .. tập hợp
- Nhìn trước .Thẳng . Thôi
b. Tư thế nghiêm
Gv hô “ Nghiêm ” “Thôi ” để hs đứng bình thường
c. Tư thế nghỉ .
 Tư thế nghiêm .
 Nhận xét
d. Trò chơi: Diệt các con vật có hại
22 –24’
2-3 lần
2-3 lần
2-3 lần
5-6’
Đội Hình 
-GV quan sát, sửa sai ở HS.
-Phương thức tập luyện giống như trên.
GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. có thể gọi 1 -2 HS thị phạm lại đ.tác, có nhận xét. Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua.
III/ KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát 
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
Xuống lớp.
6 – 8’
Đội Hình xuống lớp
Ngày dạy: 16,17/09/2014
Bài: 4 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI
I/ MỤC TIÊU
Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc.
Biết cách đứng nghiêm đứng nghỉ.
Nhận biết được hướng xoay người về hướng bên phải hoặc bên trái (có thể còn chậm).
Biết tham gia trò chơi.
Giảm tải: Nội dung quay phải, quay trái chuyển sang lớp 2
+GD: Tính hăng hái tập luyện, phòng tránh tai nạn thương tích
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: trường đảm bảo an toàn và vệ sinh.Còi, tranh 
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
-GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe hs
- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
- HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
- Giậm chân .giậm Đứng lại đứng 
 (Học sinh đếm theo nhịp1, 2 ; 1, 2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
6– 8’
-Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
- Đội Hình 
-Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.
II/ CƠ BẢN:
a. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Thành 4 hàng dọc .. tập hợp
- Nhìn trước .Thẳng . Thôi
b. Tư thế nghỉ .
 Tư thế nghiêm .
 Nhận xét
c. Trò chơi: Diệt các con vật có hại
22 –24’
Đội Hình 
GV quan sát, sửa sai ở HS.
Phương thức tập luyện giống như trên.
GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. có thể gọi 1 -2 HS thị phạm lại đ.tác, có nhận xét. Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua.
III/ KẾT THÚC:
-Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
- Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
- Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
6 – 8’
Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .
Ngày dạy: 23,24/09/2014
Bài: 5 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI 
I/ MỤC TIÊU
Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc.
Nhận biết đúng hướng để xoay theo (có thể còn chậm).
Bước đầu làm quen trò chơi.
Giảm tải: Nội dung quay phải, quay trái chuyển sang lớp 2
+GD: Tính hăng hái tập luyện, phòng tránh tai nạn thương tích
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh. Còi, tranh 
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
-GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe hs
- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
- HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
- Giậm chân .giậm Đứng lại đứng 
 (Học sinh đếm theo nhịp1, 2 ; 1, 2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
6 – 8’
Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
-Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động 
 II/ CƠ BẢN:
a. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Thành 4 hàng dọc ..tập hợp
- Nhìn trước .Thẳng . Thôi
 b. Tư thế nghỉ .
 Tư thế nghiêm . 
Bên phải (trái) .quay
Nhận xét:
 c. Trò chơi vận động
 Trò chơi: “Qua đường lội”
22 – 24’
Đội Hình 
-GV quan sát, sửa sai ở HS.
- Phương thức tập luyện gióng như trên.
- GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. có thể gọi 1 -2 HS thị phạm lại đ.tác, có nhận xét. Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua.
- GV biểu dương đội thắng, khuyết khích đội thua chơi tốt hơn ở lần sau. 
III/ KẾT THÚC:
-Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát -Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
-Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
- Xuống lớp.
6 – 8’
Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .
Ngày dạy: 30/09, 01/10/ 2014 
Bài: 6 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc.
Nhận biết đúng hướng để xoay người theo hướng đó.
Biết cách chơi trò chơi.
Giảm tải: Nội dung quay phải, quay trái chuyển sang lớp 2
+GD: Tính hăng hái tập luyện, phòng tránh tai nạn thương tích
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh.Còi, tranh
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
-GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
- HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
- Giậm chân .giậm Đứng lại đứng 
 (Học sinh đếm theo nhịp1, 2 ; 1, 2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
6 – 8’
Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động
 II/ CƠ BẢN:
a. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Thành 4 hàng dọc ..tập hợp
- Nhìn trước .Thẳng . Thôi
 b. Dàn hàng, dồn hàng.
 c. Trò chơi vận động
 Trò chơi: “Qua đường lội”
22-24’
8-10’
 4-5’
Đội Hình 
GV quan sát, sửa sai ở HS.
- GV hướng dẫn cách dàn hàng cho hs nắm, hô khẩu lệnh cho hs thực hiện động tác.
-GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. có thể gọi 1 -2 HS thị phạm lại đ.tác, có nhận xét. Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua.
- GV biểu dương đội thắng, khuyết khích đội thua chơi tốt hơn ở lần sau. 
III/ KẾT THÚC:
-Thả lỏng: HS đi thường và hát .
- Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
- Xuống lớp.
6 – 8’
Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .
Ngày dạy: 7,8/10/2014
Bài: 7 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI
I/ MỤC TIÊU
Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc.
Biết cách dàn hàng, dồn hàng.
Biết cách tham gia chơi trò chơi
Giảm tải: Nội dung quay phải, quay trái chuyển sang lớp 2
+GD: Tính hăng hái tập luyện, phòng tránh tai nạn thương tích
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh.Còi, tranh 
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
-GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe hs
- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
- HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
- Giậm chân .giậm Đứng lại đứng 
 (Học sinh đếm theo nhịp1, 2 ; 1, 2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
6 – 8’
Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.
 II/ CƠ BẢN:
 a.- Thành 4 hàng dọc ..tập hợp
- Nhìn trước .Thẳng. Thôi
- Nghiêm, nghỉ. Bên phải(trái) .quay
 Nhận xét
 b. Dàn hàng, dồn hàng.
Nhận xét
 c. Trò chơi: Qua đường lội
22 –24’
2 lần
Đội hình tập luyện
GV hướng dẫn cách dàn hàng cho hs nắm, hô khẩu lệnh cho hs thực hiện động tác.
-Gv quan sát nhắc nhở, sửa sai ở HS.
- GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. có thể gọi 1 -2 HS thị phạm lại đ.tác, có nhận xét. Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua.
GV biểu dương đội thắng, khuyết khích đội thua chơi tốt hơn ở lần sau. 
III/ KẾT THÚC:
-Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
- Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
- Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau
6 – 8’
Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ . 
 Ngày dạy: 14,15/10/2014
Bài: 8 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN
I/ MỤC TIÊU
Bước đầu biết cách thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước. 
(hai tay đưa ra trước có thể còn chưa thẳng).
Biết cách chơi và tham gia chơi được.
+GD: Tính hăng hái tập luyện, phòng tránh tai nạn thương tích
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh.Còi, tranh 
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
-GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
- HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
6 – 8’
Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang
II/ CƠ BẢN:
 a/. Thành 4 hàng dọc ..tập hợp
Nhìn trước .Thẳng . Thôi
Nhận xét
Thi tập hợp hàng dọc,dóng hàng (4 tổ thi cùng 1 lúc)
 Nhận xét
 Nhận xét
Ôn: Dàn hàng, dồn hàng.
 b. Tư thế đứng cơ bản
 c. Đứng đưa hai tay ra trước
c. Trò chơi: “Qua đường lội ”
22 –24’
2-3 lần
2-3 lần
Đội hình tập luyện
-GV quan sát sửa sai ở HS.
-GV quan sát sửa sai ở HS.
- GV nêu tên đ. Tác sau đó vừa làm mẫu vừa giải thích động tác. HS quan sát và tập theo.
-GV quan sát nhắc nhở, sửa sai ở HS.
Đội hình như trên.
GV nêu tên trò chơi, luật chơi 
III/ KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
Xuống lớp.
6 – 8’
Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .
Ngày dạy: 21,22/10/2014
 Bài: 9 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN
I/ MỤC TIÊU
Bước đầu biết cách thực hiện đứng đưa hai tay dang ngang và đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V. (thực hiện bắt trước theo giáo viên)
+GD: Tính hăng hái tập luyện, phòng tránh tai nạn thương tích
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh.Còi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
-GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số 
- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
- HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
- Giậm chân .giậm Đứng lại đứng 
 (Học sinh đếm theo nhịp1, 2 ; 1, 2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
6 – 8’
Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.
II/ CƠ BẢN:
 a./ Ôn tư thế đứng cơ bản, đứng đưa 2 tay ra trước
 Nhận xét
 b/. Học đứng đưa 2 tay dang ngang
c/. Đứng đưa 2 tay lên cao chếch chữ V
Ôn phối hợp:
+ Nhịp 1: Từ TTCB đưa hai tay ra trước.
+ Nhịp 2: Về TTCB
+ Nhịp 3: Đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V.
+ Nhịp 4: Về TTCB.
22 – 24'
2 lần
2-3 lần
2-3 lần
GV nêu nội dung ôn tập, cả lớp cùng thực hiện.
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
GV
GV quan sát sửa sai ở hs.
GV nêu tên đ.Tác sau đó vừa làm mẫu vừa giải thích động tác. HS quan sát và tập theo.
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
GV
-GV quan sát, nhắc nhở và sửa sai ở hs.
- GV vừa hô nhịp cho hs tập, vừa quan sát sửa sai ở HS.
* * * * * * *
 * * * * * * *
GV
III/ KẾT THÚC:
-Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát - Nhận xét
- Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học 
6 – 8’
Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ . 
 Ngày dạy: 
 Bài: 10 THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN 
I/ MỤC TIÊU
Biết cách thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang (có thể tay chưa ngang vai) và đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V.
Bước đầu làm quen với tu thế đứng kiểng gót, hai tay chống hông (thực hiện bắt chước theo giáo viên).
+ GD: Tính hăng hái tập luyện, phòng tránh tai nạn thương tích
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh.Còi. 
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
-GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số học sinh.
- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động:
*Xoay cổ tay, chân, hông, gối 
* Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 8 m)
6– 8’
-Lớp trưởng tập trung lớp thành 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
GV
- Từ đội hình trên HS di chuyển thành vòng tròn và khởi động.
S
 II/ CƠ BẢN:
 a/. Ôn đứng đưa 2 tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang
 Nhận xét:
b/. Ôn phối hợp: Đứng đưa hai tay dang ngang, đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V.
 c/. Học: Đứng kiểng gót,hai tay chống hông.
 Hướng dẫn học sinh luyện tập
 Nhận xét
2 lần
2 lần
4-5 lần
-GV nêu nội dung ôn tập, nhũng sai lầm thường mắc và cách sửa cho hs nắm. sau đó hô nhịp cho hs tập.
- Đội hình tập luyện
 GV
-GV quan sát nhắc nhở hs thực hiện chưa tốt.
- Phương thức tập luyện giống như trên
-GV quan sát nhắc nhở hs th/h chưa tốt.
-GV nêu tên đ.Tác sau đó vừa làm mẫu vừa giải thích động tác. HS quan sát và tập theo.
 GV
III/ KẾT THÚC:
-Thả lỏng: HS đi thường và hát
- Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
- Xuống lớp.
6 – 8’
Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang
Ngày dạy:
Bài: 11 THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN 
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
Biết cách thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang và đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V.
Biết cách thực hiện tư thế đứng kiễng gót, hai tay chống hông
Bước đầu làm quen với trò chơi.
Giảm tải: Đổi nội dung đứng đưa 1 chân ra trước thành đứng kiễng gót bằng 2 chân
GD: Tính hăng hái tập luyện, phòng tránh tai nạn thương tích
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh.Còi, tranh
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
-GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số học sinh.
- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
Khởi động:
Xoay cổ tay, chân, hông, gối 
Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 8 m)
6 – 8’
Lớp trưởng tập trung lớp thành 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
 II/ CƠ BẢN:
 a. Đứng kiễng gót bằng 2 chân, 2 tay chống hông
Giáo viên hướng dẫn HS thực hiện
-Nhịp 1: 2chân đứng kiễng gót, 2 tay chống hông
- Nhịp 2: Về TTCB
- Nhịp 3, 4 : giống nhịp 2, 3
b. Trò chơi: “Chuyền bóng tiếp sức”
Hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
22 - 24’
GV tên động tác, vừa làm mẫu vừa giải thích động tác cho hs tập theo.
 GV
GV quan sát, nhắc nhở và sửa sai ở hs. 
GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. có thể gọi 1 -2 HS thị phạm lại đ.tác, có nhận xét. Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua.
GV quan sát nhắc nhở HS đảm bảo an toàn.
GV biểu dương đội thắng, khuyết khích đội thua chơi tốt hơn ở lần sau.
III/ KẾT THÚC:
-Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
- Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
- Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
- Xuống lớp. 
6 – 8’
Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .
Tuần 12 Ngày dạy: 9, 10/11/2015
Bài: 12 THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN – TRÒ CHƠI
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
-Biết cách thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang và đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V.
- Biết cách đứng kiểng gót, hai tay chống hông
- Bước đầu thực hiện được đứng đưa một chân ra sau (mũi bàn chân chạm mặt đất), hai tay giơ cao thẳng hướng.
- Làm quen với trò chơi (động tác chuyển bóng có thể chưa đúng cách).
•Giảm tải: Đổi nội dung đứng đưa 1 chân ra trước thành đứng kiễng gót bằng 2 chân
+ GD: Tính hăng hái tập luyện, phòng tránh tai nạn thương tích
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm: Sân trường, 1 còi, 02 bóng
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
-GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số học sinh.
- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
Khởi động:
Xoay cổ tay, chân, hông, gố
Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 1 – 2.
8’
-Lớp trưởng tập trung lớp thành 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên
 II/ CƠ BẢN:
Đứng kiểng gót hai tay chống hông.
c. Đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.
Giáo viên hướng dẫn HS thực hiện.
d. Trò chơi:Chuyền bóng tiếp sức
 Hướng dẫn và tổ chức HS chơi
22-24’
1-2 lần
3-5 lần
-GV tên động tác, vừa làm mẫu vừa giải thích động tác cho hs tập theo.
-GV q/sát, nhắc nhở và sửa sai ở hs. 
- GV vừa thị phạm vừa hô nhịp cho hs tập.
-GV quan sát, nhắc nhở hs nào thực hiện chưa tốt.
GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm.
GV quan sát nhắc nhở HS đảm bảo an toàn
III/ KẾT THÚC:
-Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát.
-Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
-Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
6 – 8’
Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang
Tuần 13 Ngày dạy: 16, 17/11/2015
 Bài: 13 THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN – TRÒ CHƠI
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
-Biết cách thực hiện tư thế đứng đưa một chân ra sau (mũi bàn chân chạm mặt đất), hai tay giơ cao thẳng hướng.
- Làm quen với tư thế đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông. (đ. Tác đứng đưa chân sang ngang (chân nhấc khỏi mặt đất), hai tay chống hông, người giữ được thăng bằng.
- Biết cách chơi trò chơi và chơi đúng theo luật của trò chơi
* Giảm tải: Đổi nội dung đứng đưa 1 chân ra trước thành đứng kiễng gót bằng 2 chân
+ GD: Tính hăng hái tập luyện, phòng tránh tai nạn thương tích
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Sân trường, 1 còi, 02 bóng
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
-GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số học sinh.
-Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
Khởi động:
+Xoay cổ tay, chân, hông, gối 
+Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 1 – 2
6 – 8’
Lớp trưởng tập trung lớp thành 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho GV
 II/ CƠ BẢN:
a. Ôn đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.
 Giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện
 Nhận xét
b. Học đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông.
 Giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện
d. Trò chơi:Chuyền bóng tiếp sức
22 - 24’
Gv nêu nội dung ôn tập và hô nhịp cho hs tập.
 GV
GV quan sát và sửa sai ở hs
-GV tên động tác, vừa làm mẫu vừa giải thích động tác cho hs tập theo.
GV quan sát, nhắc nhở và sửa sai ở hs. 
-Hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
- GV quan sát nhắc nhở HS đảm bảo an toàn.
- GV biểu dương đội thắng, khuyết khích đội thua chơi tốt hơn ở lần sau.
III/ KẾT THÚC:
-Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
- Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
- Xuống lớp.
6 – 8’
Tuần 14 Ngày dạy: 23, 24/11/2015
Bài: 14 THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN – TRÒ CHƠI
 I/. MỤC TIÊU: Giúp học sinh
Biết cách thực hiện phối hợp các tư thế đứng đưa hai tay trước, đứng đưa hai tay dang ngang và đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V.
Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được.
+ GD: Tính hăng hái tập luyện, phòng tránh tai nạn thương tích
II/. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Sân trường , 1 còi . 
III/. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVÐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
-GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số học sinh.
- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
Khởi động:
Xoay cổ tay, chân, hông, gối 
Trò chơi: Diệt các con vật có hại.
GV quan sát, nhận xét.
6 – 8’
Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.
II/ CƠ BẢN:
 a.Ôn phối hợp:
 Giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện
b. Ôn phối hợp: Đứng đưa một chân ra trước(sau), hai tay chống hông
 Nhận xét
c.Trò chơi:Chạy tiếp sức
 Hướng dẫn và tổ chức HS chơi
22 –24’
GV hô nhịp cho hs tập luyện, quan sát nhắc nhở ở hs nào thực hiện chưa đúng.
 GV
Giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện. quan sát sửa sai ở hs.
 GV
GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. 
GV quan sát nhắc nhở HS đảm bảo an toàn.
III/ KẾT THÚC:
-Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
- Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
- Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
- Xuống lớp.
6 – 8’
Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang
Tuần 15 Ngày dạy: 30/11-1/12/2015 
Bài: 15 THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN – TRÒ CHƠI
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
Biết cách thực hiện phối hợp các tư thế đứng đưa một chân về phái sau, hai tay giơ cao thẳng hướng và chếch chữ V.
Thực hiện được đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông.
Biết cách chơi và chơi đúng theo luật của trò chơi (có thể còn chậm).
+ GD: Tính hăng hái tập luyện, phòng tránh tai nạn thương tích
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Sân trường , 1 còi . 
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVÐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
-GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số học sinh.
- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
Khởi động:
Xoay cổ tay, chân, hông, gối 
Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 6 m)
6 – 8’
Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
 II/ CƠ BẢN:
a.Ôn phối hợp:
 Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp
 Nhận xét
b.Ôn phối hợp:
Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp
 Nhận xét
c.Trò chơi:Chạy tiếp sức
22-24’
Đội Hình 
 GV
GV hướng dẫn hs ôn luyện, quan sát sửa sai ở hs.
Đội Hình 
 GV
GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua.
GV quan sát nhắc nhở HS đảm bảo an toàn.
III/ KẾT THÚC:
-Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
-Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
-Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
Xuống lớp.
6 – 8’
Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang
Tuần 16 Ngày dạy: 7, 8/12/2015
Bài: 16 THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN
I/ MỤC TIÊU
-Biết cách thực hiện phối hợp các tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang và đưa lên cao chếch chữ V.
- Thực hiện được đứng kiểng gót, hai tay chống hông, đứng đưa một chân ra sau và sang ngang, hai tay chống hông.
- Thực hiện được đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.
+ GD: Tính hăng hái tập luyện, phòng tránh tai nạn thương tích
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Sân trường , 1 còi . 
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVÐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
-GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số học sinh.
- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
Khởi động:
Xoay cổ tay, chân, hông, gối 
Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 6 m)
6 – 8’
Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang
 II/ CƠ BẢN:
 a. Ôn phối hợp:
 Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp
 b. Ôn phối hợp:
 Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp
 Nhận xét
22 – 24’
Đội Hình 
 GV
GV hướng dẫn hs ôn luyện, wan sát sửa sai ở hs.
Đội Hình 
 GV
GV quan sát ở hs, sửa sai.
III/ KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
Xuống lớp.
6 – 8’
Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ . 
Tuần 17 Ngày dạy: 14, 15/12/2015
Bài: 17 SƠ KẾT HỌC KỲ I
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
Biết được những kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học trong học kì (có thể còn quen một số chi tiết) và thực hiện cơ bản đúng những kĩ năng đó.
Biết cách chơi và tham gia chơi được.
+ GD: Phòng chống tai nạn thương tích
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Sân trường , 1 còi . 
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVÐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động:
Xoay cổ tay, chân, hông, gối 
Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 6 m)
6 – 8’
Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
 II/ CƠ BẢN:
Sơ kết học kì I
+GV cùng hs nhắc lại những kiến thức đã học, kĩ năng đã học về: ĐHĐN, thể dục RLTTCB và trò chơi vận động.
+ Xen kẻ, gv gọi một vài HS lên làm mẫu các động tác.
+ GV đánh giá kết quả học tập của HS. Tuyên dương một vài tổ và cá nhân. Nhắc nhở chung một số tồn tại và hướng khắc phục tropng HK II.
a.Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức
 Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi.
22 – 24’
Đội hình tập luyện
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
 GV
GV sửa sai ơ HS.
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 GV
GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. có thể gọi 1 -2 HS thị phạm lại đ.tác, có nhận xét. Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua.
GV quan sát nhắc nhở HS đảm bảo an toàn.
III/ KẾT THÚC:
-Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
- Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
- Xuống lớp.
6 – 8’
Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang
Tuần 18 Ngày dạy: 21, 22/12/2015
Bài: 18 TRÒ CHƠI
I/ MỤC TIÊU
Biết cách chơi và tham gia chơi được.
+ GD: đề phòng tai nạn thương tích khi chơi
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường , 1 còi, các vật khác 
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVÐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động:
Xoay cổ tay, chân, hông, gối 
Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 6 m)
6 – 8’
- Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.
 II/ CƠ BẢN:
Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
22 – 24’
GV nêu tên trò chơi, luật chơi, các trường hợp phạm vi cho HS nắm, kết hợp làm mẫu. cho HS chơi thử và nhận xét.
Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua.
III/ KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
Xuống lớp.
6 – 8’
Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .
Tuần 19 Ngày dạy: 28, 29/12/2015
Bài: 19 BÀI THỂ DỤC – TRÒ CHƠI
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
- Bước đầu biết cách thực hiện hai động tác vươn thở, tay của bài thể dục phát triển chung.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường , 1 còi 
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVÐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động:
Xoay cổ tay, chân, hông, gối 
6 – 8’
- Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
 II/ CƠ BẢN:
a. Động tác vươn thở:
Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện tập
 Nhận xét
b. Động tác tay:
Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện tập
 Nhận xét
* Ôn phối hợp 2 động tác
Mỗi động tác HS thực hiện 2 x 8 nhịp
 Nhận xét
c.Trò chơi:Nhảy ô tiếp sức.
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi
 Nhận xét
22 –24’
- GV nêu tên động tác, giải thích, làm mẫu cho hs xem và hô nhịp cho hs tập. 
- GV quan sát nhắc nhở và

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_the_duc_lop_1_chuong_trinh_ca_nam.doc